Uitgeverij

Published on mei 26th, 2014 | by ISVW

0

Andere gemanipuleerde taps in de zaak Baybasin

Öge-dossier

 

A-1-2    9 november 1997 21.52 uur   geen telefoonnummer

Dossier: Yavuz belt met 21.52 uur

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

 

(1) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije

Het is zeer aannemelijk dat Baybasin ten tijde van gesprek A-1-1 niet in Nederland was, maar in Turkije. Naast de extern-inhoudelijke analyse gebaseerd op de onwaarschijn­lijkheid van eau de cologne in Nederland en de waarschijnlijkheid van eau de cologne in Turkije, was de signaal-ruis verhouding is te goed voor een mobiele telefoon, was er een eindegesprek toon, die evenmin hoorde bij een mobiele telefoon in Nederland. Verder was er een einde-gesprek toon die een volstrekt onverklaarbaar AGC patroon liet zien.

 

Het is evenwel opvallend dat gesprek A-1-2 dat volgens het dossier ook op 9 november 1997 gevoerd zou zijn, maar dan in de avond om 21.52 uur, inhoudelijk goed aansluit op het gesprek A-1-1. De grootste overeenkomst is dat er in beide gesprekken verwezen wordt naar een activiteit om 5 uur in de middag die heel belangrijk is.

Yavuz belt met Baybasin en vertelt hem meteen dat dat ding okay is. Baybasin wil weten he laat het gebeurde, en Yavuz zegt. ‘Om vijf uur’. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk , maar het gaat om meerdere mensen: er is nu een plaats voor hen nodig. En zij moeten om 11 uur worden opgebeld.  Baybasin is zeer verheugd over de goede afloop: ‘Jongen, het is goed om af en toe goed nieuws te ontvangen

In gesprek A-1-2 gaat het ook om een groep mensen die om 5 uur iets regelt, en waarover Baybasin ook tevreden lijkt.

Nee, hij ging met hem praten, zegt Yavuz. Zij hadden hem voor zich en om vijf uur waren wij daar en zij hebben gedingest en het werk was geklaard, zegt Yavuz. Het is zo goed gegaan, beter dan wij gedacht hadden, aldus Yavuz. Niemand heeft op dat moment is gezegd dus, vraagt Huseyin. Nee, zegt Yavuz. Dat is mooi dan, zegt Huseyin.

En later wanneer oom Nuri aan de lijnt komt, vraagt Baybasin om bevestiging van het succes, en dat krijgt hij:

Jullie hebben die mensen vandaag gezien, vraagt Huseyin. Ja, zegt oom Nuri. Wij hebben met elkaar gesproken, zegt oom Nuri. …  Die anderen hebben vrede gesloten, vraagt Huseyin. Oom Nuri bevestigt dit.

Vanwege de plaatsing, direct na elkaar, en de tijden in het dossier, moge we aannemen dat de politie de sterke verwantschap zag tussen A-1-1 en A-1-2 ook zag. We mogen aannemen dat voor de politie en de rechters het in beide gevallen om de moord op Öge gaat. Nu we weten dat A-1-1 (hoogst waarschijnlijk) niet over de moord van Öge kan gaan (het gesprek werd in 1991 of eerder gevoerd), mogen we ook concluderen, vanwege de verwantschap tussen A-1- en A-1-2, dat ook het gesprek A-1-2 niet in 1997 werd gevoerd, maar in 1991 of eerder.

A-1-2  Extern-inhoudelijk:(1) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije ten tijde van het gesprek

 

A-1-6  10 november 1997   18.54 uur geen telefoonnummer

Dossier: Baybasin belt uit naar KS

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

(1) Het gesprek is waarschijnlijk van vóór 1997

In de officiële vertaling van de drie Turkse taptolken staat:

De batterij van mijn telefoon is leeg, zegt KS.

De tolk van de rechter-commissaris hoort:

KS geeft het volgende door aan de beller en zegt: Ik ben nu op mijn jacht. Als uw batterij op raakt, dan bel ik je wel vanuit mijn jacht, is het duidelijk broer.

Laten we zeggen: dit kon duidelijker. Desalniettemin is er wel iets over het tijdstip waarop dit gesprek gevoerd werd te zeggen. De zorg over de leeg rakende batterij is aanne­melijker uitgaande van het scenario dat een van tweeën vóór 1997 in Turkije vanuit een auto telefoneerde dan dat het gesprek in 1997 met een mobiel telefoon gevoerd werd. Ik gaf de argumentatie voor dit soort argument al eerder bij de bespreking van A-4-34.

 

A-1-6 Extern-inhoudelijke analyse:(1) Het gesprek is waarschijnlijk van vóór 1997

 

 

A-1-7   11 november 1997   10.12 uur    geen telefoonnummer

Dossier: Baybasin belt met Fethi die samen met Nevzat is.

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

(1) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije

Baybasin spreekt met F over de wanbetaling van de man die hun hotel heeft gehuurd. In de vertaling van A-1-7 door de tolk van de rechter-commissaris staan allerlei zaken die je niet terugvindt in de vertaling van de drie politie-tolken. Zo geeft F aan Baybasin door dat hij iemand die met Baybasin in contact wenste te komen, heeft verteld:

als het nodig, zal hij jou de komende week wel opzoeken of bellen.

Gaat het misschien alleen om bellen? Baybasins antwoord brengt helderheid:

 

Ik heb tegen je gezegd dat, als het nodig is, ik hem wel zal ontmoeten.[1]

 

(2) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije

Inmiddels spreekt Baybasin Erol, die later aan de lijn komt, ernstig toe. Erol blijkt ondanks Baybasins opdracht niet in het Baybasin-hotel te zijn om in de gaten te houden welke gasten daar vertoeven. ‘Wat ze ook zijn, ik wil het weten wie en wat ze zijn. Dit zal ik aan jou vragen, heb je dit begrepen, mijn zoon’. Erol is de gewilligheid zelve: ‘Oké, broer’.[2] Baybasin vertrouwt het nog niet:  ‘Want daar moet je zijn’. Om zijn opdracht kracht bij te zetten voegt hij toe:

Als ik je opzoek, moet jij op de genoemde afdeling aanwezig zijn, is het duidelijk.

Kortom, Baybasin vertrouwt het niet en dreigt onverwachts bij het hotel langs te komen om te controleren of Erol er wel is. Dit is een hotel in Istanbul. Baybasin zal dus ten tijde van het telefoongesprek hoogstwaar­schijnlijk ook in Istanbul zijn.

In A-1-7 treffen we aldus twee sterke indicaties dat Baybasin in Turkije is, wellicht Istanbul. Dat land had hij in 1992 verlaten en hij is er sindsdien nooit weer terug geweest. Het gesprek is dus niet in 1997 gevoerd, zoals het dossier aangeeft, maar in 1992 of eerder, toen Baybasin in Turkije was ondergedoken en per telefoon zijn zaken probeerde te regelen. Het gesprek laat horen dat dat niet helemaal lukte. Nu en dan was een persoonlijk bezoek nodig.

A-1-7 komt daarmee in het rijtje gesprekken die zijn gemanipuleerd.

A-1-7 Extern-inhoudelijke analyse:(1) Baybasin is in Turkije en niet in Nederland

(2) Baybasin is in Turkije  en niet in Nederland

 

A-1-8    11 november 10.14 uur      geen telefoonnummer

Dossier: Baybasin belt met Kenan Saritas.

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

(1) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije

We hadden ten aanzien van A-1-4 geconcludeerd dat Baybasin ten tijde van dat gesprek waarschijnlijk in Turkije verkeerde. Het is nu opmerkelijk dat A-1-8 qua inhoud direkt het vervolg van A-1-4 is.

 

In A-1-4 vertelt KS, in de uitgebreidere vertaling van de rc tolk, over zijn ziekte, over een aanstaand doktersbezoek, over zijn wens om zich Oostenrijk voor de ziekte te laten behandelen, over zijn paspoort waarop hij zit te wachten. ‘Zodra hij zijn paspoort heeft, wil hij gelijk vertrekken’. Hij ‘is ook bezig zijn militaire kwestie te regelen. KS moet de dienst in, maar hij probeert zich af te laten keuren’. Zowel KS en Baybasin zijn volgens de inhoud van dit gesprek in Turkije.

In A-1-8 een gesprek dat volgens het dossier twee dagen later plaats vindt, keren al deze thema’s terug.

— KS: Vanochtend ben ik vroeg weggegaan voor wat onderzoeken, daarvoor ga ik naar de dokter.

— KS: Ik zal een ongeschiktheidrapport krijgen broer.

— Baybasin:  Ik hoop dat deze ziekte zich niet verder uitbreidt … Het is noodzake­lijk dat je voor de behandeling naar die plaats gaat. Stel da niet uit.

— KS: Als het lukt en ik krijg mijn paspoort deze week, en zal ik in het weekend daarheen gaan.

 

In de vertaling van de r-c staat ook nog:

– KS. Ja, ik zal een ongeschiktheid rapport krijgen

De overeenkomsten zijn frappant:

(1) KS is ziek.

(2) Hij wil naar dokter in Oostenrijk.

(3) Hij moet snel naar die dokter.

(4) De aanvraag van paspoort.

(5) KS zit daar op te wachten.

(6) Hij probeert zich te laten afkeuren en na bezoek aan dokter krijgt hij ongeschiktheidverklaring.

Inhoudelijk gezien volgen A-1-4 en A-1-8 in tijd vlak na elkaar. In A-1-4 zijn zowel Baybasin als KS in Turkije. In A-1-8 is in elk geval KS nog in Turkije. Maar gezien de korte periode die tussen de twee gesprekken ligt, is het meer aannemelijk dat Baybasin ook nog in Turkije is dan dat hij inmiddels Turkije heeft verlaten. In het laatste geval hadden we in het gesprek enige informatie over de verhuizing mogen verwachten. Qua tijd moet het in elk geval nog 1992 zijn, het jaar dat Baybasin Turkije verliet.

A-1-8  Extern-inhoudelijk:(1) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije ten tijde van het gesprek Het gsrpek speelt zich in geen geval in 1997 af.

 

A-1-9  11 november 1997  12.18 uur  geen tegen-telefoonnummer

dossier:  Baybasin belt naar Korkut

 

(A) Intern-inhoudelijke analyse:

(1) Interne inconsistentie

Om 12.18 uur wordt gesproken wat ze die avond deden

In de vertaling in het dossier van de drie Turkse tap-tolken:

K: Ja, maar het is niet helemaal gebeurd (niet alles gepubliceerd) oom…!

B: Ha. .niet helemaal. .dat kan, maar wel over Koerden gezegd….

K: Ja, ik denk dat het vandaag wel zal gebeuren… .want dat dachten wij vanavond….

 

Dat is incoherent. Om 12.18 uur denkt hij: “Dat dachten wij vanavond”.  Zo iets zeg je om twaalf uur ’s middags niet. Zulke inconsistenties kunnen gemakkelijker het resultaat zijn van manipulatie waarbij later bij het invoegen niet voldoende wordt gelet op de tijd ten tijde van het gesprek.

In de vertaling van de rc-tolk:

 

K: Vanavond werd daar bijna over geroddeld.

B: Tussen onze mensen?

K:. Ja, tussen onze mensen. Bij onze mensen is er een aantal mensen die hem wel kennen.

 

Ook hier staat een inconsistentie. Zo iets zeg je even na twaalf uur ’s middags niet. Zulke inconsis­tenties kunnen gemakkelijker het resultaat zijn van manipulatie waarbij later bij het invoegen niet voldoende wordt gelet op de tijd ten tijde van het gesprek.

 

A-1-9 Intern-inhoudelijke analyse:(1) Het gesprek is intern inconsistent.

 

A-1-12     11 november 1997  16.46 uur     geen telefoonnummer

Dossier: Korkut (Turkije) belt in en spreekt met Baybasin (Nederland). Neef Yavuz neemt de telefoon van Korkut over.

 

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

 

(1) De datum van de tap is verkeerd: de begrafenis was op een andere dag

De begrafenis van Öge was op 12 november.[3] In A-1-12, volgens het dossier een gesprek van 11 november, horen (lezen) we echter:

 

Y: Ik zei: Wij weten het niet…! Ik zei: Hij was al geen goed mens, maar wij hebben het niet dinges gedaan …  hij zei: Je moet je voorlopig niet laten zien … een week of tien dagen … zij hebben vandaag dinges gedaan. Zij hebben ‘hem’ vandaag begraven..! [TD: mijn cursivering]

 

De politie en de rechtbank zien hier een indirecte verwijzing naar de moord op Öge. Ze hebben ‘hem’, dat wil zeggen, Öge vandaag begraven. Maar vandaag is 11 november, niet 12 november, de dag van de begrafenis. Er is dus iets mis met de tap.

 

(2) Baybasin is waarschijnlijk in Turkije

De discussie tussen Yavuz en Baybasin gaat over een twistgesprek dat Yavuz had met een ander persoon X, hun vriend. Die persoon heeft ook al met Baybasin gesproken.

 

Baybasin: Ik vroeg of er nieuws is. Nee, zegt Yavuz. Ik ben vandaag met hun vriend gaan praten, zegt Yavuz.

 

Yavuz praat in levende lijve met hun vriend, X.  Deze is dus in de buurt van Istanbul waar Yavuz woont.

 

Baybasin: Ja..

Yavuz: Zij weten dat wij het gedaan hebben …  hij zei: Degene die dit hier gedaan heeft, dat ben jij … dus zij geven mij de schuld ervan …

Maar het lijkt mee te vallen. Baybasin heeft met hun hoofd gesproken en die heeft ontkend dat Yavuz er iets mee te maken had. Baybasin geeft dan een verdere specificatie en een waarschuwing.

Hij moet daar met jullie praten. Hij moet dus niet hier naar toe komen en ik kan niet met hem praten, zegt Huseyin. [TD: mijn cursivering]

Ervan uitgaande dat Baybasin tijdens dit gesprek in Nederland was, is deze laatste specificatie [Hij moet dus niet hier naar toe komen] onaannemelijk. Als hij in Nederland verbleef, zou hij in feite gezegd hebben: De man moet daar bij jullie in Istanbul komen praten, hij moet dus niet bij mij in Nederland komen. Zo’n uitspraak is onaannemelijk.

Ervan uitgaande dat Baybasin in Istanbul is, is zijn opmerking echter begrijpelijk en daarmee aannemelijker. Hij zegt dan: Die man X moet daar bij jullie in Istanbul praten, en dus niet waar ik woon in Istanbul. Dit levert een gunstige likelihood verhouding voor het Turkije-scenario ten koste va het Nederland-scenario.

(B) Intern-inhoudelijke analyse:

(3) Er zijn tegenstrijdige opdrachten in de gesprekken A-1-12 en A-1-14

A-1-12  (11 november 1997)

Huseyin zegt nogmaals dat Yavuz erg voorzichtig moet zijn.  Je had niet met hen moeten gaan praten, zegt Huseyin.

A-1-14  (12 november 1997)

H: En dit was niet de afgesproken…. ik heb in het begin tegen jou gezegd dat je met hen moest praten…als je dat gedaan had, dan hadden zij nu niet lopen zeuren…

Y: Ja oom.    [TD: mijn cursivering]

We hebben net gezien dat er iets mis is met de dag van A-1-12. Misschien is dat de reden van de vreemde tegenspraak.

Er is geen signaal analyse van gesprek A-1-12 gemaakt.

A-1-12 Extern-inhoudelijke analyse:(1) Baybasin is waarschijnlijk in Nederland

(2) De datum van de tap is verkeerd: de begrafenis was op een andere dag

 

Intern-inhoudelijke analyse:

(3) Er is een tegenstrijdige opdracht van Baybasin in A-1-12 en A-1-14

 

NB Er is ook een heel stuk verkeerd vertaald, maar dat heeft met de tap niets te maken

 

 

A-1-14   12 november 1997  13.09 uur      geen telefoonnummer

Dossier: Baybasin belt uit en spreekt met Korkut.

(A) Intern-inhoudelijke analyse:

(1) Er is een tegenspraak tussen de gesprekken A-1-12 en A-1-14

Deze tegenspraak zagen we al bij de bespreking van A-1-12. We zagen al dat de opgegeven datum van A-1-12 waarschijnlijk niet klopt. Dat geeft een betere verklaring voor de dub­bele tegenspraak dan een hypothese van een korte verstandverbijstering van de discus­sianten.

De dubbele tegenspraak is aldus een indicatie van manipulatie.

A-1-14  Intern-inhoudelijke analyse: (1) Er is een tegenstrijdige opdracht van Baybasin in A-1-12 en A-1-14

 

A-1-15     12 november 1997  16.49 uur   geen telefoonnummer

Dossier: Yavuz (Turkije) belt samen met Korkut met Baybasin (Nederland)

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

In dit gesprek spreekt Baybasin met een Koerd die waarschijnlijk wil (moet) vluchten. Bij zulke activiteiten was Baybasin regelmatig behulpzaam.

 

Y: De vriend waarover ik tegen jou zei dat hij gegaan was … hij is niet gegaan. Hij is nu bij mij!

De Koerd is dus in Istanbul.

B: Ja.

Y: Praat even met hem, als je dat wilt!

B Wie bedoel je die van ons?

Y: Ja!

B: Geef hem maar.

Y: Goed.

Vervolgens komt er een Koerd aan de lijn en [die] spreekt verder met Huseyin Baybasin

B: Het is geklaard.. . laten wij er het beste van hopen..!

 

Klaren is, zoals in het volgende deel over de vertalingen zal blijken, een favoriet woord van de Turkse politie-tolken. Het woord heeft in het Nederlands verdachte connotaties. Het kan, zo blijkt uit de vertaling van prof. Van Bruinessen elders, ook iets heel onschuldig betekenen: Het is gelukt.[4] Het kan, zoals even later zal blijken, hier impliceren: je bent voorlopig veilig gevlucht.

 

KOERD: Ja abi.

H: Het is nodig dat jullie een beetje op jullie zelf passen tot dat wij over een paar dagen kunnen zien/kijken wat wij zullen gaan doen..

 

Dit zou kunnen zijn: Houd je de eerste tijd gedeist, omdat je nog geen veilige plaats hebt.

 

KOERD: Ik zal hier vandaan vertrekken. … ik …

H: Ja.

KOERD: Ik zal die kant op gaan. ..  ik heb de kinderen ergens naar toe gestuurd en zij zullen tot maandag op mij wachten … weet je Abi ..!

Baybasin: Ja.

KOERD: Ik zei: Wij moeten hen wegsturen/uitzwaaien..! Misschien dat wij een van hen naar jou gaan sturen .. .daar bij jou..

 

Baybasin gaat hier serieus op..

 

                Baybasin: Je wil dus een van hen hier naar toe sturen?  [TD: Mijn cursivering]

 

De man heeft onderdak nodig voor zijn drie kinderen en wil er één naar Baybasin sturen. Het is aannemelijker voor een Koerd in Turkije om een kind te sturen naar een plaats in Turkije dan naar Gilze, Nederland. Het is dus aannemelijker dat Baybasin in Istanbul is dan in Gilze.

 

Er is geen signaal-analyse van deze tap gemaakt.

 

A-1-24  Extern-inhoudelijk:(1) Baybasin in Turkije

 

A-1-17    13 november 1997  , geen tegen-telefoonnummer

Dossier: Korkut belt in met Baybasin. Yavuz is bij Korkut.

 

(1) Extern-inhoudelijke analyse:

Het gaat over een jongen die Yavuz wat geld moet geven. Die jongen is dus in Istanbul.

 

Is die andere jongen bij jullie of ergens anders, vraagt Huseyin. Die is ergens anders, zegt Yavuz. Jullie moeten wel van hem op de hoogte zijn, zegt Huseyin. En die andere moeten jullie maar wat geld geven en laat hem maar hier naar toe komen, zegt Huseyin.

 

Het is aannemelijker dat de jongen ergens naar een plek in Istanbul moet komen dan naar Gilze in Nederland. Het is dus aannemelijker dat Baybasin in Istanbul is dan in Gilze.

 

A-1-17 Extern-inhoudelijke analyse:Baybasin in Turkije

 

A-1-24  21 november 1997  18.54 uur geen tegennummer

Dossier: Korkut belt in en spreekt met Baybasin. Yavuz, die bij Korkut is, neemt over.

Yavuz wordt ‘de andere’ genoemd door Korkut.

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

 

(1) Baybasin is in Turkije

Yavuz vertelt over Meto (Metin) die eerst ruzie met de honden maakt (de honden zijn de politie, volgens de tolken) en later met zijn vrienden ruzie maakt over een auto.

Meto en de honden hadden ruzie met elkaar gemaakt. Meto heeft klappen gehad, zeg Yavuz. Hij heeft een dag vastgezeten, zegt Yavuz. Advocaat Zaid heeft hem vrij kunnen krijgen, zegt Yavuz.

Meto is dus in Turkije.

 

Verder zegt Yavuz dat Meto en de zijnen ruzie om een auto gemaakt hebben. Wij hadden hen een auto gegeven en daarover maakten ze ruzie. … Baybasin zegt dat Yavuz met Meto en de zijnen moet praten.

 

Meto is dus in de buurt van Yavuz, wellicht in istanbul.

 

… Huseyin begrijpt niet waarom Meto problemen gemaakt heeft.  … We zullen iets regelen, zegt Huseyin. En wat Meto betreft, die moet verstandig zijn en anders moet je hem hierheen sturen, zegt Haseyin.

 

Baybasin is dus ook in Turkije, en wellicht in Istanbul

 

Kentucky zaak

Analyse van manipulaties in de andere Kentucky-gesprekken

 

5 nov 1997,19.28 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde

6 nov 199721.38 uur

A-3-13

Baybasin è Metin Ilhami

Signaal-analyse: 

(1) Geen normale GSM-verbinding zoals het zou moeten zijn

Van de Ven: De signaal-analyse van dit gesprek toont allereerst te grote verschillen aan in de signaal-ruis-componenten voor een normale GSM-verbinding. Dit betekent dat dit gesprek vermoedelijk niet via een GSM-toestel is gevoerd Hier is geen sprake van een authentiek telefonienetwerk-signaal.

 

9 nov 199713.11 uur

A-3-18

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde

 

9 nov 199714.32 uur

A-3-19

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

(2) Josh noemt Baybasin brother. Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Ja geld. .geld. . – broer, zegt de NN man

 

11 nov 1997?.04 uur

A-3-21

Baybasin è

Selim Isik

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Incoherentie

Baybasin spreekt met Selim en zegt dan over iemand uit Iran, die Kaveh blijkt te zijn

 

   want hij heeft iets heel ergs gedaan.

 

Dit is een volstrekt onzinnige opmerking tegen Selim, die zelf Baybasin benaderd heeft met een verzoek om hulp omdat Kaveh zijn broer Bedirhan vermoord zou hebben.

 

Signaal-analyse:

 

(2) Geen tijd van gesprek opgegeven

 

 

12 nov 1997?? uur

A-3-22

Alex è Baybasin

Intern-inhoudelijke analyse: 

(1) onbegrip van Alex is inconsistent met zijn vriendschap met Mayer

Ondanks de goede vriendschap met Mayer en nauwe relatie (volgens het dossier) begrijpt Alex er maar niets van, wanneer Baybasin naar Mayer als de vriend verwijst, zelfs niet nadat hij enkele keren de naam Mayer expliciet als uitleg heeft gegeven

 

Extern-inhoudelijke analyse:

 

(2) Inconsistentie in gedrag

Alex geeft twee keer uitdrukkelijk aan dit jaar niet meer weg te kunnen reizen.

Ik mag dit jaar niet meer reizen. En op Baybasins opmerking dat hij Alex zo snel mogelijk moet zien en dat dat belangrijk voor hem is, antwoordt Alex: Ik kan dit jaar niet meer komen. De verklaring is dat de politie zijn paspoort weer heeft teruggepakt.

 

Desalniettemin vraagt hij Baybasin op 17 november 1997, 16.12 uur, of hij zal komen, en op 24 november 22.13 uur is hij, volgens het dossier, zojuist in Parijs gearriveerd. Op 25 november zou hij bij Baybasin zijn, en 26ste november in Wenen. De oude zorgen zijn zo maar verdwenen. Daar horen we niets over.

 

Signaal-analyse:

 

(3) Geen tijd van gesprek opgegeven

 

(4) Er is geen tegennummer

 

17 nov 199716.12 uur

Baybasin è Alex

 

 

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Alex kan niet op 0097250200000 gebeld zijn, zoals het dossier aangeeft.

Het telefoonnummer waar Mayer op gebeld wordt is geen geldig nummer, niet in publiek gebruik. Het is het zgn telefoonnummer van Mayer = Meir Dahan.

 

(2) Een inconsistentie met gesprek van 12 november 1997

Op 12 nov 1997, ?? uur, kon Mayer dat jaar niet meer weg. De politie had zijn paspoort ingepakt. Hij krijgt het paspoort in de week van 12 januari 1998 terug (zie gesprek 12 januari 1998, 11.59 uur).

 

Externe analyse:

 

(3) Meir Dahan zegt dat nooit een Alex in zijn huis is geweest die van zijn telefoon heeft gebeld. Hij kent niet zo’n Alex.

Wanneer Baybasin Alex op 17 november op dit nummer belt, spreekt Baybasin namelijk over ‘de vriend waar je nu bent’. Alex lijkt dus bij Mayer thuis te zijn. Maar Meir Dahan kent niet zo’n Alex.

 

 

18 nov 199712.28 uur

Baybasin è Alex

 

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Alex kan niet op 0097250200000 gebeld zijn, zoals het dossier aangeeft.

Het telefoonnummer waar Mayer op gebeld wordt is geen geldig nummer, niet in publiek gebruik.

 

18 nov 199712.45 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.  H: ja, maar voor het geld, je bent mijn broeder

 

18 nov  1997 15.26 uurBaybasin è Alex

 

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Alex kan niet op 0097250200000 gebeld zijn, zoals het dossier aangeeft.

Het telefoonnummer waar Mayer op gebeld wordt is geen geldig nummer, niet in publiek gebruik.

 

22 nov 1997, 23.47 uurAlex è Baybasin Extern-inhoudelijk: 

(1) Alex en zijn goede vriend zijn allebei op 26 november in Wenen. Geen van beiden meldt dat ze elkaar gezien hebben.

Alex reserveert voor dinsdagavond 25 november het vliegtuig naar Wenen. Zou daar dan op 26 november zijn..

 

‘Alex zegt dat hij vanuit zijn plaats een ticket zal reserveren voor

dinsdagavond naar Wenen’.

 

Maar: zijn goede vriend Mayer is daar volgens het dossier ook op 26 november 1997. Dat volgt uit de volgende telefoontjes:

 

25 nov 1997  21.05 uur

Josh è Baybasin Josh belt in met Baybasin.

Even later komt Mayer aan de lijn, en spreekt met Josh. Mayer is dus bij Baybasin. Hij gaat naar Wenen om Josh te ontmoeten.

 

26 nov 1997  21.30 uur: Mayer belt naar Baybasin, en geeft de hoorn over aan Josh. Ze zijn dus in Wenen

 

24 nov 199722.13 uur

Alex è Baybasin

Intern-inhoudelijke analyse: 

(1) Alex reist in november, onwaarschijnlijk

‘Ik ben zojuist in Parijs gearriveerd, zegt Ali’.

Merkwaardig genoeg hebben Baybasin en Alex op de dag waarop ze elkaar zullen ont­moeten [25 november 1997], twee lange telefoongesprekken [18.57 en 19.09 uur] waarin nooit naar een ontmoeting van die dag verwezen wordt

25 nov 199713.02 uur

A-3-26  

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.  NN: Oh broeder

25 nov 199716.21 uur

Melisa è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan reisde niet per trein

Melisa belt Baybasin; Mayer zal om 18.45 uur in Breda met de trein aankomen

Hij komt alleen, zo lijkt het.

25 nov 199716.25 uur

Baybasin è Mayer

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan reisde niet per trein

Mayer zal met de trein in Breda aankomen, om 18.45 uur. Baybasin biedt Mayer aan om hem van het station te halen om 6.45 uur.

25 nov 199718.54 uur

Mayer è

Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan reisde niet per trein

Mayer nam verkeerde trein vanaf Roosendaal. Mayer is terug in Bergen op Zoom.

25 nov 199718.57 uur,

Alexè Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan heeft nooit de trein naar Breda genomen

Baybasin verwijst naar de trein die Mayer gemist heeft. Hij heeft de verkeerde trein genomen, [naar Breda] aldus Huseyin.

 

Maar Meir Dahan kwam nooit met de trein, schreef hij mij. Baybasin had mij dat, via advocaat Van der Plas, ook al verteld.

 

(2) Geen gesprek geweest

Alex, die zegt dat hij een uur geleden met hem gesproken heeft.  Maar Meir Dahan zegt nooit met zo’n Alex gesproken te hebben.

 

25 nov 199719.16 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan heeft nooit de trein naar Breda genomen

Mayer vraagt of het vanaf het spoorwegstation niet ver meer is, ongeveer 10 minuten zegt hij. TREIN

25 nov 199721.05 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Mayer heeft nooit zo’n Josh ontmoet

Josh belt in met Baybasin. Even later komt Mayer aan de lijn, en spreekt met Josh. Mayer is dus bij Baybasin. Hij gaat naar Wenen om Josh te ontmoeten.

 

Meir Dahan ontkent echter ooit een dergelijke Josh gekend te hebben, of gesproken te hebben.

 

26 nov 199721.30 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Mayer heeft nooit zo’n Josh ontmoet

Mayer belt naar Baybasin, en geeft de hoorn over aan Josh. Ze zijn dus samen in Wenen

 

Maar, en wederom, Meir Dahan ontkent ooit een dergelijke Josh gekend te hebben, of gesproken te hebben.

 

30 nov 199721.33 uur

Josh è Baybasin

 

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Mayer heeft nooit zo’n Josh ontmoet

Josh zegt dat de vriend van Huseyin vandaag terug is gegaan.

 

Wederom, Meir Dahan ontkent ooit een dergelijke Josh gekend te hebben, of gesproken te hebben

 

5 dec 199715.56 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: Oke broer,

9 dec 199715.54 uur

Ali è Baybasin,

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) contradictie

— Ze hebben de auto (= Kamyar) al wel op 9 december 1997.

(A) Ali zegt: ‘Zij zeiden: de auto is gereed en kan gelijk geleverd worden, maar dan moet het geld wel binnen 24 uur betaald/gegeven worden’. [Ali è Baybasin, 9 december 1997, 15.54 uur, geen tegennummer].

Dit is informatie van 9 december. De mannen hebben dan de auto reeds in hun bezit. Ze zouden die auto ook nog de 11de moeten hebben.

 

— Ze hebben de auto nog niet op 11 december 1997, 18.39 uur.

(A) Ze kunnen hem niet vinden, omdat ze niet weten welke uitgang hij neemt.

 

(B) Ali man zegt dat er in die plaats nog drie personen zijn en dat ze niet alleen met hem kunnen praten.

 

(2) geen tegennummer

11 dec 199719.33 uur

A-3-29 

Baybasin èSelim

Intern-inhoudelijk analyse: 

(1) Bewering past niet in verhaal

Hij komt zijn plaats niet uit.

 

11 dec 199723.13 uur

A-3-35

Ali è Baybasin

 

Signaal-analyse: 

(1) opkomende AGC

Van de Ven, rapport 2004:

Het gaat hier om een zeer slechte opname met weinig aanknopingspunten voor signaalanalyse. Wel wordt op 1.54 seconden na aanvang gesprek een vreemd geluid geproduceerd door een van de gesprekspartners. In het signaalpatroon is direct daaropvolgend een opkomende AGC zichtbaar, waarna het gesprek gewoon doorgaat. Zoals gezegd staat een opkomende AGC voor de aanvang van een nieuw gesprek. Dit is in casu zichtbaar midden in de opname van een gepretendeerd doorlopend telefoongesprek. Ook hier is dus een sterke aanwijzing aanwezig voor het aan elkaar geplakt zijn van twee verschillende originele opnames.

 

12 dec 11970.57 uur

A-3-39

Selim è Baybasin

Intern-inhoudelijk analyse: 

(1) Bewering past niet in verhaal

Hij zit nu daar met drie mensen en komt daar niet uit.

 

12 dec 19971.24 uur

A-3-41

Baybasin è Selim

Intern-inhoudelijk analyse: 

(1) Bewering past niet in verhaal

         hij ‘niet weg te lokken is.

12 dec 199714.28 uur

A-3-44 

NNman è Baybasin

 

Extern-inhoudelijk: 

(1) Auto is zoek geraakt

 

‘NN man zegt, dat die mensen daar niet te lang kunnen blijven, maar wel

        weer t.z.t. terug willen keren als dat nodig’.

 

Maar wat is er gebeurd met de auto die vóór de 14de klaar zou zijn voor verkoop? De mannen komen pas op 11 januari weer ter sprake. De auto die vóór 14 juli aan Baybasin verkocht zou worden (volgens gesprek van 9 november 1997), is verdampt.

 

16 dec 199718.33 uur

Selim è Baybasin

Intern-inhoudelijk analyse: 

(1) Bewering past niet in verhaal

Wij kunnen hem daar niet weg krijgen.

Op dinsdag 16 december 18.33 uur zou Kamyar al vijf dagen, sedert donderdag 11 december 19.33 uur, in zijn office hebben gezeten. Dit is op zichzelf al onaannemelijk

17 dec 199720.01 uur

Mayer è

Baybasin

Extern-inhoudelijk: 

(1) Meir Dahan had nooit customs problems

Mayer is still in Amsterdam. he could not leave because of problems with his customs’ papers.

20 dec 199719.56 uur

Metin è

Baybasin

Extern-inhoudelijk: 

(1) Meir Dahan kent geen Metin

Metin zegt dat hij zojuist bij de vreemdeling/buitenlander (verm. mayer) geweest is.  Ook: zaterdagavond met verwijzing naar activiteit die wellicht binnen Sabbat viel.

21 dec 199721.23 uur

A-3-47

Ali è Baybasin

Intern-inhoudelijke analyse 

(1) Verkeerde, verdoezelende vertaling

Medi’s moeder, de vrouw van Ali, zegt dat ze maximaal één week tijd nodig heeft .

 

   Ze kent de mensen die het contract moeten vinden en alles zal goed

   komen.    … deze autoriteiten krijgen hun geld en tekenen dan en stempelen

   en alles  zal dan prima zijn.

 

Wat Ali zegt is

 

she knows the people   she gets the contract signed

 

Maar zo is volstrekt duidelijk dat er geheel vreedzaam een contract getekend wordt. In het gesprek klinkt niet find, maar signed. Een contract vinden verdoezeld, een contract tekenen vestigt de aandacht op de vreedzame context, dit in tegenspraak met de positie van OM en hof dat een contract tekenen betekent: een contract tekenen om iemand te liquideren.

 

Extern-inhoudelijke analyse:

 

(2) geen tegennummer

 

Auditieve analyse:

 

(3)Verkeerde versluierende vertaling

 

Ze kent de mensen die het contract moeten vinden en alles zal goed komen

 

she knows the people  and (??) she gets the contract signed

23 dec 199712.03 uur

Metin è

Baybasin

Extern-inhoudelijk: 

(1) Meir Dahan kent geen Metin

Metin has been talking to Mayer for a month now, but does not know his name. He asked Baybasin what name the Foreigner has got.

 

23 dec 199715.27 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: Volgende week is het beter, broer.

28 dec 199716.00 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh noemt Huseyin ‘brother’

2 jan 199816.52 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: Oke, broer…

4 jan 199820.48 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Dat is geen probleem, broeder, zegt nn

6 jan 199800.16 uur

Josh è Baybasin  

 

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: Maar broerlief

6 jan 199800.45 uur

Josh è Baybasin  

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: sorry broeder

6 jan 199816.07 uur

Josh è Baybasin  

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: okay broer.

7 januari 1998  22.01 uurJosh è Baybasin Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

. Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: Oke broerlief.. .dan bel ik jou morgen op…

11 jan 199817.14 uur

A-3-50

Ali è Baybasin

Intern-inhoudelijke analyse: 

(i) Inconsistentie

Baybasin impliceert dat de Kentucky-man naar Canada is verhuisd, maar later bevestigt hij dat hij nog op hetzelfde adres is. Baybasin vertelt aan Ali:

 

De mensen kunnen hun werk in Kentucky niet doen, want de man is daar niet meer. Hij heeft het land vandaag verlaten, zegt Baybasin. Ik begrijp het, zegt Ali. Daarom is er geen reden meer om daar naar toe te gaan. Hij is vertrokken en is nu in Canada.[5]

 

Maar in het vervolg van het gesprek is, volgens Baybasin, Kamyar nog wèl in Kentucky. ‘Hij is daar nog. Hij is op hetzelfde adres en op dezelfde plaats’.

 

Extern-inhoudelijke analyse:

(2) geen tegennummer

 

Signaal-analyse:

 

(3) Van de Ven constateerde signaal-analytische problemen

Het volle spectrum onder 300 respectievelijk boven 3400 Hz is aanwezig. Dat is niet compatibel met een afgetapte telefoon.

 

12 jan 199816.34 uur

Mayer è

Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan reisde niet per trein

Mayer takes train from Antwerp to Amsterdam, Leaving at about 5 hr and arriving at about 7 o’clock . Ik kan de trein van vijf uur nemen en kan om zeven uur daar zijn, zegt Mayer.

12 jan 199819.27 uur

Mayer è

Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan reisde niet per trein

Mayer komt er aan.

13 jan 199814.25 uur

A-3-51

Ali è Baybasin

Intern-inhoudelijke analyse: 

(1) Verkeerde vertaling

De mannen zeggen in de officiële vertaling:

 

wij voelen ons beter omdat wij jouw geld ook verspillen.

 

Op de tap zeggen ze echter, na 1 minuut 32 sec:

 

Because we will spill money of them 

 

(2) Suggestieve, belastende vertaling

 Huseyin en All

 

praten door over de “hoofdauto” waarnaar zij op zoek zijn, om te kopen.

        De auto kan dan in de showroom bekeken worden. (4:29]

 

Deze formulering lijkt een bevestiging van  Code. Maar het woord hoofdauto wordt in de tap nergens gebruikt, voor zover ik kan horen. Het is een zogenaamde zakelijke samenvatting van de tolken omdat over het adres van Kaveh/Kamyar wordt gesproken. De aanhalingstekens lijken evenwel op een citaat te duiden. De zogenaamde zakelijke weergave is zwaar belastend, zonder dat de gesproken tekst zelf belastend is (voor zover die te verstaan is).

 

Het adres had Baybasin van Selim twee dagen eerder gekregen. Hij had dus geen haast.

 

Extern-inhoudelijke analyse:

 

(3) geen tegennummer

 

13 jan 199818.26 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde. Josh: hoe dit mogelijk is, broeder, moeten we uitzoeken

15 jan 199819.15 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.

Josh: Oke broer

16 jan 199818.18 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.

Josh: 0k broer, ik bel je

17 jan 199819.47 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.

JOSH: ik denk dat ook , broeder.

21 jan 199823.44 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.  Broer, zegt JOSH.

 

 

22 jan 199820.03 uur

Josh è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) geen tegennummer

 

(2) Josh noemt Baybasin brother.

Baybasin zegt dat niemand hem in het Engels brother noemde.  JOSH: ja, broer, ja broer

7 febr 199813.18 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) dag van bellen was Sabbat, en Mayer heiligt de Sabbat

 

7 febr 199814.18 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) dag van bellen was Sabbat, en Mayer heiligt de Sabbat

 

13 feb 199814.03 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) dag van bellen was Sabbat, en Mayer heiligt de Sabbat

vrijdagmiddag, maar verwijzing naar activiteit op vrijdagavond = SABBAT

Mayer zegt dat hij vanavond, rond 20.00 – 21.00 uur, in de omgeving van Huseyin is. Waar dan, vraagt Huseyin. Breda, antwoord Mayer. Kun je me bellen voor dat je vertrekt, vraagt Huseyin. Ja, ik zal je bellen, zegt Mayer

14 febr 1998  13.40 uurMayer è Baybasin Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) dag van bellen was Sabbat, en Mayer heiligt de Sabbat

zaterdag = Sabbat, Mayer is in Antwerpen

Mayer wil weten waar Huseyin is, hij komt naar Huseyin’s gebied. Huseyin zegt dat Mayer gisteren zou komen en dat hij heeft zitten wachten.

Mayer zegt dat hij in slaap was gevallen en pas vanochtend wakker werd.

21 febr 199720.01 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan had nooit customs problemen

Mayer is still in Amsterdam. He has still problems with his customs papers. MEIR DAHAN GAAT NOOIT PROBLEMEN MET CUSTOMS

15 mrt 199819.23 uur

Mayer è Baybasin

Extern-inhoudelijke analyse: 

(1) Meir Dahan handelde nooit in mobiele telefoons

Mayer informs Baybasin about Ericson 778, all quantities are okay with him, 100 or 100.000, they pay cash.

 

ALLE ANDERE 20 GESPREKKEN VAN ALI è BAYBASIN(28 – 8)

 

Signaal-analyse:

 

(1) geen tegennummer

Ali belde vanuit Engeland. Zijn telefoongesprekken zouden een tegennummer moeten hebben.

 

 

 

 

 

 

GIJZELING-ZAAK

 

A-4-1   22 november 1997   16.48 uur  00905322420505 (Turks telefoonnummer)

Dossier: Baybasin belt uit met Khalo (Tekin) (Turkije)

 

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

 

(1) Baybasin is in Turkije

Baybasin praat met Khalo over iemand X die hem ‘heel wat koppijn heeft bezorgd’.

 

H: Nu, heeft hij een mannetje naar mij gestuurd die vandaag bij mij is geweest. Hij is naar de stad gekomen, waar jij nu bent.

 

Khalo woont in Turkije. X is dus ook in Turkije. Het mannetje dat X heeft gestuurd, zou naar Gilze gestuurd kunnen zijn, ofschoon dat niet erg plausibel lijkt.

 

H: Hij heeft geen respect voor ons.

K: Ja..

H: Als jullie hem ergens neerzetten, dan kunnen wij rustig, op ons gemak met hem praten. Maar er mag niemand vanaf weten, dat er iemand bij jou is.

 

Merk op dat de opdracht niet is: Als jullie hem ergens neerzetten, dan kunnen jullie rustig met hem praten. De opdracht is: Als jullie hem ergens neerzetten, dan kunnen wij rustig met hem praten. Als Khalo en zijn mensen (jullie) die persoon ergens neerzetten, dan zal dat in Turkije zijn, waarschijnlijk de stad waar X naar toe is gekomen en waar Khalo nu is. Als Baybasin ‘rustig op zijn gemak’ met die persoon gaat praten, is hij — zou je zeggen — in Turkije. Het is in ieder geval veel aannemelijker dat hij al in Turkije is dan dat hij tijdens het gesprek in Nederland zit, en voor een gesprek naar Turkije reist om ‘rustig en op zijn gemak’ te praten. Hij zou dan zelf in 1997 groot gevaar lopen om op het vliegveld opgepakt te worden.

 

(2) Baybasin is in Turkije

Even later is er iemand die geld vraagt. Het zal niet meer om X gaan, want Y is nu bij Baybasin. Het zou het mannetje kunnen zijn die X naar Baybasin heeft gestuurd.

 

H: …  deze is nu bij ons en vraagt om wat geld.

K: Ja..

H: Hij zegt: Ik zal binnen tien dagen jouw werk klaren/regelen, maar dat is gelogen. Als jij nu gereed bent binnen twee, drie dagen….

K: Ja..

H: Ik zal hem/dat aan diegene doorgeven die hem rond brengen. Ik zal.. .hij moet hem naar de plaats brengen, welke jij zal aangeven. Ik zal tegen hem zeggen, dat iemand van mij geld aan hem gaat geven.

 

Degene die Y rond brengt, moet hem naar een plaats brengen die Khalo zal aangeven. Dat zal bij Khalo in de buurt zijn. Waarom zou Khalo het anders moeten aangeven? Degenen die Y rond brengt, is dus (hoogst waarschijnlijk) in Turkije.  Dus als Baybasin Y aan die rondrijders doorgeeft, is ook Baybasin (hoogst waarschijnlijk) in Turkije.

 

 

(3) Baybasin is in Turkije

Het gaat nu om iemand die een stuk land waarvoor Baybasin al betaald heeft, niet wil afstaan. Ik heb geen idee wie de hem is. Een donum was de hoeveelheid land die in één dag geploegd kon worden. Later is het vastgelegd als zijnde 10 are (1000 m2).

 

H: Ik heb van hem duizend en dertig dinges [TD: donum] te goed.

K: Ja..

H: Dat wil zeggen, duizend en dertig donum moet hij aan ons geven.

K: Oké, in orde..

H: Hij heeft het geld van die duizend dertig donum wel gekregen/ontvangen (…)

H: Toen zij mij daar nogal lastig vielen, is er later een verzoening tot stand gebracht. Maar zij houden zich niet aan hun woord.

 

Het is niet geheel en al duidelijk waarom Baybasin lastig gevallen wordt omdat hij het geld betaald heeft, maar nogal-lastig-gevallen-worden vooronderstelt een lichamelijke aan­wezig­heid. Het is meer aannemelijk dat zij Baybasin in Turkije lastig vielen dan in Nederland.

 

A-4-1 Extern-inhoudelijk:(1) Baybasin in Turkije

(2) Baybasin in Turkije

(3) Baybasin in Turkije

 

 

 

A-4-2   22 november 1997  19.49 uur    00905322319274 (Turks nummer)

Dossier: Baybasin (Nederland) belt uit met Erol in Turkije.

 

(A) Extern-inhoudelijke analyse:

 

(1) Baybasin is in Turkije

Er loopt een oude zaak, en een zekere X die bij Erol zit, moet betaald worden.

 

H: Die gast van jou, is die bij jou, of ergens anders?

M: Bij mij, abi.

H: Ha. . .nu.. . .deze landgenoot zal komen praten, maar deze landgenoot schijnt nog een keer om geld te hebben gevraagd. Nu, hij moet ons niet krap laten zitten. A.u.b. .als er iets over ons is, kan hij daarover met ons praten. Als hij wil, kan hij ook hier naar toe komen, snap je?

 

De gast is bij Erol in Turkije. Het is veel aannemelijker dat de uitnodiging om ‘hier naar toe te komen’ een locatie in de buurt betreft (ergens in Turkije) dan een uitnodiging voor een gesprek in Nederland. Het is dus ook veel aannemelijker dat Baybasin in Turkije verblijft dan dat hij vanuit Nederland belt.

 

A-4-2 Extern-inhoudelijk:(1) Baybasin in Turkije

 

 

 

 

 

DE GIJZELING-GESPREKKEN:  TEGENSPRAKEN EN DRIE WONDEREN

 

A-4-8             27 november 1997 10.54 uur (Turkse tijd)

A-4-10          27 november 1997 11.54 uur (Turkse tijd)

A-4-14          27 november 1997 17.37 uur (Turkse tijd)

A-4-15          27 november 1997 17.43 uur (Turkse tijd)

A-4-16             27 november 1997  17.44 uur   (Turkse tijd)  009053222319274

 

Dossier: Baybasin belt alle keren uit met Erol.

 

(A) Intern-inhoudelijke analyse:

 

(1) Scherpe inconsistentie die wijst op manipulatie

Ik volg de vertaling van de gesprekken zoals die in het officiële dossier zitten, fit for purpose, aldus het hof.

 

In de gesprekken A-4-8, A-4-10, A-4-12, A-4-14, A-4-15 en A-4-16 belt Baybasin met Erol. Het OM en de rechters zien hier zich een gijzeling voltrekken, waarvoor Baybasin is veroor­deeld. Ik kom over het gijzeling scenario zelf in deel IV te spreken. Hier wil ik alleen aangeven dat deze serie telefoongesprekken die volgens het dossier binnen een bestek van zeven uur hebben plaats gevonden, overlopen van inconsistenties en onbegrijpelijkheden. Er is geen consistent verhaal van te brouwen dat recht doet aan alle feiten, tenzij we bereid zijn in een serie wonderen te geloven. Door selectie is elke tegenspraak te verwijderen. Mij gaat het om de illusie dat het hier zou gaan om reële, opeenvolgende gesprekken. Ik vertel nu het verhaal zoals het er staat, niet zoals het door middel van selectie en herinterpretatie zouden kunnen worden gecreëerd.

 

A-4-8 : Baybasin belt met Erol op donderdag 27 november 1997, 10.54 uur, Turkse tijd. (Ik zal in deze zaak steeds de Turkse tijd gebruiken). Erol krijgt de opdracht om ‘precies om 12 uur’ bij het restaurant Koru in Harameri, een buitenwijk in Istanbul, aanwezig te zijn. Daar zal dan Ali op hem wachten. Ali kent zijn auto. Erol zal dan misschien een bedrag van 125.000 [??] krijgen.

 

A-4-10: Om 11.54 uur belt Baybasin op om te horen hoe het er voor staat. Tot zijn ergernis verneemt Baybasin van Erol dat alles niet vlot verloopt: ‘Ali wilde niet komen. Hij meende dat het beter was dat niemand hem zag’.[6] Kennelijk heeft Ali vóór 12 uur al gebeld dat hij niet wilde komen. Erol krijgt nu de opdracht om Ali meteen op te halen. Erol ziet hier wel een probleem: ‘Maar hij wilde niet komen’. Baybasin wil van geen opgeven weten. ‘Je moet gelijk terugkeren’; naar restaurant Koru, neem ik aan. We moeten er dus vanuit gaan dat Erol om 11.54 uur niet meer bij het restaurant staat, zo hij e rooit gestaan heeft. Wat hij daar moet doen, is onduidelijk.

 

A-4-12: Het is nu 12.01 uur, oftewel zeven minuten later. Baybasin vraagt: ‘Ben je al teruggekeerd?’ Erol blijkt inderdaad te zijn teruggekeerd. Erol staat dan, zo neem ik aan, bij restaurant Koru. Hij mag ‘daar [van Baybasin] niet naar binnen gaan’. Dat moet Ali doen. Die moet ‘daar gaan praten, niet jij’.[7] Dat praten in restaurant Koru verdwijnt ongemerkt uit het zicht. Erol merkt nogmaals op dat Ali niet wilde komen. Hij geeft hiermee aan, neem ik aan, dat wachten bij het restaurant Koru weinig zin heeft. Erol blijkt zelf inmiddels weer tele­fo­nisch contact met Ali gehad te hebben, ‘maar Ali was al weg en was niet thuis. Hij was even naar Aksaray’, het centrum van Istanbul, zo’n 30 km en 35 minuten verwijderd van het restaurant Koru in Haramidere. [We komen niet te weten of Ali dit zelf heeft verteld, of dat iemand bij Ali thuis de telefoon heeft opgenomen en Erol inlicht over Ali’s gangen]. Erol biedt aan: ‘Ik zal hem gelijk vinden. Ik zal hem binnen een half uurtje weer vinden’. Dit is tamelijk optimistisch, niet alleen omdat de rit naar het centrum al 35 minuten zal duren, als het verkeer meezit, maar vooral ook omdat Ali niet wilde komen, zoals Erol zelf al twee keer heeft benadrukt.

 

Tot zover is enigszins begrijpelijk, maar nu begint de dikke mist:

 

A-4-16: Om 17.44 uur vraagt Baybasin aan Erol wie die man (Ali) vanavond ontmoet heeft. Laten we die andere man die Ali ontmoet heeft, X noemen. Omdat het nog niet avond is, lijkt het voor Erol conceptueel onmogelijk deze vraag te beant­woor­den. Dat belet Erol echter niet een antwoord te geven. Erol weet dat niet, ‘want Ali vraagt Erol hem in Aksaray af te zetten’. Dan gaat het gesprek in het Turkse-tolken-Nederlands verder met: ‘Erol doet dat en zodoende kan Erol niet zien, wie ‘de [andere] man’ is’. Als dit over de avond moet gaan, zal dit wel betekenen: Erol zal die avond Ali in Askeray afzetten en zodoende zal hij, Erol, die andere man X [die binnen zit] niet kunnen zien’.

 

Maar ofschoon dit aan het voorgaande betekenis geeft, botst het met de volgende vraag die Baybasin stelt: ‘Hoe laat heb je Ali in Aksaray afgezet?’.  Dat gaat in elk geval niet meer over de avond. Erol antwoordt: Hij had Ali ‘om één uur [13.00 uur] afgezet’. De X die Ali zou ontmoe­ten, is nu geheel spoorloos. Wat we wel weten is dat Baybasin nog steeds niet weet wie X is, de man die Ali zal ontmoeten.

 

Dat afzetten in Aksaray om 13.00 uur is merkwaardig. Bedenk dat Erol om 12.01 uur nog bij het restaurant Koru stond, dat hij niet wist waar Ali was, en dat hij voor het rijden naar Aksaray alleen al 35 minuten nodig zou hebben, en dat Ali niet gezien wenste te worden. En bedenk ook dat om 12 uur Ali niet meer thuis was, ‘hij was even naar Aksaray’. Wij weten uit gesprek A-1-14 van 17.37 uur dat Ali een auto tot zijn beschikking heeft. Het is dan ook onbegrijpelijk hoe, binnen dit scenario, Erol Ali in Aksaray kan afzetten. Ali is daar al met zijn eigen auto voordat Erol er is, nog afgezien van het feit dat Ali Erol niet wilde ontmoeten.

 

Erol heeft volgens eigen zeggen Ali niet alleen in Akseray afgezet, hij heeft hem daar om 16.00 uur ook opgehaald, zo zegt hij in A-4-16.[8] Begint de gijzeling hier? Dat is niet plausibel, omdat Ali, die — naar het lijkt— op dat moment de beoogde gijzelaar is, om 17.37 uur [A-4-14] in zijn eigen auto rijdt. Hij rijdt ook nog eens voorop. Erol rijdt er met een vriend achteraan. Voor een gijzelaar is Ali wel heel mak. Zijn makheid demon­streert hij verder wanneer de achter hem rijdende Erol van Baybasin de opdracht krijgt zijn vriend uit zijn auto te laten stappen waar die wil. Daarna moet Erol terugkeren, en weer achter Ali gaan aanrijden. Baybasin vraagt of Erol dat begrepen heeft. Erol zegt: OK. Op het moment dat Erol zijn vriend ergens uit de auto zet, rijdt Ali frank en vrij rond.

 

Erol heeft zo zijn eigen problemen. Onmiddellijk nadat hij heeft begrepen dat hij terug moet komen, krijgt hij de opdracht: ‘Je gaat direkt naar huis’. Hem wordt door Baybasin nog gevraagd of dat duidelijk is. Ja, ook dit begrijpt Erol. Baybasin geeft uitleg waarom Erol niet er bij hoeft te zijn: ‘De vrienden [uit de voorste auto] gaan hun eigen weg, het is niet nodig dat jij erbij bent als ze met elkaar praten’.

 

Na enkele minuten, 17.43 uur, A-4-10, belt Baybasin weer met Erol. Erols vriend blijkt afgezet te zijn.  Baybasin geeft nu aan dat Erol naar huis kan gaan. De vraag is waarom Erol eerst zijn vriend eerder uit zijn auto moet zetten, terwijl hij meteen daarna vrijaf heeft.

 

Erol vertelt Baybasin nog dat hij ‘alle twee [de beide mannen uit de voorste auto] voor het eerst ziet’.

 

In tussentijd heeft zich een aantal wonderen voltrokken.

 

Om 17.37 uur aan het begin van A-4-14, vraagt Baybasin: Is de gast (Ali) samen met de andere vrienden? Hier lijken er minimaal vier mannen te zijn: Ali, de andere vrienden en Erol. Maar Erol, die zicht heeft op beide auto’s, noemt slechts drie mannen:

 

Erol: De gast is in de voorste auto [Ali] en wij, de andere vriend en ik, zijn in mijn auto.

 

Maar nadat Erol opdracht heeft gekregen om die ‘andere vriend’ uit te laten stappen’, blijken er ineens toch twee mannen in de voorste auto te zitten.

 

Baybasin: De vrienden gaan hun eigen weg. Het is niet nodig dat jij erbij bent als ze met elkaar praten, … begrepen mijn beste?

 

Het uit het niets verschijnen van een tweede man is het eerste wonder.

 

Het tweede wonder is dat Baybasin die andere man X nu, om 17.37 uur (in A-4-14) lijkt te kennen, terwijl hij zeven minuten later, om 17.44 uur (A-4-16) dat kennelijk niet weet. Hij vraagt dan aan Erol wie Ali zal ontmoeten.

 

Erol zegt om 17.44 uur dat hij dat niet weet omdat hij die andere man X, niet te zien krijgt, ‘want de man (Ali) vraag Erol hem in Akseray af te zetten’. Maar, en dat is het derde wonder, één minuut eerder, om 17.43 (A-4-15), heeft Erol X al gezien. ‘Hij zag ze alletwee voor het eerst’.

 

Baybasin en Erol weten dus dingen die ze even later nog niet weten.

 

Voor Erol loopt het onbevredigend af. Zijn rol is plotseling uitgespeeld, hij heeft zijn vriend onnodig uit zijn auto gezet, en over het geld dat hij misschien zou krijgen, een bedrag van 125.000 [A-4-8], hoort hij ook niets meer. Over restaurant Koru waar hij Ali zou ontmoeten opdat hij daar kon praten, wordt überhaupt niet gepraat (tenzij Ali en X naar Koru zouden terug rijden om daar te praten)

 

Ik stel vast dat, tenzij de wonderen de wereld niet uit zijn, A-4-14 , A-4-15 en A-4-16 onderling en ook ten dele intern ondoordringbaar inconsistent zijn.

 

A-4-8 27 november 1997  10.54  uur (Turkse tijd)
Intern-inhoudelijk:(1) Erol zal misschien een bedrag van 125 (duizend) aan geld krijgen, maar aan het einde van de dag wanneer Erol naar huis wordt gestuurd, is er nooit meer over geld gesproken.

 

 

A-4-14 27 november 1997  17.37 uur (Turkse tijd)
Intern-inhoudelijk:(1) De éne man (Ali) in de voorste auto is even later, nog in hetzelfde gesprek, twee mannen geworden.

(2) Erol moest eerst zijn vriend afzetten en dan terugkomen, maar meteen daarna (vóórdat hij die vriend heeft afgezet) moet hij direct naar huis omdat hij niet nodig is.

(3) Baybasin weet kennelijk om 17.37 uur wie de twee mannen in de voorste auto zijn, terwijl hij om 17.44 uur in A-4-16 nog niet weet wie de tweede man naast Ali is. Daar vraagt hij naar.

 

 

 

A-4-15 27 november 1997  17.43 uur (Turkse tijd)
Intern-inhoudelijk:(1) Erol heeft Ali en X beiden gezien, terwijl hij een minuut later [in A-4-16] uitlegt waarom hij die X niet te zien zal krijgen.

 

 

A-4-16 27 november 1997  17.44 uur (Turkse tijd)
Intern-inhoudelijk:(1) Erol heeft Ali om 13.00 uur in Akseray afgezet, terwijl we uit A-4-12 [12.01 uur] weten, dat Ali al ‘even’ naar Akseray is gegaan en Erol al tele­fonisch heeft gehoord dat hij niet wilde komen, omdat het beter is dat niemand hem ziet.

(2) Erol heeft Ali en X beiden gezien, terwijl hij een minuut later [in A-4-16] uitlegt waarom hij die X niet te zien zal krijgen. [ Dit is  A-4-15, argument 2]

(3) Baybasin weet in A-4-14 [17.37 uur]  kennelijk wie de twee mannen in de voorste auto zijn, terwijl hij om 17.44 uur in A-4-16 nog niet weet wie Ali gaat ontmoeten. (Dit is A-4-14, argument 3]

 

 

Óf Baybasin en Erol zijn debiel óf de vertaling klopt hier niet óf het gaat hier om een mislukte poging om gesprekken te combineren. Ervan uitgaande dat Baybasin en Erol niet debiel zijn, en het hof aan zijn woord houdend dat de vertaling fit for purpose is, volgt dat A-4-16 uit een combinatie van gesprekken bestaat. En dat kan alleen door middel van manipulatie.

 

Ik merk op dat er geen signaal-analytische analyse en geen auditieve analyse van deze taps zijn gemaakt.

 

 

A-6-77   26 december 1997   17.08 uur   geen tegennummer

Dossier: Korkut (Turkije) belt in en spreekt met Baybasin

 

(A) Signaal-analyse:

 

(1) Er is een verkeerde beltoon

Van de Ven vond een beltoon van 400 Hz. Zijn bandmateriaal was niet erg goed, maar de afwijking van de passende beltoon (425 Hz) is wel erg groot.

 

A-6-77 Signaal-analyse:(1) inkomend gesprek uit Turkije op 26-12-1997 te 17.08 met een beltoon van 400 Hz (Van de Ven)

 

 

A-6-104  8 januari 1998   13.30   geen telefoonnummer

Dossier: NN belt naar Baybasin

 

(A) Signaal-analyse:

 

(1) Er is een verkeerde beltoon

Van de Ven vond een beltoon van 400 Hz. Zijn bandmateriaal was niet erg goed, maar de afwijking van de passende beltoon (425 Hz) is wel erg groot.

 

A-6-104  Signaal-analyse:(1) inkomend gesprek uit met een beltoon van 400 Hz (Van de Ven)

 

 

A-6-168    21 januari 1998   15.48 uur

Dossier: Korkut belt met Baybasin

 

(A) Signaal-analyse:

 

(1) Er is een verkeerde beltoon

Van de Ven (2004) vindt een beltoon van 450 Hz, Turkije. De gebelde persoon zou dus in Turkije moeten zijn, en niet in Nederland met beltoon 425 Hz.[9] Zijn bandmateriaal was niet erg goed, maar de afwijking van de passende beltoon (425 Hz) is wel erg groot.

 

A-6-77 Signaal-analyse:(1) inkomend gesprek uit Turkije op 26-12-1997 te 17.08 met een beltoon van 4500 Hz (Van de Ven)

 

 

A-8-3 

 

(A) Signaal-analyse:

 

(1) Er is een verkeerde beltoon

De door Van de Ven (2004) gevonden beltoon 450 Hz, Turkije, is in strijd met aanname van hof dat beller Metin vanuit Amsterdam naar Baybasin belde. De beltoon zou 425 Hz moeten zijn.

 

 

zondag 7 december 1997

MdB/AS 971207 20.59 u 00441819082901 X-2

EG. Huseyin Baybasin belt uit en spreekt met NN man.

Heb je al wat gehoord van de andere mannen, vraagt Huseyin. Nee, ik heb Larry gebeld, maar ik kon hem niet bereiken. Ze hebben vakantie daar, wat de Amerikanen Thanksgiving noemen. Hij is er maandag pas weer, zegt NN-man.

 

TD:  Thanksgiving Day was in 1997 op 27 november, de 4de donderdag in November. Maandag na Thanksgiving Holiday  is maandag 1 december, niet 8 december.

29 december 1997

ACJ/6 971229 11.54 u 0044860571407 X-2  29 december 1997

EG: Huseyin Baybasin belt uit met Brian. Huseyin belt alleen om Brian prettige kerstdagen te wensen.

 

TD: Baybasin weet wanneer het kerstmis is. Hij belt op 25 december naar NNvrouw, met de boodschap: fijne kerstdagen van Sam.

 

 

29 december 1997

ACJ/6 971229 11.55 u 00441819779978 X-2

EG: Huseyin belt uit met NN man, die opneemt met SP~NDHURST. NN man (verm. Malcolm) geeft aan, dat hij omstreeks 9, 10 of 11 januari, samen met een vriendin, misschien naar Amsterdam komt. Als hij daar is, nemen ze contact op met elkaar. Huseyin belde alleen even, om prettige kerstdagen te wensen.

 

 

ANDERE VERDACHTE TAPS DIE NIET IN HET VONNIS EN ARREST VOORKOMEN

 

Onderzoek van anderen komt met nog andere gesprekken die verdacht zijn.

 

16-12-97      21.28 uur Baybasin zat toen in Huis van bewaring Grave
18-1-98        12.45 uur Baybasin  zat toen in Huis van bewaring Grave, van verschillende gesprekken één gemaakt
21-01-98     15.45 uur Nuri zat op dat moment in de gevangenis van Istanbul, bellen of gebeld worden is dan onmogelijk
11-02-98     20.55 uur Nuri zat op dat moment in de gevangenis van Istanbul, bellen of gebeld worden is dan onmogelijk
12-12-97     01.50 uur In Turkije is het dan 02.50 uur, op zo’n tijdstip belt BaybasinTON: wie wordt gebeld, en waarover?
27-01-98    17.49 uur je hoort tijdens het gesprek dezelfde zin 4 x

 

Deze zes oordelen, indien juist,  impliceren manipulatie van zes taps. De juistheid is eenvoudig te onderzoeken.

 

Ook eenvoudig te controleren zijn vier taps waarin de spreker, een zekere Alex, verschillende Engelse accenten zou hebben, weer volgens Baybasin.

 

X-3, 30 oktober 1997    17:36 uur verschillende Engelse accenten van zgn zelfde spreker
X-3,  9  november 1997  22.08 uur verschillende Engelse accenten van zgn zelfde spreker
X-3, 14 november 1997   12:11 uur verschillende Engelse accenten van zgn zelfde spreker
X-3, 12 november 1997 onbekend tijdstip. verschillende Engelse accenten van zgn zelfde spreker

 

 

 

 [1] Letterlijk: Ik heb tegen je gezegd dat, als het nodig is, zal ik hem wel ontmoeten.

[2] Deze ‘zoon’ en ‘broer’ houden geen familierelatie in. Het zijn vertrouwelijke aanspreekvormen.

[3]  Zie krant bij A-1-5.

[4] Deskundige Van Bruinessen, hoogleraar Koerdisch, geeft enkele voorbeelden van misbruik van de implicatie van klaren als een verdachte klus klaren.

[5] Baybasin è Ali, telefoongesprek, 11 januari 1998, 17.14 uur, A-3-50.

[6] Letterlijk: ‘Het was beter dat niemand hem zag’.

[7] Maar onmiddellijk hierna krijgt Erol de opdracht dat ‘hij zelf daar met die mensen moet gaan praten’. Erol begrijpt dat niet meer. Baybasin had alleen gezegd dat men geld zou geven. In de vertaling staat, dat Baybasin dit zegt, maar is helemaal onzin).

[8]  In A-4-16, 17.44 uur.

[9] Van de Ven (204), p. 44.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  vr 29

  Uitverkocht: Nacht van de Filosofie Rotterdam

  29 maart om 20:00 tot 30 maart om 00:00
  za 30

  Oosterse filosofen over leven en dood: Lao Zi, Boeddha en Dogen

  30 maart om 10:30 tot 31 maart om 12:30
  apr 05

  ISVW Vrijdagavondsalon – 5 april 2019

  5 april om 18:00 tot 22:00
  apr 29

  Levinas in het gelaat

  29 april om 10:30 tot 3 mei om 12:30
  mei 03

  ISVW Vrijdagavondsalon – 3 mei 2019

  3 mei om 18:00 tot 22:00
  mei 06

  De kunst van het vragenstellen

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 17:00
  mei 18

  Mystiek voor nu: zelfloosheid, gelatenheid en zen

  18 mei om 10:30 tot 19 mei om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW