Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Afgelopen Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

oktober 2018

Start: Filosofisch practicus

13/10/2018 om 10:30 tot 14/10/2018 om 12:30

Dé beroepsopleiding tot filosofisch practicus

Voor informatie, toelatingsgesprekken en aanmelding kunt u contact opnemen met Marieke.Schilderman@isvw.nl.

De beroepsopleiding tot filosofisch practicus aan de ISVW biedt deelnemers een intensieve scholing in wat de Gilde-methode is gaan heten: de door Harm van der Gaag ontwikkelde Socratische gespreksdiscipline. Sinds de opleiding van start ging, vijf jaar geleden, heeft een zestigtal mensen zich deze methode eigen gemaakt. Sommigen van hen deden dit met het oogmerk een eigen filosofische praktijk te beginnen, anderen vanuit de behoefte in hun huidige professionele context een ander soort gesprekken te kunnen voeren — bijvoorbeeld een decaan met leerlingen, een projectleider met medewerkers, een hoogleraar met de wetenschappelijke staf. De Gilde-methode is niet de enige methode van filosofische 1-op-1-gespreksvoering, maar inmiddels in Nederland wel de toonaangevende.

Lees verder »

Start: Basiscursus Inleiding in de filosofie

13/10/2018 om 10:30 tot 14/10/2018 om 12:30

Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’. In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat en spelen noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding

Lees verder »

Filosofisch café 21 oktober – Filosofische wandeling door Leiden

21/10/2018 om 14:00 tot 17:00

Deze maand vindt het filosofisch café van de Vrienden van de ISVW plaats in Leiden, waar een wandeling langs Leidens filosofische hoogtepunten te wachten staat

Lees verder »

Spinozaweek: Spinoza, politiek en maatschappij

22/10/2018 om 10:30 tot 26/10/2018 om 12:30

Ook in 2018 organiseert ISVW een Spinozaweek. Centraal staat het thema politiek, met o.a. zijn politieke invloed, Spinoza over democratie, en zijn huidige relevantie

Lees verder »
november 2018

Op leven en dood: Van Oudheid tot Renaissance

10/11/2018 om 10:30 tot 11/11/2018 om 12:30

In dit deel van ‘Op leven en dood’ staat de aandacht op het leven met het oog op het sterven van de Oudheid tot de Renaissance

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: Het goede

17/11/2018 om 10:30 tot 18/11/2018 om 12:30

In het dagelijks leven komt soms de morele vraag ‘hoe te handelen?’ tevoorschijn. In ‘Het goede’ maken we kennis met vijf verschillende ethische benaderingen

Lees verder »

Filosofisch Kompas 2018

17/11/2018 om 14:00 tot 17:00

In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. In ‘Filosofisch kompas’ verkrijg je een minimale inleiding in de systematische filosofie

Lees verder »

De kunst van het vragenstellen – Uitverkocht

26/11/2018 om 10:30 tot 27/11/2018 om 17:00

In deze cursus wordt je getraind om effectief vragen te stellen en door te vragen, wat leidt tot effectievere reflectie en bezinning in bijv. werk en organisatie

Lees verder »
december 2018

Inleiding in de filosofie: Het schone

01/12/2018 om 10:30 tot 02/12/2018 om 12:30

Hoe hebben filosofen (de rol van) het kunstwerk opgevat? In ‘Het schone’ staat de ontwikkeling van het idee van schoonheid van de Oudheid tot nu centraal

Lees verder »

Democratie voor dieren

22/12/2018 om 10:30 tot 23/12/2018 om 12:30

De grondwet stelt dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. In deze cursus denken we na over manieren om dieren een stem te geven

Lees verder »

Op leven en dood: De moderne tijd

22/12/2018 om 10:30 tot 23/12/2018 om 12:30

Gedurende deze cursus maken we mee hoe Hegel, Kierkegaard en Nietzsche het christelijke hiernamaals los proberen te laten en ook zijn historisch belang ontdekken

Lees verder »

Foute denkers

27/12/2018 om 10:30 tot 30/12/2018 om 17:00

Tussen Kerst en Oudjaar verdiepen we ons in denkers met een randje: denkers waar je niet omheen kunt, maar die akelige gedachten hebben geformuleerd. Zo staan we stil bij Plato’s elitairisme (door dr. Eite Veening). Bij het expliciete en impliciete geweld van Machiavelli en More ( dr. Thomas von der Dunk), bij Hegels eurocentrisme (prof. Frans Jacobs), bij Martin Heideggers bruine denken (door dr. Emanuel Rutten), bij Batailles verheerlijking van de marteling (prof. Maarten van Buuren) en bij het hiërarchische denken van Sayyid Qutb (Machteld Allen). Prof. Hans Achterhuis bekritiseert het doorgeslagen neoliberalisme van Ayn Rand en Florian Jacobs geeft uitleg over de hedendaagse Russische denker Alexander Dugin, de raspoetin van Poetin.

Lees verder »
januari 2019

Filosofie en film: Absurd!

2 januari om 10:30 tot 6 januari om 12:30

De ISVW komt met haar tweede filosofie-en-filmweek, met het thema absurde films en filosofen. Kom precies te weten wat het leven waardeloos (en waardevol) maakt

Lees verder »

Heideggers vraag naar de techniek

2 januari om 10:30 tot 6 januari om 12:30

In deze cursus staat Heideggers ‘De vraag naar de techniek’ uit 1953 centraal. Onder meer Heideggers analyse van techniek zal stap voor stap worden uitgelegd

Lees verder »

ISVW Vrijdagavondsalon – 4 januari 2019

4 januari om 18:00 tot 22:00

Wat doet u op vrijdagavond? Doorbreek de sleur en doe eens iets anders met uw late uurtjes. Combineer een inspirerende en actuele inhoudelijke avond met goed gezelschap en een goed glas. Kom naar de ISVW Vrijdagavondsalon

Lees verder »

Start: De kunst van het vragenstellen

11 januari om 10:30 tot 12 januari om 17:00

In deze cursus wordt je getraind om effectief vragen te stellen en door te vragen, wat leidt tot effectievere reflectie en bezinning in bijv. werk en organisatie

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: De samenleving

12 januari om 10:30 tot 13 januari om 12:30

In ‘De samenleving’ staan we stil bij de ontwikkeling van de filosofie m.b.t. maatschappelijke en politieke vraagstukken, waaronder burgerschap en macht

Lees verder »

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de literatuur

12 januari om 10:30 tot 13 januari om 12:30

In dit deel van ‘Liefde en doodsdrift’ bestuderen we de ontologische wortels van eros, de liefde als verlangen, beginnende bij Plato en eindigend bij Nietzsche

Lees verder »

Socratisch gesprek voor beginners te Amsterdam

12 januari om 13:30 tot 17:00

De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken door de ruimte die het creëert. In deze week wordt het in vijf stappen geintroduceerd, en geoefend

Lees verder »

Start opleiding Moreel beraad

14 januari om 10:30 tot 15 januari om 17:00

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze beroepsopleiding voorziet in deze behoefte door professionals te leren methodisch te reflecteren op morele kwesties als gespreksleider. Opzet van de opleiding De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achtergronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (gespreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in deze beroepsopleiding.&hellip

Lees verder »

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap

17 januari om 10:00 tot 18 januari om 17:00

In deze cursus zullen we samen zoeken, verbanden leggen en de synergie ervaren tussen persoonlijk professionele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken

Lees verder »

Masterclass Foucault – Geschiedenis van de seksualiteit

19 januari om 10:30 tot 20 januari om 12:30

In deze cursus over Foucault staat ‘Geschiedenis van de seksualiteit’ centraal. Samen gaan we de discussie aan over de relatie tussen waarheid, macht en het subject

Lees verder »

Start: Basiscursus Mystieke filosofie en literatuur

19 januari om 10:30 tot 20 januari om 12:30

Kunnen poëtische woorden een mystieke ervaring beschrijven? Tijdens deze cursus verkennen we deze vraag via een dubbele inwijdingsreis: de mystiek en de literatuur

Lees verder »

Masterclass Foucault – Weekend 1

19 januari om 10:30 tot 20 januari om 12:30

Bent u bereid thuis veel te lezen, diepgravend samen op een tekst in te gaan en dus actief deel te nemen aan de groepsgesprekken tijdens de bijeenkomsten? Deze masterclasses bieden u de gelegenheid om al doende greep te krijgen op het werk van Michel Foucault of de thema’s die hij bespreekt. In het eerste weekend worden de delen I en IV van Geschiedenis van de seksualiteit besproken

Lees verder »

Proust toujours!

26 januari om 10:30 tot 27 januari om 12:30

Ter gelegenheid van haar nieuwe Proust publicaties en de nieuwe vertaling van ‘In de schaduw van meisjes in bloei’ komt de ISVW met een Proust weekend

Lees verder »
februari 2019

ISVW Vrijdagavondsalon – 1 februari 2019

1 februari om 18:00 tot 22:00

Wat doet u op vrijdagavond? Doorbreek de sleur en doe eens iets anders met uw late uurtjes. Combineer een inspirerende en actuele inhoudelijke avond met goed gezelschap. Kom naar de ISVW Vrijdagavondsalon

Lees verder »

Op leven en dood: De 20e eeuw (1)

2 februari om 10:30 tot 3 februari om 12:30

In het eerste deel over de twintigste eeuw staan we o.a. stil bij de gedachtegang over het sterven bij het tweeluik Heidegger–Levinas en George Bataille

Lees verder »

ISVW Open Dag – 3 februari 2019

3 februari om 14:00 tot 17:00

Op 3 februari 2019 kunt u ons landgoed bezoeken, kennismaken met docenten, rondsnuffelen op de markt, workshops volgen en luisteren naar een gastspreker

Lees verder »

Crash Course: het agoragesprek

9 februari om 10:00 tot 17:00

Het agoramodel, ontwikkeld door René Gude, deelt de wereld op in sferen. Waar voel jij je thuis? In een agoragesprek leer je je blik verruimen en anderen begrijpen

Lees verder »

Start: opleiding filosofische gespreksmethoden

9 februari om 10:00 tot 17:00

Hoe kweek je wederzijds begrip? Hoe ga je om met een moreel dilemma dat per definitie geen sluitend antwoord kent? Hoe kom je erachter wat jou of je collega’s of cliënten nu echt beweegt

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: De mens

9 februari om 10:30 tot 10 februari om 12:30

In ‘De mens’ gaan we in op hoe westerse filosofen in de laatste vijfentwintigen eeuwen over de ‘zelf’, het ons, en de mens heeft gefilosofeerd

Lees verder »

Start: Proust lezen – In de schaduw van meisjes in bloei – Amsterdam

10 februari om 10:30 tot 13:00

Prof. dr. Maarten van Buuren, emeritus hoogleraar Moderne letterkunde, neemt u mee naar de wereld van Proust d.m.v. de roman ‘In de schaduw van meisjes in bloei’

Lees verder »

Op leven en dood: De 20e eeuw (2)

16 februari om 10:30 tot 17 februari om 12:30

In dit deel over de 20ste eeuw is er onder andere aandacht voor de opvattingen van Wittgenstein, Verhoeven, Leader, Dastur en Nancy, zowel als de kwestie euthanasie

Lees verder »

Filosofisch café 17 februari 2019

17 februari om 15:00 tot 17:00

Elke derde zondag van de maand het Filosofisch Café van de Vrienden van de

Lees verder »

Kidscafé 17 februari 2019

17 februari om 15:00 tot 17:00

De ISVW organiseert elke derde zondag van de maand het Filosofisch Kidscafé voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar

Lees verder »

De geest uit de fles

18 februari om 10:30 tot 22 februari om 17:00

In ‘De geest uit de fles’ bespreken we de ontwikkeling van de ‘onvervreemde’ menselijke identiteit van het begin van de moderniteit tot het heden

Lees verder »

Crash course: Moreel dilemmaberaad

23 februari om 10:00 tot 17:00

Ethiek is niet abstract, maar alledaags en praktisch. Concrete ervaringen vragen om ethische reflectie samen met anderen. Hoe leid je zo’n gesprek in goede banen

Lees verder »

Filosofie en kunst in Verlichting en Romantiek

25 februari om 10:30 tot 1 maart om 12:30

In deze cursus besteden we aandacht aan de periode 1750-1900, haar filosofie en o.a. haar beeldende kunst en muziek, het sublieme en het geniale

Lees verder »
maart 2019

Examendag basiscursus Op leven en dood I

9 maart om 10:30 tot 17:00

Voor deelnemers aan de basiscursus Op leven en dood I, jaargang 2018/2019, is deze examendag. Deelnemers die het certificaat willen verdienen presenteren hun essay. Na afloop van de essaypresentaties vindt een feestelijke afsluiting en uiteraard de certificaatuitreiking plaats

Lees verder »

De kunst van het vragenstellen

11 maart om 10:30 tot 12 maart om 17:00

In deze cursus wordt je getraind om effectief vragen te stellen en door te vragen, wat leidt tot effectievere reflectie en bezinning in bijv. werk en organisatie

Lees verder »

Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood

16 maart om 10:30 tot 17 maart om 12:30

We maken tijdens deze cursus kennis met denkers die verder zijn gegaan in Derrida’s spoor van deconstructie van leven en dood, waaronder Sloterdijk, Rosa en Butler

Lees verder »

Kidscafé – 17 maart 2019

17 maart om 15:00 tot 17:00

De ISVW organiseert elke derde zondag van de maand het Filosofisch Kidscafé voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar

Lees verder »

Filosofisch café – 17 maart 2019

17 maart om 15:00 tot 17:00

Elke derde zondag van de maand het Filosofisch Café van de Vrienden van de

Lees verder »

Narratieve identiteit

23 maart om 10:00 tot 17:00

Tijdens deze cursus maak je de opzet voor je eigen levensverhaal en je leert deze pitchen ten overstaan van een uitgever. Je maakt kennis met de filosofische, neurologische en psychologische inzichten die ten grondslag liggen aan het idee van narratieve identiteit. Je oefent storytelling, het vorm geven aan je eigen bestaan door er een verhaal over te vertellen. Maar vooral leer je door middel van uitdagende schrijfopdrachten een goed doordachte opzet voor een autobiografisch boek te schrijven

Lees verder »

Crash Course: Filosofisch practicus

23 maart om 10:00 tot 17:00

Hoe komt een filosofisch practicus met een cliënt tot de kern van de zaak? Maak kennis met deze socratische methode voor 1-op-1 gesprekken

Lees verder »

Masterclass Foucault – weekend 2

23 maart om 10:30 tot 24 maart om 12:30

Tijdens dit weekend komen de delen II en III van De geschiedenis van de seksualiteit – Het gebruik van de lusten en De zorg voor zichzelf – aan bod

Lees verder »

Uitverkocht: Nacht van de Filosofie Rotterdam

29 maart om 20:00 tot 30 maart om 00:00

Op 29 maart 2019 organiseren we opnieuw de Nacht van de Filosofie in Rotterdam met o.a. de officiële opening van de Maand van de Filosofie

Lees verder »

Oosterse filosofen over leven en dood: Lao Zi, Boeddha en Dogen

30 maart om 10:30 tot 31 maart om 12:30

In deze cursus bespreken we passages uit de canonieke teksten van het taoïsme, boeddhisme en zenboeddhisme waarin de gewaarwording verwoord wordt

Lees verder »
april 2019

ISVW Vrijdagavondsalon – 5 april 2019

5 april om 18:00 tot 22:00

Doorbreek de sleur en doe eens iets anders met uw late uurtjes. Combineer een inspirerende en actuele inhoudelijke avond met goed gezelschap. Kom naar de ISVW Vrijdagavondsalon

Lees verder »

Crash Course: Filosoferen met kinderen en jongeren

6 april om 10:00 tot 17:00

Door te filosoferen leren kinderen en jongeren zelfstandig denken en oordelen, naar elkaar luisteren en verwoorden wat ze denken. Hoe help je hen daarbij

Lees verder »
+ Export Events

Back to Top ↑
  • nl
  • en
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 29

  Levinas in het gelaat

  29 april om 10:30 tot 3 mei om 12:30
  mei 03
  mei 06

  Uitverkocht: De kunst van het vragenstellen

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 17:00
  mei 11

  Crash Course: Socratische gespreksvoering

  11 mei om 10:00 tot 17:00
  mei 18

  Mystiek voor nu: zelfloosheid, gelatenheid en zen

  18 mei om 10:30 tot 19 mei om 12:30
  mei 19

  Kidscafé 19 mei 2019

  19 mei om 15:00 tot 17:00
  mei 19

  Filosofisch café – 19 mei 2019

  19 mei om 15:00 tot 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW