Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Afgelopen Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

augustus 2018

7e Frederik van Eedenlezing: prof. Mogobe Ramose – UITVERKOCHT

28/08/2018 om 18:00 tot 21:30

De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose is als geen ander in staat de schellen van de ogen van zijn toehoorders te laten vallen. Hij is dan ook bepaald geen afstandelijke academicus en zijn Frederik van Eedenlezing zal niet een lezing zijn in de traditionele zin van het woord; het is een ervaring. Babah Tarawally leidt de avond in

Lees verder »

Grote denkers: 25 eeuwen westerse filosofie

29/08/2018 om 10:30 tot 02/09/2018 om 17:15

Gordels om, we gaan in sneltreinvaart door de geschiedenis van de westerse filosofie!

Lees verder »

Wegens succes verlengd: Mogobe Ramose in Arminius

29/08/2018 om 20:00 tot 22:00

Omdat de Frederik van Eedenlezing door prof. Mogobe Ramose op 28 augustus is uitverkocht, zal hij op 29 augustus een lezing geven in Arminius te Rotterdam.

Lees verder »
september 2018

Spinoza’s Ethica in Utrecht

02/09/2018 om 10:30 tot 12:30

In deze cursus zullen we de gehele Ethica lezen. Cursisten ontvangen bij de eerste bijeenkomst een exemplaar van de onlangs verschenen vertaling van de Ethica. Elke les start met een inleiding op het gelezen gedeelte en vervolgens gaan we aan de hand van sleutelwoorden in discussie met elkaar. Maarten van Buuren put daartoe ook uit zijn boek Spinoza’s denkraam: Spinoza in vijftig sleutelwoorden, dat voorjaar 2019 zal verschijnen bij AMBO. Spinoza’s filosofie wordt inzichtelijk gemaakt in bewoordingen die iedereen kan volgen en zijn filosofie toepasbaar op het dagelijks leven. Ethica bevat het recept voor een beter en gelukkiger leven. Docent: prof. Maarten van Buuren

Lees verder »

Spinoza’s Ethica in Amsterdam

09/09/2018 om 10:30 tot 12:30

In deze cursus zullen we de gehele Ethica lezen. Cursisten ontvangen bij de eerste bijeenkomst een exemplaar van de onlangs verschenen vertaling van de Ethica. Elke les start met een inleiding op het gelezen gedeelte en vervolgens gaan we aan de hand van sleutelwoorden in discussie met elkaar. Maarten van Buuren put daartoe ook uit zijn boek Spinoza’s denkraam: Spinoza in vijftig sleutelwoorden, dat voorjaar 2019 zal verschijnen bij AMBO. Spinoza’s filosofie wordt inzichtelijk gemaakt in bewoordingen die iedereen kan volgen en zijn filosofie toepasbaar op het dagelijks leven. Ethica bevat het recept voor een beter en gelukkiger leven. Docent: prof. Maarten van Buuren

Lees verder »

Japanse filosofie: de weg naar de nieuwe tijd

15/09/2018 om 10:30 tot 16/09/2018 om 12:30

In de Basiscursus Japanse filosofie verkent u de rijke schakeringen van de Japanse geest aan de hand van de drie belangrijkste filosofieën: de kamicultus (beter bekend als ‘shinto’), het boeddhisme en het confucianisme.

Lees verder »

Start: Filosoferen met kinderen en jongeren

15/09/2018 om 18:00 tot 16/09/2018 om 17:00

De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leert u de fijne kneepjes van het vak. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International en is geaccrediteerd door het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (VEFO) en Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN)

Lees verder »
oktober 2018

Japanse filosofie: kruisende wegen? Japan en de wereldfilosofie

06/10/2018 om 10:00 tot 07/10/2018 om 12:30

In de Basiscursus Japanse filosofie verkent u de rijke schakeringen van de Japanse geest aan de hand van de drie belangrijkste filosofieën: de kamicultus (beter bekend als ‘shinto’), het boeddhisme en het confucianisme.

Lees verder »

Op leven en dood: De Oudheid

06/10/2018 om 10:30 tot 07/10/2018 om 12:30

Inleiding, formulering van je eigen onderzoeksvraag voor de cursus; het begin van het denken over leven en dood: de Oudheid

Lees verder »

Start: Op leven en dood

06/10/2018 om 10:30 tot 07/10/2018 om 12:30

Filosoferen over de eindigheid Leven en dood: twee woorden die niet zonder elkaar kunnen. Filosofen van alle tijden hebben leven en dood altijd in hun onderlinge samenhang doordacht. Wie het over het leven heeft, heeft het direct ook over de mogelijkheid dat het zal eindigen: de dood; en wie de dood probeert te begrijpen, kan dat alleen maar doen in het besef dat de dood het leven sterk bepaalt en kleurt. In deze basiscursus zullen twee ervaren ISVW-docenten, Jan Flameling&hellip

Lees verder »

De kunst van het vragenstellen

08/10/2018 om 10:30 tot 09/10/2018 om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een “werkbare consensus” uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: Het ware

13/10/2018 om 10:30 tot 14/10/2018 om 12:30

Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’. In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat en spelen noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding.

Lees verder »

Start: Filosofisch practicus

13/10/2018 om 10:30 tot 14/10/2018 om 12:30

Dé beroepsopleiding tot filosofisch practicus

Voor informatie, toelatingsgesprekken en aanmelding kunt u contact opnemen met Marieke.Schilderman@isvw.nl.

De beroepsopleiding tot filosofisch practicus aan de ISVW biedt deelnemers een intensieve scholing in wat de Gilde-methode is gaan heten: de door Harm van der Gaag ontwikkelde Socratische gespreksdiscipline. Sinds de opleiding van start ging, vijf jaar geleden, heeft een zestigtal mensen zich deze methode eigen gemaakt. Sommigen van hen deden dit met het oogmerk een eigen filosofische praktijk te beginnen, anderen vanuit de behoefte in hun huidige professionele context een ander soort gesprekken te kunnen voeren — bijvoorbeeld een decaan met leerlingen, een projectleider met medewerkers, een hoogleraar met de wetenschappelijke staf. De Gilde-methode is niet de enige methode van filosofische 1-op-1-gespreksvoering, maar inmiddels in Nederland wel de toonaangevende.

Lees verder »

Start: Basiscursus Inleiding in de filosofie

13/10/2018 om 10:30 tot 14/10/2018 om 12:30

Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’. In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat en spelen noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding

Lees verder »

Filosofisch café 21 oktober – Filosofische wandeling door Leiden

21/10/2018 om 14:00 tot 17:00

Deze maand vindt het filosofisch café van de Vrienden van de ISVW plaats in Leiden, waar een wandeling langs Leidens filosofische hoogtepunten te wachten staat

Lees verder »

Spinozaweek: Spinoza, politiek en maatschappij

22/10/2018 om 10:30 tot 26/10/2018 om 12:30

Ook in 2018 organiseert ISVW een Spinozaweek. Centraal staat het thema politiek, met o.a. zijn politieke invloed, Spinoza over democratie, en zijn huidige relevantie

Lees verder »
november 2018

Op leven en dood: Van Oudheid tot Renaissance

10/11/2018 om 10:30 tot 11/11/2018 om 12:30

In dit deel van ‘Op leven en dood’ staat de aandacht op het leven met het oog op het sterven van de Oudheid tot de Renaissance

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: Het goede

17/11/2018 om 10:30 tot 18/11/2018 om 12:30

In het dagelijks leven komt soms de morele vraag ‘hoe te handelen?’ tevoorschijn. In ‘Het goede’ maken we kennis met vijf verschillende ethische benaderingen

Lees verder »

Filosofisch Kompas 2018

17/11/2018 om 14:00 tot 17:00

In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. In ‘Filosofisch kompas’ verkrijg je een minimale inleiding in de systematische filosofie

Lees verder »

De kunst van het vragenstellen – Uitverkocht

26/11/2018 om 10:30 tot 27/11/2018 om 17:00

In deze cursus wordt je getraind om effectief vragen te stellen en door te vragen, wat leidt tot effectievere reflectie en bezinning in bijv. werk en organisatie

Lees verder »
december 2018

Inleiding in de filosofie: Het schone

01/12/2018 om 10:30 tot 02/12/2018 om 12:30

Hoe hebben filosofen (de rol van) het kunstwerk opgevat? In ‘Het schone’ staat de ontwikkeling van het idee van schoonheid van de Oudheid tot nu centraal

Lees verder »

Democratie voor dieren

22/12/2018 om 10:30 tot 23/12/2018 om 12:30

De grondwet stelt dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. In deze cursus denken we na over manieren om dieren een stem te geven

Lees verder »

Op leven en dood: De moderne tijd

22/12/2018 om 10:30 tot 23/12/2018 om 12:30

Gedurende deze cursus maken we mee hoe Hegel, Kierkegaard en Nietzsche het christelijke hiernamaals los proberen te laten en ook zijn historisch belang ontdekken

Lees verder »

Foute denkers

27/12/2018 om 10:30 tot 30/12/2018 om 17:00

Tussen Kerst en Oudjaar verdiepen we ons in denkers met een randje: denkers waar je niet omheen kunt, maar die akelige gedachten hebben geformuleerd. Zo staan we stil bij Plato’s elitairisme (door dr. Eite Veening). Bij het expliciete en impliciete geweld van Machiavelli en More ( dr. Thomas von der Dunk), bij Hegels eurocentrisme (prof. Frans Jacobs), bij Martin Heideggers bruine denken (door dr. Emanuel Rutten), bij Batailles verheerlijking van de marteling (prof. Maarten van Buuren) en bij het hiërarchische denken van Sayyid Qutb (Machteld Allen). Prof. Hans Achterhuis bekritiseert het doorgeslagen neoliberalisme van Ayn Rand en Florian Jacobs geeft uitleg over de hedendaagse Russische denker Alexander Dugin, de raspoetin van Poetin.

Lees verder »
januari 2019

Filosofie en film: Absurd!

2 januari om 10:30 tot 6 januari om 12:30

De ISVW komt met haar tweede filosofie-en-filmweek, met het thema absurde films en filosofen. Kom precies te weten wat het leven waardeloos (en waardevol) maakt

Lees verder »

Heideggers vraag naar de techniek

2 januari om 10:30 tot 6 januari om 12:30

In deze cursus staat Heideggers ‘De vraag naar de techniek’ uit 1953 centraal. Onder meer Heideggers analyse van techniek zal stap voor stap worden uitgelegd

Lees verder »

ISVW Vrijdagavondsalon – 4 januari 2019

4 januari om 18:00 tot 22:00

Wat doet u op vrijdagavond? Doorbreek de sleur en doe eens iets anders met uw late uurtjes. Combineer een inspirerende en actuele inhoudelijke avond met goed gezelschap en een goed glas. Kom naar de ISVW Vrijdagavondsalon

Lees verder »

Start: De kunst van het vragenstellen

11 januari om 10:30 tot 12 januari om 17:00

In deze cursus wordt je getraind om effectief vragen te stellen en door te vragen, wat leidt tot effectievere reflectie en bezinning in bijv. werk en organisatie

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: De samenleving

12 januari om 10:30 tot 13 januari om 12:30

In ‘De samenleving’ staan we stil bij de ontwikkeling van de filosofie m.b.t. maatschappelijke en politieke vraagstukken, waaronder burgerschap en macht

Lees verder »

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de literatuur

12 januari om 10:30 tot 13 januari om 12:30

In dit deel van ‘Liefde en doodsdrift’ bestuderen we de ontologische wortels van eros, de liefde als verlangen, beginnende bij Plato en eindigend bij Nietzsche

Lees verder »

Socratisch gesprek voor beginners te Amsterdam

12 januari om 13:30 tot 17:00

De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken door de ruimte die het creëert. In deze week wordt het in vijf stappen geintroduceerd, en geoefend

Lees verder »

Start opleiding Moreel beraad

14 januari om 10:30 tot 15 januari om 17:00

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze beroepsopleiding voorziet in deze behoefte door professionals te leren methodisch te reflecteren op morele kwesties als gespreksleider. Opzet van de opleiding De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achtergronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (gespreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in deze beroepsopleiding.&hellip

Lees verder »

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap

17 januari om 10:00 tot 18 januari om 17:00

In deze cursus zullen we samen zoeken, verbanden leggen en de synergie ervaren tussen persoonlijk professionele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken

Lees verder »

Masterclass Foucault – Geschiedenis van de seksualiteit

19 januari om 10:30 tot 20 januari om 12:30

In deze cursus over Foucault staat ‘Geschiedenis van de seksualiteit’ centraal. Samen gaan we de discussie aan over de relatie tussen waarheid, macht en het subject

Lees verder »

Start: Basiscursus Mystieke filosofie en literatuur

19 januari om 10:30 tot 20 januari om 12:30

Kunnen poëtische woorden een mystieke ervaring beschrijven? Tijdens deze cursus verkennen we deze vraag via een dubbele inwijdingsreis: de mystiek en de literatuur

Lees verder »

Masterclass Foucault – Weekend 1

19 januari om 10:30 tot 20 januari om 12:30

Bent u bereid thuis veel te lezen, diepgravend samen op een tekst in te gaan en dus actief deel te nemen aan de groepsgesprekken tijdens de bijeenkomsten? Deze masterclasses bieden u de gelegenheid om al doende greep te krijgen op het werk van Michel Foucault of de thema’s die hij bespreekt. In het eerste weekend worden de delen I en IV van Geschiedenis van de seksualiteit besproken

Lees verder »

Proust toujours!

26 januari om 10:30 tot 27 januari om 12:30

Ter gelegenheid van haar nieuwe Proust publicaties en de nieuwe vertaling van ‘In de schaduw van meisjes in bloei’ komt de ISVW met een Proust weekend

Lees verder »
februari 2019

ISVW Vrijdagavondsalon – 1 februari 2019

1 februari om 18:00 tot 22:00

Wat doet u op vrijdagavond? Doorbreek de sleur en doe eens iets anders met uw late uurtjes. Combineer een inspirerende en actuele inhoudelijke avond met goed gezelschap. Kom naar de ISVW Vrijdagavondsalon

Lees verder »

Geannuleerd: Bildungsconferentie ‘Burgerschap, wat is dat eigenlijk?’

2 februari om 10:00 tot 17:00
Kunstwerk van Stefan Gritsch

Onderwijsminister Slob gaat de wet voor het vak burgerschap aanpassen. Vandaar op 2 februari 2019 een conferentie over de dilemma’s in het burgerschapsonderwijs

Lees verder »

Op leven en dood: De 20e eeuw (1)

2 februari om 10:30 tot 3 februari om 12:30

In het eerste deel over de twintigste eeuw staan we o.a. stil bij de gedachtegang over het sterven bij het tweeluik Heidegger–Levinas en George Bataille

Lees verder »

ISVW Open Dag – 3 februari 2019

3 februari om 14:00 tot 17:00

Op 3 februari 2019 kunt u ons landgoed bezoeken, kennismaken met docenten, rondsnuffelen op de markt, workshops volgen en luisteren naar een gastspreker

Lees verder »

Crash Course: het agoragesprek

9 februari om 10:00 tot 17:00

Het agoramodel, ontwikkeld door René Gude, deelt de wereld op in sferen. Waar voel jij je thuis? In een agoragesprek leer je je blik verruimen en anderen begrijpen

Lees verder »

Start: opleiding filosofische gespreksmethoden

9 februari om 10:00 tot 17:00

Hoe kweek je wederzijds begrip? Hoe ga je om met een moreel dilemma dat per definitie geen sluitend antwoord kent? Hoe kom je erachter wat jou of je collega’s of cliënten nu echt beweegt

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: De mens

9 februari om 10:30 tot 10 februari om 12:30

In ‘De mens’ gaan we in op hoe westerse filosofen in de laatste vijfentwintigen eeuwen over de ‘zelf’, het ons, en de mens heeft gefilosofeerd

Lees verder »

Start: Proust lezen – In de schaduw van meisjes in bloei – Amsterdam

10 februari om 10:30 tot 13:00

Prof. dr. Maarten van Buuren, emeritus hoogleraar Moderne letterkunde, neemt u mee naar de wereld van Proust d.m.v. de roman ‘In de schaduw van meisjes in bloei’

Lees verder »

Op leven en dood: De 20e eeuw (2)

16 februari om 10:30 tot 17 februari om 12:30

In dit deel over de 20ste eeuw is er onder andere aandacht voor de opvattingen van Wittgenstein, Verhoeven, Leader, Dastur en Nancy, zowel als de kwestie euthanasie

Lees verder »

Filosofisch café 17 februari 2019

17 februari om 15:00 tot 17:00

Elke derde zondag van de maand het Filosofisch Café van de Vrienden van de

Lees verder »

Kidscafé 17 februari 2019

17 februari om 15:00 tot 17:00

De ISVW organiseert elke derde zondag van de maand het Filosofisch Kidscafé voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar

Lees verder »

De geest uit de fles

18 februari om 10:30 tot 22 februari om 17:00

In ‘De geest uit de fles’ bespreken we de ontwikkeling van de ‘onvervreemde’ menselijke identiteit van het begin van de moderniteit tot het heden

Lees verder »

Crash course: Moreel dilemmaberaad

23 februari om 10:00 tot 17:00

Ethiek is niet abstract, maar alledaags en praktisch. Concrete ervaringen vragen om ethische reflectie samen met anderen. Hoe leid je zo’n gesprek in goede banen

Lees verder »
+ Export Events

Back to Top ↑
  • nl
  • en
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 25

  Filosofie en kunst in Verlichting en Romantiek

  25 februari om 10:30 tot 1 maart om 12:30
  mrt 09

  Examendag basiscursus Op leven en dood I

  9 maart om 10:30 tot 17:00
  mrt 11

  De kunst van het vragenstellen

  11 maart om 10:30 tot 12 maart om 17:00
  mrt 16

  Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood

  16 maart om 10:30 tot 17 maart om 12:30
  mrt 17

  Kidscafé – 17 maart 2019

  17 maart om 15:00 tot 17:00
  mrt 17

  Filosofisch café – 17 maart 2019

  17 maart om 15:00 tot 17:00
  mrt 23

  Masterclass Foucault – weekend 2

  23 maart om 10:30 tot 24 maart om 12:30
  mrt 29

  Nacht van de Filosofie Rotterdam

  29 maart om 20:00 tot 30 maart om 00:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW