Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Start: Basiscursus Waarheidsliefde

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Hoe kunnen we ons wapenen tegen desinformatie? Een beetje filosoof ziet het huidige waarheidsverval met lede ogen aan: de grens tussen meningen en feiten vervaagt, de impact van meningen neemt toe, en het vertrouwen in feitelijke informatie neemt af. Wat vermag de waarheidslievende filosofie hiertegen? Vrienden van de ISVW Fellow Tim De Mey past inzichten uit de filosofische kennisleer toe op urgente maatschappelijke vraagstukken in het huidige politieke en publieke debat. Prijzen zijn exclusief het…

Start: Masterclass Hannah Arendt. Denken buiten de orde

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Hannah Arendts pleidooi voor de menselijke geest In onze tijd van verregaande vermarkting van de samenleving wordt de mens vooral gezien als een economisch wezen: we zijn allereerst de ‘ondernemers van ons bestaan’, geholpen door de steeds verdergaande technische vooruitgang en door ons vermogen om efficiënt en doelgericht te handelen. Dat we ook een ‘geestelijk leven’ hebben is daaraan ondergeschikt. In haar laatste grote meesterwerk, de trilogie Het leven van de geest pleit Hannah Arendt…

Filosoferen met kinderen en jongeren 2022

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Deze opleiding is inmiddels van start gegaan. In 2023 vindt er een nieuwe leergang FMKJ plaats. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwe leergang. Heb je deel 1 en 2 al gevolgd, en wil je je nog aanmelden voor deel 3 (start: februari 2023)? Klik dan hier. Kan je stilte horen? Kan een robot denken? Krijgt een groter kind ook een groter stuk taart? Bestaat ‘niets’? Is een neptulp een echte neptulp?…

Start: Filosofisch kompas

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Voor deze opleiding kun je STAP-budget aanvragen. Meer weten? Kijk op isvw.nl/stap-budget. Voor het herkennen van filosofische problemen en vragen in praktische situaties is enig inzicht in de gebieden van de systematische filosofie buitengewoon nuttig. In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. Om de rijkdom aan filosofische potentie en redeneringen te herkennen in een filosofisch gesprek is het nodig te weten wat voor soort vragen en problemen behoren tot de gebieden van de taalfilosofie, logica, filosofie van…

Weg van God. Filosofische en mystieke visies op het goddelijke

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Wat zijn de paradoxen van de moderne mystiek? Programma Aanmelden Ondanks Nietzsches beroemde en beruchte ‘God is dood’ zijn God en het goddelijke nog volop aanwezig in de filosofie, (levens)kunst en de hedendaagse spiritualiteit. Tijdens dit weekendsymposium presenteren we een staalkaart aan filosofische en mystieke visies op God en het goddelijke. Wat zijn de paradoxen van moderne mystiek? Tijdens het afsluitende gesprek dagen we je uit om je eigen visie op de rol van God…

Start: Socratisch gespreksleider 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Voor onze opleidingen (excl. crash courses) kun je STAP-budget aanvragen. Meer weten? Kijk op isvw.nl/stap-budget. Wil je deze opleiding volgen, maar wil je eerst zekerheid van je werkgever? Ontvang je liever een factuur t.b.v. je werkgever? En/of heb je interesse in het STAP-budget? Laat het ons weten via [email protected] of vul dit formulier in. Wij kunnen dan rekening houden met je interesse. In een socratisch gesprek gaan twee of meer mensen met elkaar in gesprek…

Start: Masterclass Seneca

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Stoïcijnse lessen van een filosoof, staatsman en mysticus De verhandelingen, brieven, tragedies en natuurwetenschappelijke werken van de stoïcijn Lucius Annaeus Seneca bieden al tweeduizend jaar inspiratie, troost en… controverse. Van Seneca leren we weinig waarde te hechten aan externe zaken, het goede na te streven en kalm te leven. Tegelijkertijd was Seneca zelf erg rijk en mengde hij zich in onzuivere politieke spelletjes. Is Seneca een hypocriet? Of moeten we de mens Seneca los zien…

Start: Basiscursus Interculturele filosofie

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Miljarden stemmen Luister naar de ISVW podcast met Renate Schepen en Jan Flameling Lees het interview met Renate Schepen in Filosofie Magazine Europa waande zich lange tijd middelpunt van de wereld. Steeds meer beseffen we wat we hebben aangericht: kolonisatie, missionarisdrang en overheersing van mens, dier en de rest van de natuur. Lange tijd zijn andere stemmen niet gehoord, terwijl niet-westerse filosofieën ons juist belangrijke inzichten aanreiken voor de omgang met polarisatie, burn-out en klimaatproblematiek.…

Kafka en filosofie (online)

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Kafka en filosofie. Over Kafka lezen en niet begrijpen Aanmelden Een landarts die niet meer thuis raakt in een ijzige nacht, trappen zonder boven of onder, een jager die sterft en tegelijkertijd wordt verdoemd tot een eindeloos bestaan, een jongeman die wakker wordt als kakkerlak – wie Kafka leest, weet dat er een vervreemdende ervaring te wachten staat. Hoe wij onze realiteit ervaren wordt op losse schroeven gezet. De vraag blijft echter: wat betekent deze…

Crash Course: Indaba. Betrokken besluitvorming

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Aanmelden De ‘Indaba’ is een oud Zoeloegebruik waarbij alle betrokkenen worden gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen. Deze methode is met succes toegepast bij de slotfase van de klimaattop in Parijs in 2015 en komt tegemoet aan de behoefte aan erkenning van elke deelnemer. De vraag ‘wie zijn wij?’ is daarbij erg belangrijk. Leerdoelen Na het volgen van deze crash course kent de deelnemer enkele basisgedachten die de ubuntu-filosofie onderbouwen.…

Masterclass Seneca: Leren sterven

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Stoïcijnse lessen van een filosoof, staatsman en mysticus AanmeldenProgramma De verhandelingen, brieven, tragedies en natuurwetenschappelijke werken van de stoïcijn Lucius Annaeus Seneca bieden al tweeduizend jaar inspiratie, troost en… controverse. Van Seneca leren we weinig waarde te hechten aan externe zaken, het goede na te streven en kalm te leven. Tegelijkertijd was Seneca zelf erg rijk en mengde hij zich in onzuivere politieke spelletjes. Is Seneca een hypocriet? Of moeten we de mens Seneca los…

Luisteren in tijden van polarisatie (online)

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Luisteren in tijden van polarisatie Aanmelden Sociale polarisatie, waarbij verschillende groepen in de maatschappij van elkaar vervreemden, heeft door de pandemie een vlucht genomen. Hoe deze verschillen te overbruggen? Dialoog gericht op argumenten lijkt de kloof eerder te verergeren dan te dichten. Deze lezing breekt daarom een lans voor het luisteren. Niet om klakkeloos over te nemen wat de ander zegt, noch om het eens te worden, maar om aannames en denkramen van de ander…

Basiscursus Interculturele filosofie: Intercultureel perspectief op natuur

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Miljarden stemmen Luister naar de ISVW podcast met Renate Schepen en Jan Flameling Lees het interview met Renate Schepen in Filosofie Magazine Programma Aanmelden Europa waande zich lange tijd middelpunt van de wereld. Steeds meer beseffen we wat we hebben aangericht: kolonisatie, missionarisdrang en overheersing van mens, dier en de rest van de natuur. Lange tijd zijn andere stemmen niet gehoord, terwijl niet-westerse filosofieën ons juist belangrijke inzichten aanreiken voor de omgang met polarisatie, burn-out…

Kidscafé 18 juni 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Booster je denkvermogen! Aanmelden Luister naar de ISVW podcast met Brenda Raa Kinderen hebben een grote denkbehoefte en zij beleven doorgaans veel plezier aan het denken in een groep. Het Filosofisch KidsCafé biedt kinderen en jongeren vanaf 7 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met filosofie. De ISVW organiseert elke derde zondag van de maand het Filosofisch Kidscafé. Brenda Raa (docent basisonderwijs bij Bildungstichting Agora in Zaanstad) begeleidt deze activiteit sinds zij in 2018…

Filosofisch café 18 juni 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Vriendenwijsheid Aanmelden Op 18 juni 2023 zal het filosofisch café van de Vrienden gewijd zijn aan het thema Vriendenwijsheid. Binnen de Vriendenvereniging is veel kennis, expertise en wijsheid aanwezig. Tijdens dit café zullen een aantal Vrienden de deelnemers meenemen in diverse onderwerpen. Verspreid over twee rondes kunnen de deelnemers kiezen uit vier lezingen en workshops. In ronde 1 bespreekt Margreet de Zeeuw of de crisis in de natuurkunde om een nieuw filosofisch fundament vraagt en laat Frans…

Crash Course: Moreel beraad

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Aanmelden Moreel beraad is erop gericht de morele kwesties en vragen onder ogen te zien, openhartig te bespreken en dialogisch te onderzoeken. Een moreel beraad helpt bij het nemen van een beslissing; het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van elkaars posities en standpunten; teamvorming; het versterken van de samenwerking; of het ontwikkelen, invoeren en toetsen van beleid. Leerdoelen Tijdens onze filosofiecursussen doe je kennis op over filosofen en hun ideeën. Je leert je eigen ideeën en…

Crash Course: Socrates in organisaties

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Wordt een leider met lef en leer ruimte maken voor vragen over maatschappelijke impact en de rol van jouw organisatie.

Crash course: Filosoferen met kinderen en jongeren 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Aanmelden De belangstelling voor filosoferen met kinderen en jongeren groeit. Door te filosoferen leer je basisvaardigheden als goed luisteren, je gedachten verwoorden, vragenstellen en argumenten geven. Niet alleen docenten hebben baat bij deze activiteit, maar ook bijvoorbeeld jeugdwerkers, jeugdtheatermensen, kindertherapeuten en jongerencoaches. Leerdoelen Na het volgen van deze crash course kan de deelnemer in eigen woorden uitleggen wat filosoferen met kinderen en jongeren inhoudt. Ook kan de deelnemer een goed doordacht oordeel vormen over het…

De kunst van het vragenstellen – juli 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Durf te vragen Programma De kunst van het vragenstellen vindt in 2023 op deze data plaats: Aanmelden 27 en 28 maart 2023 Aanmelden 15 en 16 mei 2023 Aanmelden 3 en 4 juli 2023 Aanmelden 11 en 12 september 2023 Aanmelden 30 en 31 oktober 2023 Aanmelden 11 en 12 december 2023 Meld je aan door te klikken op de link naast de gewenste data. Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken…

De kunst van het verstaan

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Een ethiek van gelijkheid en verschil Programma Aanmelden Luister naar de ISVW podcast met Corrie Haverkort Gehoord en gezien worden is een van de grootste wensen in deze tijd. Zo zeer zelfs dat het in veel gevallen lijkt op een eis om te kunnen zijn wie we zijn, en waaraan de omgeving zich heeft aan te passen. De luide roep om verstaan te worden lijkt op een strijd om het recht op onderscheid. Tegelijkertijd schemert…

Blijven is nergens. Het Europa van Rilke

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Poëzie, Europa, reizen en tijdloze literatuur Programma Aanmelden Luister naar de ISVW podcast met Florian Jacobs Lees de blogpost 'Een grote Rilke-vondst' Rainer Maria Rilke (1875-1926) is een van de meest gelezen Duitstalige dichters. Hij zou de dichter van de verstilling zijn, de lyrische filosoof die onze aandacht op de wereld weet te vestigen. Dat is niet onjuist, maar Rilke reisde er gedurende zijn leven ook op los: hij zwierf door half Europa. Wie Rilke…

Filosofie en boogschieten

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Hoe dachten oosterse en westerse filosofen over het lichaam en de geest? Programma Aanmelden Wegens succes herhaalt de ISVW deze summerschool, waarbij je niet alleen de geest, maar ook het lichaam aan het denken zet. Tijdens deze tweejaarlijkse ISVW-klassieker laten filosoof Jan Flameling en boogschutter en haiku-schrijver Jac Rongen je denken met je geest en je lichaam. Denken zit niet alleen tussen je oren, maar ook in je lijf en de omgeving waarin je beweegt.…

Morele emoties

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Van woede tot liefde Programma Aanmelden De toekomst van ons klimaat boezemt velen angst in. Miljoenen mensen gingen kwaad de straat op na de dood van George Floyd. En wie met het vliegtuig reist is vliegschaamte wellicht niet vreemd. Emoties spelen een grote rol in onze morele en politieke beslissingen, maar is dat altijd goed? Om de rol van emoties in onze leefwereld precies te achterhalen bekijken we in deze summerschool met Martha Claeys eerst…

Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse filosofie 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Diversiteit, tijd en menswaardigheid Luister naar de ISVW podcast met Renate Schepen en Jan Flameling Lees het interview met Renate Schepen in Filosofie Magazine Programma Aanmelden Lang deden westerse denkers alsof alleen Europa en Noord-Amerika een belangwekkende filosofische traditie kenden. Niets is minder waar! Door kennis te maken met filosofieen uit Afrika en Latijns- Amerika kun je een frisse kijk ontwikkelen, die in onze huidige tijd van pas komt. Zo biedt de Nigeriaanse filosoof Sophie…

Muziek zit tussen je oren!

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

AanmeldenProgramma Muziekfilosofie is zo’n beetje de oudste tak van de filosofie, als we denken aan Pythagoras en zijn school. In die traditie ging het niet om de reflectie op muzikale composities, maar om de natuurlijke rijkdom van het systeem waardoor muziek überhaupt tot klinken kan komen. Dat systeem is kenbaar door inzicht in de juiste proporties. Plato legt het in de Timaeus netjes uit, zonder erbij te zeggen dat dit deel van zijn verhaal eigenlijk…

Vrijheid en inspiratie

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Leer leven met de handrem eraf Programma Aanmelden 'Overtuigingen zijn gevangenissen' stelde de filosoof Friedrich Nietzsche. Als dat zo is, hoe kun je jezelf daar dan van bevrijden, en ontdekken wat je écht inspireert? Deze summerschool staat in het teken van twee kernvragen die al vanaf de oudheid centraal staan in de praktische filosofie: 'Welke overtuigingen belemmeren mijn vrijheid?' en 'Wat inspireert mij, waarvan word ik echt gelukkig?'. Om een antwoord te vinden op deze…

De Verlichting als kraamkamer

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

De Verlichting als kraamkamer Luister naar de ISVW podcast met Jabik Veenbaas Lees het 8weekly interview met Jabik Veenbaas Programma Aanmelden De Verlichting is van cruciale betekenis voor onze cultuur. Het debat over de rechten van de mens ontstond in dit tijdperk, de inrichting van onze staat is gebaseerd op de driedeling der machten en gaat dus terug op het gedachtegoed van de Verlichtingsdenker Montesquieu, de emancipatie van de vrouw werd voor het eerst een…

Filosofie als manier van leven

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Hoe te leven? Programma Aanmelden Voor veel filosofen staat filosofie in het teken van de vraag ‘Hoe te leven?’. Zij zien filosofie niet als een formele denkmethode, maar als een levenswijze die een thuis biedt voor onze existentiële vragen, behoeftes en verlangens. Een manier van leven die vraagt om heldere denkgewoonten en de oefening van bepaalde houdingen ten opzichte van onszelf en de wereld. Wat kunnen we leren van levenskunstfilosofen als Epicurus, Zhuangzi, Epictetus, Spinoza,…

Socratisch gesprek 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Je eigen ervaring tot op het bot onderzoeken Programma Aanmelden Als we Plato mogen geloven bestookte Socrates op de Griekse Agora de Atheners te pas en te onpas met vragen, totdat zij in hun eigen woorden verstrikt raakten. 2500 jaar na dato is het socratische gesprek nog steeds een geijkte methode om je eigen ervaring tot op het bot te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrijven. Het moderne socratische gesprek is een oefening in denken,…

Filosofie van nu

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

‘Nadenken stelt ons allen in staat om te leven in een deel van de waarheid’ – Thomas Nagel Programma Aanmelden Waar houden academische filosofen zich vandaag de dag mee bezig? Wat zijn de nieuwste inzichten in de filosofie? Welke Nederlandstalige en internationale denkers zijn het volgen waard? Tijdens deze summerschool laten we onderzoekers, promovendi en hoogleraren aan het woord over hun onderzoek. Zij voorzien actuele publieke discussies en wetenschappelijke ontwikkelingen van filosofische duiding en heldere…

Denkers over slavernij en ‘ras’

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Hoe dachten filosofen over de mens? ProgrammaAanmelden Dankzij Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter heeft de antiracismebeweging de laatste jaren sterk aan invloed gewonnen. Startpunt van deze cursus is het publieke debat over zaken als alledaags racisme, het Nederlandse aandeel in slavenhandel en slavernij, en hoe we als samenleving deze geschiedenis verwerken. We gaan na hoe filosofen in verschillende tijden en denktradities aankeken tegen slavernij. Hoe verhouden hun denkbeelden zich met de tijd…

Strijdvaardig leven

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

In het spoor van Socrates, Seneca en de Samoerai Programma Aanmelden Tegenwoordig denkt men bij de filosofen en krijgers aan twee verschillende dingen. Maar in de Griekse, Romeinse en Japanse oudheid zijn filosofie en krijgerschap nauw met elkaar verbonden. Socrates filosofeert met de onbevreesdheid en zelfbeheersing van een krijger. De stoïcijnen oefenen zich als gladiatoren in weerbaarheid en kalmte in het aangezicht van tegenslag, en Japanse krijgers uit de samoeraiperiode verbinden filosofie met de innerlijke strijd tegen hebzucht, haat en (zelf)begoocheling.…

De stoïcijnse week

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

‘Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken’ – Marcus Aurelius Programma Aanmelden De filosofie van de Stoa is een praktische filosofie die veel mensen inspireert. Tijdens deze bij velen geliefde summerschool lees je geschriften van klassieke stoïcijnen, zoals Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius, en breng je hun ideeën in de praktijk. Volgens de stoïcijnen heb je alleen invloed op je eigen gedachten en handelen. Toch laten mensen zich al te vaak…

Levenswijsheid volgens Machiavelli en Montaigne

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Machiavelli en Montaigne Programma Aanmelden De zestiende-eeuwse filosofen Niccolo Machiavelli en Michel de Montaigne lijken nogal van elkaar te verschillen. Machiavelli is de strategische politiek denker en Montaigne de teruggetrokken kasteelheer met zijn prachtige essays. Maar als je met Machiavellikenner Tinneke Beeckman en Montaigne-expert Alexander Roose de levenswijsheid van beide humanisten onderzoekt, ontdek je verrassende overeenkomsten. We bespreken thema’s die kenmerkend zijn voor deze Renaissancedenkers, zoals vrijheid en de grenzen daarvan, de rol van burgers…

Homo creator

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Mystieke en filosofische visies op creativiteit Programma Aanmelden Luister naar de ISVW podcast over Dogen met Michel Dijkstra 'Ik was de elementen. Ik kon alles.' Uitspraken zoals deze van Rainer Maria Rilke belichten het raadsel van de menselijke creativiteit. In onze scheppingsdrang kunnen we zo nu en dan boven onszelf uitstijgen en aan de goden gelijk worden. Maar wat is creativiteit precies en waarom is het scheppen van iets nieuws zo belangrijk voor menselijke zingeving?…

De aarde en al haar bewoners. Het ecologisch denken

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Het ecologisch denken Programma Aanmelden In de westerse geschiedenis hebben filosofen vooral betoogd dat de mens boven de natuur verheven is. Volgens de filosofen Timothy Morton, Martha Nussbaum en Bruno Latour zitten we dankzij die gedachte nu met de gebakken peren: klimaatcrisis, onrechtvaardigheid en vervreemding van de natuur. Dat kan anders! In deze summerschool met Jan Flameling maken we kennis met het ecologische denken van Martha Nussbaum, Timothy Morton en Bruno Latour. Je leert dat…

Zarathoestra lezen

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Nietzsches meest gelezen, maar minst begrepen boek Programma Aanmelden Luister naar de ISVW podcast met Paul van Tongeren Zo sprak Zarathoestra is waarschijnlijk Nietzsches meest gelezen, maar minst begrepen boek. Het boek komt uit het midden van zijn meest productieve periode, is een mix van verhalend proza, redevoeringen en gedichten en is overvol van metaforen, meer of minder verborgen verwijzingen en experimenten met de taal. De werkingsgeschiedenis van het boek is enorm, in de literatuur,…

Emancipatie!

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Wat is er nodig voor gelijkheid en bevrijding? AanmeldenProgramma Emancipatie is hard nodig want er is nog steeds seksisme, racisme, homofobie, bifobie, transfobie, interseksediscriminatie, ableïsme, ageïsme en speciësisme, om enkele vormen van discriminatie te noemen. Maar wat is emancipatie precies, en van wie moet die emancipatie komen? Kunnen alleen zij die er zelf onder lijden zich verzetten, of is het een taak van iedereen om in actie te komen? Lijden de onderdrukkers misschien zelf ook…

Leven in overvloed

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Leven in tijden van overvloed Programma Aanmelden Er is niet genoeg voor iedereen. De crises stapelen zich op. En door de complexiteit van onze samenleving staan we als individuen machteloos. Zo denken steeds meer mensen. Een prettige gedachte is dat niet, en bovendien is ze aanvechtbaar. In ‘Leven in overvloed’ draaien we haar eens om. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Wat we aanzien voor crises, zijn bijna altijd oplosbare problemen. En nooit eerder…

Socrates Summerschool 2023: Macht

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Programma Aanmelden Wanneer leef je echt in vrijheid? En wat betekenen termen als macht, gezag en burgerschap? Staat ‘machiavellisme’ niet voor manipulatie en machtshonger? Tijdens deze Summerschool presenteren Socrateshoogleraren een humanistisch antwoord op prikkelende vragen over macht, elk vanuit diens eigen expertise. Samen met de Stichting Socrates en het Humanistisch Verbond organiseert de ISVW wegens groot succes opnieuw de Socrates Summerschool, een tweedaags evenement waarin de Socrateshoogleraren het humanistische denken toetsen aan actuele en tijdloze…

Liefde en revolutie (Online)

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Activisme als liefdesbeweging Aanmelden Liefde kan revoluties veroorzaken, want met liefdevolle aandacht krijg je oog voor hen die in de marges verdwijnen. Hoog tijd om activisme te begrijpen als een beweging van liefde. Met Lotte Spreeuwenberg. Deze bijeenkomst vindt online plaats via Zoom. Je ontvangt na aanmelding enkele dagen van tevoren de Zoomlink. Meer weten over Zoom? Kijk op zoom.us. Studiebelasting Deze cursus bevat anderhalf online contacturen en daarnaast optioneel een uurtje zelfstandige leestijd. Leerdoelen…

Psychiatrie en filosofie

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Programma Aanmelden Trauma en waarheid Bij trauma denken we snel aan iemand die een schokkende gebeurtenis meemaakt en daarna in de ban van die gebeurtenis komt. Hij/zij kan de gebeurtenis niet verwerken, niet plaatsen binnen zijn/haar zelfbeeld en wereldbeeld – zijn/haar geest en lichaam. In plaats daarvan ontstaat een trauma, dat blijft terugkeren en niet onder controle lijkt te brengen. Wordt door het trauma de waarheid over de traumatische gebeurtenis vermeden, of is het trauma…

De kunst van het vragenstellen – september 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Voor deze opleiding kun je STAP-budget aanvragen. Meer weten? Kijk op isvw.nl/stap-budget. Durf te vragen Programma De kunst van het vragenstellen vindt in 2023 op deze data plaats: Aanmelden 27 en 28 maart 2023 Aanmelden 15 en 16 mei 2023 Aanmelden 3 en 4 juli 2023 Aanmelden 11 en 12 september 2023 Aanmelden 30 en 31 oktober 2023 Aanmelden 11 en 12 december 2023 Meld je aan door te klikken op de link naast de…

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Voor onze opleidingen (excl. crash courses) kun je STAP-budget aanvragen. Meer weten? Kijk op isvw.nl/stap-budget. Wil je deze opleiding volgen, maar wil je eerst zekerheid van je werkgever? Ontvang je liever een factuur t.b.v. je werkgever? En/of heb je interesse in het STAP-budget? Laat het ons weten via [email protected] of vul dit formulier in. Wij kunnen dan rekening houden met je interesse. Een integrale kijk op samenwerken en samenleven Aanmelden Bekijk de aflevering van KRO-NCRV…

Plato’s ideeënwereld

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Filosofen voeren ons naar mogelijke werelden. In deze masterclass scherpen we onze verbeelding aan. Met Tim De Mey

Kidscafé 17 september 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Booster je denkvermogen! Aanmelden Luister naar de ISVW podcast met Brenda Raa Kinderen hebben een grote denkbehoefte en zij beleven doorgaans veel plezier aan het denken in een groep. Het Filosofisch KidsCafé biedt kinderen en jongeren vanaf 7 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met filosofie. De ISVW organiseert elke derde zondag van de maand het Filosofisch Kidscafé. Brenda Raa (docent basisonderwijs bij Bildungstichting Agora in Zaanstad) begeleidt deze activiteit sinds zij in 2018…

Filosofisch café 17 september 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Filosofisch café Aanmelden Op de derde zondag van de maand vindt er een Filosofisch café plaats. De Vrienden van de ISVW organiseren dit evenement. Het thema van dit café wordt op een later moment bekendgemaakt. Data Zondag 17 september 2023 15.00 uur tot 17.00 uur. Deelname Toegang is € 10,- voor vrienden, € 10,- voor introducés van vrienden en € 25,- voor niet-vrienden. Aanmelden

Start: Visieontwikkeling in organisaties 2023

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Voor onze opleidingen (excl. crash courses) kun je STAP-budget aanvragen. Meer weten? Kijk op isvw.nl/stap-budget. Wil je deze opleiding volgen, maar wil je eerst zekerheid van je werkgever? Ontvang je liever een factuur t.b.v. je werkgever? En/of heb je interesse in het STAP-budget? Laat het ons weten via [email protected] of vul dit formulier in. Wij kunnen dan rekening houden met je interesse. Rechtvaardig leiderschap en het poëtisch argument Aanmelden Op dinsdag 3 oktober 2023 begint…

Praktische filosofie: wijsheid aan het werk

Landgoed ISVW Dodeweg 8, Leusden, Nederland

Voor onze opleidingen (excl. crash courses) kun je STAP-budget aanvragen. Meer weten? Kijk op isvw.nl/stap-budget. Wil je deze opleiding volgen, maar wil je eerst zekerheid van je werkgever? Ontvang je liever een factuur t.b.v. je werkgever? En/of heb je interesse in het STAP-budget? Laat het ons weten via [email protected] of vul dit formulier in. Wij kunnen dan rekening houden met je interesse. De beste filosofen van nu leren je de beste ideeën uit de schatkist…

×