Laden Evenementen

Start: Zin geven aan werk 2020

Hoe maak je ruimte voor zin en betekenis in werken?

‘Ieder mens wil creëren bij het mooie, zowel lichamelijk als geestelijk.’ – Diotima aan Socrates in Symposium

Deze opleiding is bedoeld voor hen die eraan toe zijn een nieuwe houvast te vinden in de betekenis van hun werk en/of anderen daarmee willen begeleiden. In deze filosofische beroepsopleiding leer je daadwerkelijk ruimte maken voor zingeving, vrijheid, verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit van leven en werken. Dat kan binnen je huidige werksfeer zijn, of op weg naar een nieuwe werksfeer, of zelfs op weg naar een hele andere levensfase.

Dit gaat niet alleen om een persoonlijke ontwikkeling, maar ook om omgaan met de frictie tussen je doelen en die van je omgeving, tussen zin geven en de bestaande kaders, normen en gewoonten die in het werk gegeven zijn. De kunst is om werk, ondanks de weerbarstige realiteit  tot betekenisvol en eigen te maken.

In drie bijeenkomsten van elk twee dagen laten meerdere docenten van de ISVW u kennis maken met grote denkers als Sokrates, Plato, Nietzsche, Aristoteles, Spinoza, Sartre, Arendt en oosterse filosofie.

Je wordt begeleid bij het toepassen van de opgedane kennis op eigen thematiek. Je leert filosofische methoden hanteren om jezelf en anderen in dit proces te begeleiden, waaronder de socratische gespreksmethode en het moreel beraad. Daarnaast leer je stoïcijnse technieken om gemoedsrust en levensgeluk te bevorderen en ga je aan de slag met emotiemanagement gebaseerd op het denken van Spinoza, de deugdethiek van Aristoteles en Hannah Arendts begrip ‘nataliteit’ als principe voor zinvol handelen in organisaties.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor mensen die ervaring hebben opgedaan met (persoonlijk) leiderschap en zich directeur, bestuurder, professional, manager, coach of consultant kunnen noemen. Daarnaast hebben zij als doel meer uit hun werk te halen dan een inkomen en gunnen zij dit ook hun collega’s, medewerkers, klanten en de organisatie als geheel. Filosofische voorkennis is niet vereist.

Tijdsinvestering en certificering

Het is vereist tussentijds aan opdrachten te werken en je voor te bereiden op de certificering. De studiebelasting bedraagt circa 36 contacturen, circa 4 uur zelfstudie voorafgaand aan de cursus en circa 6 uur tussen de bijeenkomsten in. De opleiding wordt afgesloten met een certificering waartoe een examen wordt afgenomen op de laatste opleidingsdag.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je beter in staat onafhankelijk en kritisch te denken en te handelen. Je kunt de verantwoordelijkheid dragen voor blijvende zin en betekenis in je eigen werk en in je werkomgeving. Je hebt meer zelfkennis en ervaart meer vrijheid en gemoedsrust. Je kunt een socratisch gesprek leiden en andere begeleiden bij het vinden van zin en betekenis in hun werk. Je voelt de ruimte om te kiezen, om aandacht te besteden aan wat werkelijk van belang is en om anderen te stimuleren hetzelfde te doen.

Programma


Bijeenkomst 1: zin en betekenis

In deze bijeenkomst worden verschillende perspectieven op zin geven behandeld aan de hand van Plato en oosterse filosofie. Je maakt zich het geleerde eigen aan de hand van oefeningen en u leert de socratische gespreksmethode hanteren.

Dr. Michel Dijkstra zal een introductie in oosterse filosofie geven, gericht op toepassing hiervan met betrekking tot zin geven aan werk. Hij studeerde filosofie, journalistiek en Sanskriet in Groningen. Hij publiceerde Oosterse filosofie in een notendop (Bert Bakker, 2008), de bloemlezing Bij Lao Tsé op de thee (Prometheus, 2009) en Zenboeddhisme (Ambo, 2010). Momenteel werkt hij aan een proefschrift over Meister Eckhart en de middeleeuwse zenmeester Dogen.


Bijeenkomst 2: vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding

We behandelen de werkvorm ‘moreel beraad’, een variant van het sokratisch gesprek waarbij reflectie op persoonlijke en collectieve waarden centraal staat. Ook zullen we het hebben over emoties, vrijheid en autonomie. We maken gebruik van het werk van Spinoza, Sartre, David Bohm en Jidduh Krishnamurti.

Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf allerlei manieren van praktische filosofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer de boeken Grote denkers over emoties (2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016). Ze behandelt het gedachtegoed van Spinoza over onze denkfouten en normen die daadwerkelijke zingeving in de weg kunnen zitten.


Bijeenkomst 3: de kaders en de tussenruimte

In deze bijeenkomst bekijken we ‘de tussenruimte’ in organisaties aan de hand van Hannah Arendt. Met Aristoteles staan we stil bij de mens als politiek dier en zetten we de eerste stappen in de deugdenethiek. Daarnaast verfijnen we onze technieken om met behulp van sokratisch gesprek en moreel beraad anderen bij te staan in de zoektocht naar zingeving in werk.

Prof. dr. Laurens ten Kate is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht als universitair hoofddocent godsdienstfilosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme. Hij spreekt over politiek handelen de tweede geboorte en de tussenruimte in organisaties volgens Hannah Arendt.
 


Ter afsluiting van deze bijeenkomst vindt de certificaatuitreiking plaats.


Data

Maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020,

Maandag 2 en dinsdag 3 november 2020,

Maandag 30 november en dinsdag 1 december 2020.

Aanvang maandag 9.30 uur, einde dinsdag 16.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 2.500,- (€ 2.429,83 excl. btw) (inclusief 3 x diner met wijn, 6 x lunch en koffie/thee),

Arrangement 2: € 2.849,80 (€ 2.748,69 excl. btw) (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt). 
Liever in termijnen betalen? Klik hier om te zien of je in aanmerking komt voor gespreid betalen.
 
 
 
 
 


Hoofddocent

Marlou van Paridon studeerde Filosofie en Philosophy of Management and Organizations. Zij werkte ruim 25 jaar in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven. Met haar bureau hetsocratischgesprek.nl en als docent aan de ISVW legt zij zich toe op het toepassen en doceren van de socratische denk- en gespreksbenadering in gemeenten, profit- en non-profitorganisaties.