Laden Evenementen

Techniek. Vrees of verlangen?

Technologievrees en -verlangen, bedreiging of belofte

Techniekvrees en -verlangen is van alle tijden; in ons digitale tijdperk is het vooral het vooruitzicht dat computers intelligenter worden dan wij, dat als de grootste bedreiging of belofte wordt ervaren.

In de tijd die de klassieke technologie kan worden genoemd, vóór de opkomst van de kunstmatige intelligentie, speelden veelal dezelfde vragen als in onze moderne digitale tijd. Wat is techniek? Wat kan onze houding zijn tot techniek? Is techniek neutraal of politiek geladen? Er was bij sommige filosofen al een opvatting van techniek die zelfzuchtig is of autonoom en van zich af kan bijten wanneer we haar proberen te temmen.

In de tijd van de moderne techniek speelt een nieuw fenomeen: de verwachting van de superintelligentie. Sommigen zien het vooruitzicht dat kunstmatige intelligentie veel slimmer wordt dan de mens, als een zegen; anderen zien grote risico’s voor de mensheid; weer anderen zijn van mening dat het zo’n vaart niet zal lopen met die zogenaamde singulariteit.

Radicale mensverbetering vormt een tweede route naar de singulariteit en ook hier zijn er sterk verschillende opvattingen: is die ontwikkeling goed, slecht of overdreven? Een groeiende groep wetenschappers maakt zich ongerust over ongecontroleerde ontwikkelingen. Hoe is goedaardige superintelligentie te waarborgen?

In het ochtend- en middagprogramma wordt het gedachtegoed van een serie denkers en onderzoekers op dit gebied geschetst. We ontmoeten opvattingen en inzichten van Carl Micham, Langdon Winner, Val Dusek, Jacques Ellul, Martin Heidegger en Edward Tenner uit de tijd van de klassieke technologie en Ray Kurzweil, Nick Bostrom, Hugo De Garis, Nickolas Agar, Amnon Eden en Roman Yampolskiy uit de tijd van de moderne technologie.

Het onderwerp vraagt om een multidisciplinaire benadering, die mogelijk is door de brede achtergrond van de docent. Gekozen is de nadruk vooral te leggen op het filosofisch en psychologisch perspectief en minder op het technische.

’s Avonds is er tijd voor recapitulatie, vragen en discussie en worden teksten voor verdere studie ingeleid, waaronder essays van de docent. Aan het eind van de week is er geen pasklare oplossing gevonden voor de bedreiging van de techniek noch een geruststellende zekerheid over de belofte ervan. Wel is er meer inzicht in de complexiteit van de problematiek en een voedingsbodem voor verdere verdieping. Er is geen specifieke voorkennis vereist, wel leesvaardigheid Engels.

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen.

Data

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 12.30 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 800,00 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 999,00 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.039,00 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.069,00 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Sprekers

Jacob Perrenet studeerde wiskunde en psychologie met artificiële intelligentie; hij promoveerde op het onderwerp wiskunde leren. Hij was werkzaam aan vijf Nederlandse universiteiten en deed vooral onderzoek naar de didactiek van exacte vakken. Sinds zijn pensionering is hij als consultant verbonden aan de TU Eindhoven met als focus filosofie van de techniek. Hij is tevens schaker en sciencefiction fan.