Laden Evenementen

De stoïcijnse week

‘Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken’ – Marcus Aurelius

De filosofie van de Stoa is een praktische filosofie die veel mensen inspireert. Tijdens deze bij velen geliefde summerschool lees je geschriften van klassieke stoïcijnen, zoals Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius, en breng je hun ideeën in de praktijk. Volgens de stoïcijnen heb je alleen invloed op je eigen gedachten en handelen. Toch laten mensen zich al te vaak frustreren door gebeurtenissen in de wereld en gedragingen van anderen. Met stoïcijnse denkoefeningen leer je je kalmte bewaren bij tegenslag, je aandacht te richten op wat je kunt beïnvloeden en te accepteren wat je niet kunt veranderen. Met Dennis de Gruijter, Michiel Buis, Pablo Muruzábal Lamberti, Bart Heuvingh, Jan Waszink en Stijn Donders.

Voor wie?

De stoïcijnse week is voor iedereen die geïnteresseerd is in de Stoïcijnse levensfilosofie en deze op een praktische manier in zijn of haar leven wil toepassen.

Werkvormen

De cursus bestaat uit colleges, Stoïcijnse oefeningen en werkvormen, dialoog en studietijd.

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en (optioneel) enkele uren zelfstudie. Bij de cursus wordt een reader op de eerste dag ter beschikking gesteld. De teksten uit deze reader komen vooraf ook op onze Digitale Leeromgeving beschikbaar voor deelnemers aan deze cursus. Het is niet verplicht om deze teksten vooraf te hebben gelezen, maar wel verdient het de aanbeveling om alvast een blik te werpen. Je zal dan meer uit de cursus kunnen halen.

Leerdoelen

Tijdens onze filosofiecursussen doe je kennis op over filosofen en hun ideeën. Je leert je eigen ideeën en standpunten toetsen, scherpen en verdiepen door met de docent en anderen in gesprek te gaan. Daarnaast oefen je communicatieve vaardigheden zoals: aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen, en betekenisvolle vragen stellen.

Data

Maandag 14 augustus t/m vrijdag 18 augustus 2023.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 800,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 999,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.039,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.069,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docenten

Dennis de Gruijter is (organisatie)filosoof, schrijver, docent en eigenaar van De Stoïcijnse School. Hij verzorgt lezingen, workshops en trainingen zoals de jaarlijkse Stoïcijnse Week aan de ISVW en de Stoïcijns ouderschap cursus. Zijn doel is Hellenistische levensfilosofie en in het bijzonder het stoïcisme een bredere bekendheid te geven.

Michiel Buis heeft filosofie en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en enkele jaren gewerkt als docent filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer aan een middelbare school. In 2011 schreef hij over de opkomst van de moderne Stoa. Zijn PhD onderzoek aan EUR over dit thema is in de afrondende fase.

Pablo Muruzabal Lamberti is doctor in de filosofie en schrijver van het boek Strijdvaardig leven (Boom, 2021). Zijn werk richt zich op het vinden en delen van filosofische perspectieven uit de Griekse, Romeinse en Japanse oudheid die uitnodigen om beoefend te worden in de dagelijkse praktijk. Daarmee staat hij een interculturele benadering van filosofie voor, die ondanks snel veranderende tijden houvast biedt in de zoektocht naar gemeenschappelijke wijsheid en geluk.

Bart Heuvingh is topsportbegeleider bij de Jeugdopleiding van AZ Alkmaar en eigenaar van SportMindset. Hij heeft SportMindset opgericht omdat hij er heilig in gelooft dat een groeimindset de basis van talentontwikkeling vormt en een statische mindset als een rem op talentontwikkeling werkt. In 2017 is zijn boek Talent van morgen – groeimindset als basis voor talentontwikkeling’ uitgekomen bij Arko Sports Media.

Jan Waszink is gespecialiseerd in politieke theorieën uit de 16de en 17de eeuw. Hij deed zijn proefschriftonderzoek naar het politieke denken van Justus Lipsius (1547-1606), dat deels als ‘Neo-Stoisch’ is te beschouwen. Binnenkort verschijnt zijn uitgave van Hugo de Groots geschiedenis van de Nederlandse Opstand. Hij is momenteel verbonden aan het Historisch Instituut van de Academie van Wetenschappen in Warschau als onderzoeksleider van een project over het vroegste geschiedenis van het denken over de scheiding van kerk en staat. Hij publiceert regelmatig over tolerantie en polarisatie, zie www.tolerantieisnooitmakkelijk.nl.

Stijn Donders heeft Music Production and Composition gestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij is muziekproducent en eigenaar van recording studio RAIKO en docent en coördinator Muzikant/Producer aan het Albeda College in Rotterdam. Hij heeft daarnaast vele krijgskunsten bestudeerd met als centrale focus Aikido. Als sensei van zijn Aikido Dojo Shinto Ryu geeft hij ruim 15 jaar les in de praktische implementatie van deze Japanse krijgskunst.

×