Laden Evenementen

Visieontwikkeling in organisaties 2020

Wil je je inschrijven voor Visieontwikkeling? Kijk hier voor de opleiding die start in 2021.

Rechtvaardig leiderschap en het poëtisch argument

Op dinsdag 6 oktober 2020 begint de derde leergang Visieontwikkeling in organisaties.

Verstandige, evenwichtige en werkelijk onderbouwde besluiten die lang meegaan vind je niet zomaar. Ze vereisen een overtuigende visie. Visieontwikkeling is het talent van de leider. In deze leergang leer je visieontwikkeling als onderzoeksproces beheersen. Je bekwaamt je in de vaardigheid hier anderen in te begeleiden. Je onderzoekt, oefent en ontwikkelt onder meer de deugd van de leider: rechtvaardigheid.

Hoofddocenten: Luuk Stegmann en Jan Ewout Ruiter. Gastdocenten: Marthe Kerkwijk, Jos Kessels, Moïra Muller, Marjan Slob en Kiki Verbeek.

Visieontwikkeling in organisaties – promo from ISVW on Vimeo.

Doelstelling

Veel ideevorming is vluchtig. Dat leidt tot ideeën met een beperkte houdbaarheid. De beperkte houdbaarheid heeft vaak te maken met een gebrekkig zelfonderzoek en een beperkt inzicht in het eigen ‘poëtisch argument’: datgene wat je opvatting over de werkelijkheid maakt tot wat ze is. Toch bepaalt dat poëtisch argument op de achtergrond je denken. Het ligt ten grondslag aan alles wat je doet en laat. In de leergang gaan we ernaar op zoek. We verdiepen je mogelijkheden tot zelfonderzoek en we versterken het proces van ideevorming.

In deze leergang combineer je theorie, praktijk en de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap. Je bekwaamt je in het begeleiden van visieontwikkelingsprocessen op micro-, meso- en macroniveau. Op basis van de klassieke ideeënleer en de hedendaagse, praktische vertaling daarvan, leer je hoe je ideeën vindt en verwoordt.

Het uitgangspunt is socratisch zelfonderzoek aan de hand van concrete, eigen ervaringen, verrijkt met onder meer de vakken van het trivium (retorica, dialectica, grammatica en ethica) en de inzet van verbeelding. Visieontwikkeling is een creatief onderzoeksproces, door Jos Kessels ontwikkeld in Spelen met ideeën. De kunst van het filosofisch gesprek (Boom 2012). Dit boek is samen met Het poëtisch argument. Socratische gesprekken over het goede leven (Boom 2006) de leidraad in de leergang. In het onderzoeksproces van visieontwikkeling analyseer je tien aspecten van een kwestie, verdeeld over vier niveaus van onderzoek: de feiten, de persoon, de polen en de visie. Dit proces is ontwikkeld als het kralenspel. Wij noemen het eidoskoop (eidos = idee, kern, denkbeeld; skoop = kijken, beschouwen, uitkijken naar).

Eerst breng je de kwestie in kaart en formuleer je de vraag waar het om draait. Daarmee geef je inhoud aan de onderste vier kralen. Dit is het leerstuk van de vier oorzaken. Daarna onderzoek je verschillende houdingen of gevoelens van waaruit je naar de kwestie kijkt: buik, hart en hoofd. Dit is het leerstuk van de driedeling van de ziel, dat raakt aan de leer van de kardinale deugden. Vervolgens bepaal je twee polen: het speelveld van krachten, belangen en mogelijke denkrichtingen. Dit is het leerstuk van de dialectiek, these en antithese. Tot slot spreek je de verbeelding aan en formuleer je de uiteindelijke maatstaf, de synthese. Dat kan een analytische of strategische volzin zijn, maar ook een metafoor, een beeld, een verhaal of een orakel. Dit is de ideeënleer. Samen geven deze tien stappen een beeld van de kern van de kwestie. Van de essentie. Dat is het idee: je visie.

Na de leergang heb je jezelf vertrouwd gemaakt met de klassieke ideeënleer. Je hebt kennisgemaakt met een reeks klassieke en hedendaagse denkers. Je bent geïnspireerd geraakt door de werking van kunst, verbeelding, beeldtaal en mythologie. Je hebt leren werken met de uitgangspunten van de socratische methode: je weet hoe belangrijk de vraag is, evenals het opschorten van een oordeel gedurende het onderzoek van ervaringen en argumenten. Je hebt basisvaardigheden als overtuigen, onderzoeken en uitdrukken verder ontwikkeld. Het belangrijkste resultaat van de leergang is dat je het onderzoeksproces waarin jij een persoonlijke, doordachte visie ontwikkelt, hebt leren beheersen. Je bent tevens in staat anderen in dit proces te begeleiden.

De leergang kan desgewenst afgesloten worden met een meesterproef als eindwerkstuk. De belangrijkste criteria daarvoor zijn:
– Het werkstuk dient persoonlijk te zijn, te handelen over iets dat je werkelijk ter harte gaat. Hieruit vloeit voort dat het een invoelbare bruikbaarheid heeft, inzetbaar op enigerlei wijze in je leven.
– Het toont de ontwikkeling van alles waar we in de leergang naar streven: precisie, heldere verwoording, oog voor buik, hart, hoofd. Zicht op de eigen monsters, helden, goden. Aandacht voor de juiste maat, de dosering.

Uit de meesterproef spreekt oog voor evenwicht, voor rechtvaardigheid, voor ideeën die de directe kwestie overstijgen.

Doelgroep

De beroepsopleiding Visieontwikkeling in organisaties is geschikt voor ondernemers, bestuurders, directies, project- en programmamanagers, teamleiders, vakspecialisten, onderzoekers, zorgverleners onder wie therapeuten, consultants, trainers en opleiders, coaches, adviseurs en (HR-)managers.

Testimonials Visieontwikkeling in organisaties from ISVW on Vimeo.

Programma

Bijeenkomsten beginnen op dinsdagmiddag om 17.00 uur en eindigen op woensdagmiddag om 17.00 uur.


Module 1: Dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020

Mythos en logos, een ongelijk paar

In deze eerste module maken we kennis. We introduceren de tafelrede en het belang van een dragend idee. We verkennen mythos en logos, twee belangrijke bouwstenen van de eidoskoop of het kralenspel, aan de hand van poëzie. We bekijken de bouw van de eidoskoop. Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter.


Module 2: Dinsdag 3 en woensdag 4 november 2020

Je hebt genoeg aan één kluit van de akker om de akker te kennen

Aan de hand van dit motto van Socrates komen we tot de bewering dat elk socratisch onderzoek uiteindelijk een zelfonderzoek is dat begint bij een persoonlijke ervaring. Wat betekent dat? We onderzoeken verontwaardiging en de betekenis daarvan voor de onderste vier kralen. Hoe is verontwaardiging moreel te toetsen en in vorm te brengen? Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter.


Module 3: Dinsdag 18 en woensdag 19 mei 2021

Schijn en wezen – de grotmythe van Plato

We onderzoeken de grotmythe van Plato op de betekenis hiervan vandaag de dag, voor de wereld en voor onszelf. Nieuws en nepnieuws. Wat is kennis en wanneer is kennis inzetbaar? Wat is de verhouding van subjectiviteit en waarheid? Tafelredes. Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter, Marthe Kerkwijk.


Module 4: Dinsdag 22 en woensdag 23 juni 2021

‘Het hart heeft redenen die de rede niet kent’ – Blaise Pascal

Je onderzoekt je persoonlijk poëtisch argument in relatie met de grotmythe in je eigen leven. Wat is de rol van verbeelding in het dialectisch proces? Je onderzoekt persoonlijke waarden, hun ontstaansgeschiedenis en de wijze waarop je deze waarden telkens opnieuw vormgeeft. Je verdiept je in het ordenen van argumenten en de bijbehorende ordeningsprincipes. Tafelredes. Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter, Jos Kessels.


Module 5: Dinsdag 7 en woensdag 8 september 2021

Speelveld en tegenstem: tussen droom en daad

De betekenis van je eigen poëtische argumenten in het leven van alledag. Hoe valt dat te koppelen aan een speelveld? Het belang van een tegenstem, een tegenspreker: het Griekse koor. We spelen een groepsrollenspel om vanuit deelbelangen het belang van het geheel in beeld te krijgen. Tafelredes. Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter, Moïra Müller.


Module 6: Dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2021

‘Er staat niet wat er staat’

We bespreken diverse kennisparadigma’s en schrijven een ode aan een van de kralen in de eidoskoop. We bekwamen ons in het schrijven van orakels en bezien het orakel ook als commentaar op het doorlopen onderzoeksproces. We werken met de eidoskoop onder leiding van deelnemersduo’s. Tafelredes. Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter, Marjan Slob.


Module 7: Dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021

Motto: Wat is klaar?

We verdiepen ons in  de vraag hoe je de eidoskoop inzet in je werkomgeving. Daarbij aandacht voor pitches, overredingskracht, poëtisch argument, dragend idee en kernbewering. Onderzoek naar de vraag: Wat staat ons te doen? Deelnemers hebben de gelegenheid onder begeleiding een onderdeel te verzorgen. Docenten: Luuk Stegmann, Jan Ewout Ruiter, Kiki Verbeek.


Terugkommoment: woensdag 14 september 2022


Werkvormen en studiebelasting

De werkvormen in deze leergang zijn divers: colleges, groepsgesprekken, tafelredes, individuele- en groepsoefeningen, schrijfopdrachten en onderzoeksopdrachten. Wij stimuleren het houden van korte referaten door de deelnemers over in overleg vast te stellen literatuur. Elke bijeenkomst bevat circa 9 contacturen, wat een totaal van 63 contacturen betekent.

We verwachten dat Spelen met ideeën voorafgaand aan de leergang is bestudeerd. Het huiswerk per module bestaat daarnaast uit ongeveer vier uur literatuurstudie en het maken van (schrijf)opdrachten. Wie wat meer tijd kan en wil investeren, haalt meer uit de leergang.

Wie de leergang onder individuele begeleiding van een docent afrondt met het schrijven van een meesterproef, verankert de opgedane kennis en versterkt de ontwikkelde vaardigheden. Dit is de aangewezen manier om de investering in tijd en geld maximaal te zien renderen. Maar de beste reden is dat het schrijven van de meesterproef nieuwe inzichten en veel voldoening kan geven.

Lesmateriaal:
Spelen met ideeën (inbegrepen),
Het poëtisch argument (inbegrepen),
– Handouts per module,
– Reader.

Deelname

Deelname aan Visieontwikkeling in organisatie bedraagt:

Arrangement 1: € 6.995,00 (zeven modules inclusief lunches en diners, koffie/thee, intakegesprek, lesmateriaal, coaching, intervisie, exclusief meesterproef),

Arrangement 2: € 7.793,00 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten

Jan Ewout Ruiter studeerde filosofie en werkte als journalist en filmproducent. Als praktisch filosoof leidt hij gesprekken en trainingen in profit- en non-profitorganisaties. Met co-auteur Rudolf Kampers, tevens compagnon in Leren Filosoferen, schreef hij Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum, 2015).
 
 
 
Luuk Stegmann studeerde klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Hij werkt als psychotherapeut in zijn eigen praktijk en daarnaast als trainer en adviseur. Hij was associé bij het Nieuwe Trivium en is medewerker bij Eidoskoop. De relatie tussen zelfonderzoek en rechtvaardigheid is een belangrijk aandachtpunt in zijn werk.

Op de websites van de ISVW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De ISVW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer details zie Voorwaarden en Privacy

Cookie instellingen/settings

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen / Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctioneleOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken / Our website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalytischeOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid / Our website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociale mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden te tonen, zoals YouTube en FaceBook. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen / Our website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertentieOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen / Our website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OverigeOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn / Our website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.