Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Start opleiding Moreel beraad

14 januari om 10:30 tot 15 januari om 17:00

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze beroepsopleiding voorziet in deze behoefte door professionals te leren methodisch te reflecteren op morele kwesties als gespreksleider.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achtergronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (gespreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in deze beroepsopleiding. De opleiding is in de eerste plaats een vaardigheidsopleiding: het draait om leren door te doen en om te leren door te reflecteren op ervaringen. De theorie wordt steeds verbonden met morele praktijken en met onze ervaringen. Het zijn geen ethieklessen. We werken voortdurend aan en in een lerende omgeving. Uw groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 mensen.

Inhoud van de opleiding

Moreel beraad is een overkoepelend begrip voor diverse vormen van systematische, ethische reflectie op concrete ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes. Het uitgangspunt is dat ethiek niet alleen abstract is, maar ook alledaags en praktisch. Ethiek is een integraal onderdeel van het alledaagse werk en toont zich in houding en handelen. Moreel beraad is erop gericht de morele kwesties en vragen onder ogen te zien, openhartig te bespreken en dialogisch te onderzoeken. Een moreel beraad helpt bij het nemen van een beslissing; het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van elkaars posities en standpunten; teamvorming; het versterken van de samenwerking; of het ontwikkelen, invoeren en toetsen van beleid.

Methodes

In de opleiding worden verschillende gespreksmethodes van moreel beraad getraind, zoals de morele dilemmamethode; de socratische dialoog; een aristotelische gespreksmethode voor moreel onderzoek van emoties; een stoïcijnse gespreksmethode voor moreel onderzoek van leef- of werkregels en de processtappen van moreel beraad. Binnen de diverse methodes wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende technieken en onderdelen: de houding en rollen van een gespreksleider; het gebruik van de flip-over; gespreksregels; soorten uitgangsvragen; verdieping van dialogisch onderzoek; de kunst van het vragenstellen; timemanagement en observatie- en reflectieformulieren. Specifieke aandacht zal gegeven worden aan de organisatie, implementatie en evaluatie van moreel beraad in de eigen werksituatie.

Doelen

De doelen van de opleiding zijn het zelfstandig begeleiden van een moreel beraad en het opbouwen en (h)erkennen van een eigen stijl van gespreksleiderschap, alsook het verkrijgen van basale kennis van ethiek, moreel beraad en de implementatie en evaluatie van moreel beraad. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen, die regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld.

Voor wie

Deze opleiding is vooral geschikt voor mensen die in de uitvoering van hun werk te maken krijgen met netelige morele kwesties. Voor mensen wier taak het is gesprekken over deze morele vraagstukken tussen verschillende belanghebbenden in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld: artsen en hulpverleners, maar ook bestuurders, beleidsmakers of mensen uit het onderwijs.


Vaardigheden

Naast deze algemene doelen gaat het om vaardigheden als het hanteren van de gespreksregels, het leren opschorten van eigen en andermans oordelen om ze te onderzoeken; het actieve luisteren; scherpzinnig observeren; deelnemers in een onderzoekshouding zetten en discussies bijsturen; het leiden en in standhouden van het dialogische onderzoek; het kunnen herkennen van een geschikte en minder geschikte casus voor moreel beraad; het verbinden van de casus met een onderzoeksvraag die de kwestie treft; het faciliteren van de oordeelsvorming; het onderzoeken van de standpunten en het hanteren van een geëigende afronding. Na het volgen van de beroepsopleiding heeft u voldoende ervaring om groepen moreel beraad te begeleiden. Voorts beschikt u over voldoende theoretische achtergrond informatie over moreel beraad en praktische informatie over het organiseren van moreel beraad in uw werksituatie.

Programma

Het programma van de beroepsopleiding Moreel Beraad bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Filosofische benaderingen worden aangevuld met praktische oefeningen in de verschillende (gespreks)methoden.

Theorie:
• Theorie van emoties van Aristoteles en Nussbaum
• Michel Foucault’s parrhesia (vrijmoedig spreken) en ethos
• Socrates’ dialogen en de socratische dialoog

Praktijk:
• Oefeningen in de morele dilemmamethode
• Oefeningen in de socratische dialoogmethode
• Oefeningen in de stoïcijnse methode
• De kunst van het vragenstellen en leren doorvragen
• Certificering

Tijdsinvestering

De beroepsopleiding Moreel Beraad omvat in totaal 10 dagen, bestaande uit 5 modules van twee dagen: maandag (3 dagdelen) en dinsdag (2 dagdelen) in de periode van januari t/m mei 2019. Houdt u rekening met een voorbereidingstijd van ongeveer vier uur per week aan lezen en praktijkopdrachten. De vier praktijkopdrachten bestaan uit het oefenen met het leiden van moreel beraad in de eigen praktijk. Tijdens uw opleiding verblijft u op het landgoed van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Docenten

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof. Hij werkt als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij begeleidt sokratische gesprekken en verzorgt trainingen gespreksleider moreel beraad, onder meer bij het VU-MC. Hij publiceerde de boeken Mensbeelden en levenskunst en Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander. In 2019 verscheen het derde deel van deze trilogie: Moderne levenskunsten bij uitgeverij Damon.

 

 

Dr. Bert Molewijk is universitair docent moreel beraad en klinische ethiek. Hij werkt bij de afdeling metamedica van het VU-MC in Amsterdam. Hij is senior researcher en programmaleider Moreel Beraad.

 

 

 

Margreet Stolper is als onderzoeker en trainer verbonden aan het VU-MC.

 

 

 

 

Prof. dr. Guy A.M. Widdershoven is hoogleraar Filosofie en Medische Ethiek, hoofd van de afdeling Metamedica van het VU-MC en senior researcher bij het EMGO van VU-MC. Hij publiceerde artikelen en boeken over (de toepassingen van) hermeneutische ethiek, moreel beraad en ethiek van chronische zorg.

Data

Aanvang maandag 10.30 uur, einde dinsdag 17.00 uur.

 

 • Maandag 14 en dinsdag 15 januari 2019
 • Maandag 18 en dinsdag 19 februari
 • Maandag 18 en dinsdag 19 maart
 • Maandag 15 en dinsdag 16 april
 • Maandag 13 en dinsdag 14 mei

 

 

Deelname

De deelnamekosten zijn € 4.995,- (inclusief 5x overnachting in een comfortkamer met ontbijt, 5x diner met wijn, 10x lunch en koffie/thee. € 4.728,80 ex btw). U kunt de beroepsopleiding ook volgen zonder op Landgoed ISVW te overnachten. Dan zijn de deelnamekosten € 4.440,- (€ 4.204,65 ex btw).

 

Locatie

Landgoed ISVW
Dodeweg 8
Leusden, 3832 RD Nederland
Telefoon:
033 – 465 07 00
Website:
isvw.nl

Organisator

ISVW
Telefoon:
033 465 0700
E-mail:
receptie@isvw.nl
Website:
www.isvw.nl

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 29

  Levinas in het gelaat

  29 april om 10:30 tot 3 mei om 12:30
  mei 03
  mei 06

  Uitverkocht: De kunst van het vragenstellen

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 17:00
  mei 11

  Crash Course: Socratische gespreksvoering

  11 mei om 10:00 tot 17:00
  mei 18

  Mystiek voor nu: zelfloosheid, gelatenheid en zen

  18 mei om 10:30 tot 19 mei om 12:30
  mei 19

  Kidscafé 19 mei 2019

  19 mei om 15:00 tot 17:00
  mei 19

  Filosofisch café – 19 mei 2019

  19 mei om 15:00 tot 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW