Laden Evenementen

« All Evenementen

Start: Opleiding filosofie en gezondheidszorg

12/02/2019 om 18:00 tot 13/02/2019 om 17:00

Interesse in deze opleiding? Neem contact met ons op via info@isvw.nl

Als zorgprofessional wordt u vaak dermate opgeslokt door de werkdruk dat er onvoldoende tijd is voor reflectie op de dagelijkse praktijk. Wat willen we eigenlijk bereiken en waarom? Zijn we goed in wat we proberen te bereiken? Wat vraagt de maatschappij van ons? Zijn dat reële eisen en doelen? Wat zijn de strategische kaders van de moderne geneeskunde? Hoe kijken we aan tegen ziekte en gezondheid? Wat zijn de basale aannames achter het idee van marktwerking in de zorg? Hoe willen mensen eigenlijk oud worden? Wanneer wordt leven lijden? Wat is het mensbeeld achter het maatschappelijke debat rondom euthanasie?

Filosofie en gezondheidszorg 2018 from ISVW on Vimeo.

Als deze en andere vragen uw interesse hebben dan is deze leergang een manier om grip te krijgen op de dilemma’s van de zorg en een kans om met vakgenoten uw kennis en competenties te verbreden en verdiepen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die een professionele bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke debat over de belangrijke thema’s in de gezondheidszorg:

 • Beleidsmakers en managers in de zorg
 • Artsen
 • Verpleegkundigen en verzorgenden

Voor artsen: Deze leergang heeft ABAN accreditatie bij GAIA voor 33 punten.

Doelen van de leergang

 • We analyseren met u de argumenten rond de grote thema’s in de gezondheidszorg.
 • U wordt getraind in thinking hard in de gezondheidszorg. U vergroot uw conceptuele denkkracht en uw vermogen om argumentatiestructuren te analyseren. U krijgt een ‘zintuig’ voor verzwegen aannames.
 • U leert de historische en intellectuele achtergrond rond een aantal belangrijke thema’s kennen. U leert de maatschappelijke context waarin denkbeelden opkwamen en krijgt daarmee meer zicht op de geldigheid van deze ideeën.

Inhoud en opbouw van de leergang

Module 1: ziekte en gezondheid

Wat hebben filosofie en gezondheidszorg in de eenentwintigste eeuw nog met elkaar te maken? In de eerste twee modules van de opleiding krijgt u een introductie in de belangrijkste thema’s en de historische ontwikkelingen die geleid hebben tot de gezondheidszorg zoals we die nu kennen. Ook bespreken we de filosofische achtergronden van deze veranderingen. Daarnaast verdiepen we ons in het filosofische ‘lichaam-geest debat’, dat ook voor de moderne gezondheidszorg relevant is. Naast het moderne materialisme (“Wij zijn ons brein”) passeren ook andere filosofische posities de revue.

Module 2 – De doelen van de geneeskunde

In deze module aandacht voor de aannames achter definities van ziekte en gezondheid, en de doelen van de gezondheidszorg. Hoe hebben die zich historisch ontwikkeld? Wat zijn de achterliggende ideeën die deze ontwikkelingen gestuurd hebben? Wat wordt bedoeld met de term ‘medicalisering’? Moet dat positief of negatief geduid worden? Of is dat een achterhaalde discussie?

Aandacht voor het denken van o.a. Iwan Illich, Michel Foucault en Thomas Szasz en Nikolas Rose.

Module 3 – Zorgorganisatie: Marktwerking en alternatieve benaderingen

De moderne gezondheidszorg houdt zich in toenemende mate bezig met preventie en de optimalisering van gezondheid, in plaats van met de hulpvragen van zieke mensen. Hoe is dit ontstaan en waardoor werd en wordt deze ontwikkeling gevoed? En hoe ziet de toekomst eruit? Wat is de invloed van commerciële partijen op de zorgmarkt? Is de gezondheidszorg eigenlijk wel een markt? En is ‘zorg’ een product?

We praten over het filosofisch fundament van het marktdenken in de zorg, het daarbij geïmpliceerde mensbeeld en alternatieve benaderingen voor zorg en de organisatie daarvan.

Module 4 – Ethiek van zorgen en narratieve geneeskunde

Ziekte wordt vaak gezien als een objectieve entiteit die losstaat van de mens die eraan lijdt. Maar ziekte heeft ook allerlei subjectieve connotaties. In die zin is ziekte slechts een onderdeel van het ‘narratief’ van de patiënt, en moet daarin worden ingepast. Dit gegeven is de basis van de stroming van de ‘narratieve geneeskunde’, die momenteel sterk opgeld doet in zowel de medische als psychische zorg.

Daarnaast in deze slotmodule aandacht voor de filosofie van Emmanuel Levinas, die niet het individuele ‘zelf’, maar juist ‘de ander’ tot het centrum van zijn filosofie heeft gemaakt, met fascinerende implicaties voor de zorg. Hierbij ook aandacht voor het denken Schopenhauer, Nietzsche en Kierkegaard.

Welke tijdsinvestering vraagt de cursus van u?

Elk van de vier modules begint op dinsdagavond vanaf 18 uur en eindigt de volgende dag om 17 uur. Voor iedere module zijn in de elektronische leeromgeving van de ISVW artikelen opgenomen, die voorafgaand of na afloop van de betreffende module gelezen kunnen worden.

Data

• Dinsdag 12 en woensdag 13 februari 2019
• Dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019
• Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019
• Dinsdag 14 en woensdag 15 mei 2019

Deelname

De deelnamekosten zijn € 2.972,80 (inclusief 4x overnachting in een comfortkamer met ontbijt, 4x diner met wijn, 4x lunch en koffie/thee). U kunt de beroepsopleiding ook volgen zonder op Landgoed ISVW te overnachten. Dan zijn de deelnamekosten € 2.666,-.

Docenten


Peter van Dijken is huisarts en universitair docent aan de RUG/UMCG met als aandachtsgebied professionele en competentie-ontwikkeling in medisch onderwijs.

Jan Marten Visser studeerde wijsbegeerte in Leiden en studeerde af op kennisrelativisme. Hij werkte op directieniveau in het bedrijfsleven en volgde daarnaast diverse opleidingen tot coach en counselor. Momenteel doet hij onderzoek naar de wijsgerige vooronderstellingen van het neoliberalisme.

 

Dr. Donald van Tol studeerde theorie en geschiedenis van de psychologie en promoveerde op een rechtssociologische studie naar de euthanasie-wetgeving. Momenteel is als docent verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde (UMCG) en de afdeling sociologie (RuG). Tevens is hij als ethicus lid van een van de Regionale Toetinsgscommissies Euthanasie.

Dr. Eite Veening is een van de grondleggers van de filosofische consultatie in Nederland. Hij was docent/manager in tal van opleidingen in de zorg en had ruim vijfentwintig jaar een eigen filosofische praktijk.

 


Dr. Jan Keij is (voormalig) onderwijzer en filosoof. Hij promoveerde op Emmanuel Levinas aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt cursussen en lezingen voor de ISVW, de KNMG en het Humanistisch Verbond.


Corine Jansen werkte als Chief Listening Officer bij het Radboudumc REshape Center for Innovation. Sinds 2015 is ze trainer/spreker voor zorgprofessionals over mensgerichte zorg. Zij is mede-oprichtster van het Narrative Healthcare Network (narratievegezondheidszorg.nl)


Arie Bos is huisarts in ruste, en schrijver van o.a. Mijn brein denkt niet. Ik wel en Hoe de stof de geest kreeg.
Prof. Machiel Karskens is emeritus hoogleraar Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

Locatie

Landgoed ISVW
Dodeweg 8
Leusden, 3832 RD Nederland
Telefoon:
033 – 465 07 00
Website:
isvw.nl

Organisator

ISVW
Telefoon:
033 465 0700
E-mail:
receptie@isvw.nl
Website:
www.isvw.nl

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  za 15

  Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de psychiatrie

  15 december om 10:30 tot 16 december om 12:30
  za 22

  Democratie voor dieren

  22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30
  za 22

  Op leven en dood: De moderne tijd

  22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30
  do 27

  Foute denkers

  27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00
  jan 02

  Filosofie en film: Absurd!

  02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30
  jan 02

  Heideggers vraag naar de techniek

  02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30
  jan 04

  ISVW Vrijdagavondsalon – 4 januari 2019

  04/01/2019 om 18:00 tot 22:00
  jan 12

  Inleiding in de filosofie: De samenleving

  12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW