Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Start: Op leven en dood

06/10/2018 om 10:30 tot 07/10/2018 om 12:30

Filosoferen over de eindigheid

Leven en dood: twee woorden die niet zonder elkaar kunnen. Filosofen van alle tijden hebben leven en dood altijd in hun onderlinge samenhang doordacht. Wie het over het leven heeft, heeft het direct ook over de mogelijkheid dat het zal eindigen: de dood; en wie de dood probeert te begrijpen, kan dat alleen maar doen in het besef dat de dood het leven sterk bepaalt en kleurt. In deze basiscursus zullen twee ervaren ISVW-docenten, Jan Flameling en prof. Laurens ten Kate, u meenemen in de rijke geschiedenis van denkers over leven en dood, waarbij telkens klassieke en hedendaagse vragen, dilemma’s en discussies op de voorgrond staan. We gaan filosofische vragen ook persoonlijk maken. Wat versta je zelf onder ‘dood’ en onder ‘leven’? Ben jij van mening dat er sprake is van leven na de dood? Zo ja, op welke manier dan? Welke betekenis heeft jouw opvatting of er wel of niet leven na de dood is voor je manier van leven?

Wat komt aan de orde?

Wat is overleven, wat leven? Hoe denken we over vitaliteit? Moeten we sterk en heldhaftig leven of juist kwetsbaar? En hoe gaan we om met het feit dat elk leven eindig is? Kun je je voorbereiden op de dood? Kun je de dood in regie nemen, zoals bij euthanasie? Wat is ars moriendi, de kunst van het sterven eigenlijk in onze tijd? Hoe te rouwen om de doden? We zullen ontdekken dat vooral moderne filosofen betwijfelen of de dood eigenlijk wel het levenseinde is; zij plaatsen de dood veeleer in het leven zelf.

En dan de vraag die ons allemaal, en zeker ook de filosofen, bezighoudt: wat gebeurt er met ons na de dood? Is er een hiernamaals? Kunnen we onsterfelijk worden?

Het thema ‘leven en dood’ zal benaderd worden vanuit meerdere filosofische disciplines die ook de expertisevelden zijn van de docenten: ethiek, cultuur- en godsdienstfilosofie, metafysica, wijsgerige antropologie.

Deze basiscursus is een vernieuwde editie van de succesvolle cursus ‘Op leven en dood’ die Flameling en Ten Kate in 2017 verzorgden. Er zal meer nadruk liggen op de filosofie van de 20ste eeuw en op recente hedendaagse denkers.

Opbouw van de cursus en certificering

De vijf weekenden van de basiscursus hebben alle hun eigen thematiek, en kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Voor degenen die de hele cursus volgen, is er tegelijkertijd een duidelijke opbouw aangebracht, en kan er toegewerkt worden naar het schrijven van een essay waarmee het certificaat behaald kan worden.

Direct aansluitend op de basiscursus vindt een verdiepingstraject plaats (maart-juni 2019), dat gevolgd kan worden door degenen die de basiscursus (editie 2017 of 2018-19) hebben voltooid. De vier weekenden van dit verdiepingstraject kunnen eveneens afzonderlijk gevolgd worden. Voor het verdiepingstraject zal een certificaat worden uitgereikt aan de cursisten die minstens drie weekenden participeerden; er wordt voor dit traject geen essay geschreven.

In het verdiepingstraject leggen we een focus op niet-westerse denkers, op actuele debatten en op de meeste vernieuwende filosofen van onze tijd die over leven en dood hebben gedacht.

Literatuur en studiebelasting

Readerteksten vind je op de digitale leeromgeving van de ISVW. Daar heb je toegang toe zodra je je inschrijft. Totale studiebelasting per weekendvoorbereiding is ongeveer 16 uur. NB: ook voor het eerste weekend wordt ter voorbereiding literatuur opgegeven!

Programma (onder voorbehoud)

6-7 oktober 2018

Inleiding, formulering van je eigen onderzoeksvraag voor de cursus; het begin van het denken over leven en dood: de Oudheid

10-11 november 2018

Van Oudheid tot Renaissance; filosofen over leven en dood in de christelijke middeleeuwen en in de renaissance

22-23 december 2018

De moderne tijd: Hegel, Kierkegaard, Nietzsche

2-3 februari 2019

De 20ste eeuw: Heidegger, Wittgenstein, Bataille, Levinas en de hedendaagse denkers (1)

16-17 februari 2019

De 20ste eeuw: Heidegger, Wittgenstein, Bataille, Levinas en de hedendaagse denkers (2)

Aanvang zaterdag om 10.30 uur, einde zondag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 1.527,40 (inclusief 5 x diner, 10 x lunch en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.818,30 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.868,30 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.905,80 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten

De basisopleiding Leven en dood in de filosofie zal worden verzorgd door ISVW-basisdocenten Jan Flameling en Laurens ten Kate. Ten Kate zal de coördinator zijn. Alle weekenden worden in principe door beide docenten verzorgd.

Prof. dr. Laurens ten Kate is filosoof en religiewetenschapper. Hij studeerde, promoveerde en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij is thans verbonden als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij godsdienstfilosofie en religiestudies doceert. Tevens is hij bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan dezelfde universiteit.
De complexe relatie tussen humanisme en religie en de betekenis van de secularisering in de 21ste eeuw vormen kernthema’s in zijn onderzoek. Daarnaast richt hij zich de analyse van de problemen waar de huidige interculturele, globaliserende samenleving zich mee geconfronteerd weet; daarover publiceert hij regelmatig essays en opiniestukken, zoals De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Sjibbolet 2016), en ‘Niets maakt Europa onvrijer dan de vrije markt’ op diverse websites. Ten Kate publiceerde ook op het webforum www.socialevraagstukken.nl, en gaf online hoorcolleges op www.human.nl.
Ten Kate schreef een Encyclopedie van de filosofie (Boom 2007), en begeleidde boekprojecten op het gebied van de filosofie en de religiestudies bij Uitgeverij Boom te Amsterdam. Onlangs verscheen van hem in samenwerking met Marcel Poorthuis 25 Eeuwen theologie. Teksten en toelichtingen (Boom 2016/17).
Bij de ISVW verzorgde hij verschillende basiscursussen en filosofieweken, waaronder twee masterclasses over het werk van Hannah Arendt en dit jaar de summerschool Vrije markt en democratie.

Jan Flameling studeerde filosofie in Groningen, Amsterdam, Keulen en Berkeley. In 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op en werkt hij sindsdien als docent, trainer en gespreksbegeleider. Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) is hij al jaren als hoofddocent verantwoordelijk voor de Basiscursussen Geschiedenis van de filosofie, Systematiek van de filosofie en Ethiek. Hij geeft trainingen in morele oordeelsvorming aan organisatieadviseurs, artsen, apothekers, burgemeesters en medewerkers van de Ministeries van Financiën, Infrastructuur & Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij begeleidt onderzoeksgesprekken tijdens ‘denkvakanties’ in Griekenland, Duitsland, Jordanië en India. Samen met Hans Baaijens publiceerde hij Oosterse denkers in de polder (2014).
Dit jaar verzorgt hij bij de ISVW naast Op leven en dood de basiscursus Inleiding in de filosofie en de summerschools Oosterse en westerse filosofie, haiku schrijven en boogschieten en Denken nu!

Locatie

Landgoed ISVW
Dodeweg 8
Leusden, 3832 RD Nederland
Telefoon:
033 – 465 07 00
Website:
isvw.nl

Organisator

ISVW
Telefoon:
033 465 0700
E-mail:
receptie@isvw.nl
Website:
www.isvw.nl

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  wo 20

  De geest uit de fles

  18 februari om 10:30 tot 22 februari om 17:00
  ma 25

  Filosofie en kunst in Verlichting en Romantiek

  25 februari om 10:30 tot 1 maart om 12:30
  mrt 11

  De kunst van het vragenstellen

  11 maart om 10:30 tot 12 maart om 17:00
  mrt 16

  Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood

  16 maart om 10:30 tot 17 maart om 12:30
  mrt 17

  Kidscafé 17 maart 2019

  17 maart om 15:00 tot 17:00
  mrt 17

  Filosofisch café 17 maart 2019

  17 maart om 15:00 tot 17:00
  mrt 23

  Masterclass Foucault – weekend 2

  23 maart om 10:30 tot 24 maart om 12:30
  mrt 29

  Nacht van de Filosofie Rotterdam

  29 maart om 20:00 tot 30 maart om 00:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW