Laden Evenementen

Scholing van de geest

Voel je je uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag waar het werkelijk om gaat?

Meld je aan voor Scholing van de geest door een cv en korte motivatie te mailen naar info@isvw.nl.

Socratische vaardigheden voor professionals

In september 2019 start de vijfde editie van de leergang Scholing van de geest. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragenstellen), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor professionals met een onderzoekende houding, die socratische methoden willen toepassen in hun werkpraktijk. Met deze leergang willen zij zich scholen in praktische filosofie en de klassieke vrije kunsten. Deelnemers voelen zich uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag waar het werkelijk om gaat. Zij kennen of vermoeden de kracht van dilemma’s, ontregeling, vertraging, twijfel en verbeelding en zoeken naar vormen om de waarde hiervan te gebruiken. Ze komen uit allerlei beroepsgroepen en zijn bestuurder, directielid, leidinggevende of inhoudelijke professional.

Wat leer je?

De leergang biedt je een ingang naar vrije ruimte, die je in je dagelijkse (werkende) leven vaak ontbeert. Hierbij maak je kennis met de vrije kunsten: retorica, dialectica en grammatica en de meesterkunst: ethica. Je bekwaamt je in praktische filosofie met behulp van socratisch (zelf)onderzoek, gespreksvoering en de omgang met dilemma’s. Je ontwikkelt een socratische houding, leert de rol van ideeën kennen en oefent in manieren om deze uit te drukken en vorm te geven. Zo kun je jezelf en je gesprekspartners in staat stellen te ontdekken wat het juiste is: de juiste koers, de juiste beslissing, de juiste maat.

Hoe zit de leergang in elkaar?

De leergang is gebaseerd op het boek Scholing van de geest, wat ik leerde van Socrates van Jos Kessels.

In zeven modules besteden we aandacht aan de oefening die een socratische houding vergt. Vaste onderdelen vormen de vakken van het klassieke trivium: retorica (overtuigend spreken), dialectica (vragenstellen, dialoog voeren), grammatica (taal en schrijven) en het overkoepelende vak ethica (deugdenleer).

Elke bijeenkomst lezen we poëzie, krijg je een college, en houden twee deelnemers een tafelrede.

Tussentijds krijg je opdrachten waarmee je je socratische houding en vaardigheden verder ontwikkelt en in de praktijk brengt. Naast het gezamenlijke programma volg je een individuele route op basis van een zelfgekozen thema, waarbij je persoonlijk begeleid wordt. Het werk dat hieruit voortkomt (je ‘autografie’), presenteer je op de slotbijeenkomst.

Thema’s

Elke module staat in het teken van een thema.

Ken u zelf!
De beroemde uitspraak van Socrates ‘Ken uzelf’ vormt de basis van de Platoonse, praktische filosofie. Wat is de betekenis hiervan in het licht van socratische vaardigheden?

Dialoog en deugden
In een dialoog onderzoek je niet alleen een kwestie, maar vooral ook jezelf. Hoe zit een dialoog in elkaar, wat levert hij op welke rol speelt de deugdenleer hierin? Hoe begeleid je een dialoog?

Oefening en houding
Praktische filosofie gaat over het beoefenen van een levenshouding. Hoe kun je de essentie van de grotmythe van Plato verbinden met je eigen leven en werken?

Taal van de leider en taal van de dichter
Poiein betekent het scheppen van de werkelijkheid; een taak die dichters en leiders gemeen hebben.
Hiervoor heb je zowel verbeelding als denkkracht nodig en een combinatie van precisie en ontvankelijkheid.

Verhelderen van een idee
Een professional weet vorm te geven aan een idee en mensen rondom een idee te verbinden. Wat is een dragend idee in jouw leven en hoe destilleer je een idee uit een ervaring?

Praktische wijsheid en meesterschap
Vrijheid van handelen komt voort uit het herkennen van het juiste midden in complexe situaties. Wat is voortreffelijk handelen in een gegeven situatie?

Het geheel denken
Onderzoek je eigen bijdrage en geef die vorm om zowel jezelf als het geheel op een hoger plan te brengen.

Kies wat je te doen hebt en breng jezelf in het geding.

Literatuur

Scholing van de geest, wat ik leerde van Socrates door Jos Kessels. Dit boek ligt voor je klaar bij de eerste bijeenkomst. Je ontvangt een reader die in de loop van de leergang wordt aangevuld met poëzie, artikelen en informatiekaarten.

Tijdsinvestering

De leergang omvat zeven modules van drie dagdelen (circa 9 contacturen) plus een slotdag (circa 6 contacturen) met eindpresentaties. Houd rekening met voorbereidingstijd van ongeveer vier uur per week (lezen, praktijkopdrachten). Het schrijven van het eindstuk (autografie) zal rondom de laatste module tot aan de eindpresentatie nog een extra tijdsinvestering van ongeveer vier uur per week vragen.

Data

  • Dinsdag 3 en woensdag 4 september 2019,
  • Dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2019,
  • Dinsdag 19 en woensdag 20 november 2019,
  • Dinsdag 10 en woensdag 11 december 2019,
  • Dinsdag 14 en woensdag 15 januari 2020,
  • Dinsdag 11 en woensdag 12 februari 2020,
  • Dinsdag 10 en woensdag 11 maart 2020,
  • Slotbijeenkomst in april/mei 2020.

Elke module omvat drie dagdelen: een avond, ochtend en middag. We beginnen dinsdagavond om 18.00 uur, woensdagmiddag om 17.00 uur sluiten we af.

Deelname

De kosten voor de opleiding zijn € 6.975,- (€ 6826,88 excl. btw) voor zeven bijeenkomsten en de slotbijeenkomst. Dit is inclusief comfortkamer en ontbijt, 7 x lunchbuffet, 7 x diner met wijn, koffie/thee, intakegesprek, lesmateriaal, coaching en intervisie.

Je kan je aanmelden voor Scholing van de geest door een cv en korte motivatie te mailen naar info@isvw.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit is zowel bedoeld om gezamenlijk te bekijken hoe de opleiding in uw bestaan past, als om tot een evenwichtige samenstelling van de groep te komen.

Ervaringen van deelnemers

‘Deskundige reisleiding bracht mij naar een panoramisch uitzichtpunt, waar ik zicht kreeg op mijn eindbestemming. De aard en sfeer van de feedback maakte dat ik groeide.’ – Klaar, Fractievoorzitter gemeenteraad/professional in de zorg

‘De ontdekking van Plato/Socrates was een openbaring voor mij. Je leert woorden geven aan je gedachten, je leert vragen te stellen in gesprekken.’ – Gé, Directeur/eigenaar ICT bedrijf

‘Een scholing die leidt tot nieuw denken / nieuwe perspectieven / nieuwe taal. Jezelf even uit de waan van de dag te halen.’ – Esther, Psychotherapeut

‘Als het meest waardevol heb ik de betekenis van het gebruik van taal ervaren. En ik ben nog steeds verliefd op wat een socratisch gesprek teweeg brengt bij de deelnemers.’ – Gerdie, Senior jurist Waterschappen

Docenten

Gunnink, Anne-Marie 2014Anne-Marie Gunnink studeerde Rechtsgeleerdheid & personeelswetenschappen en deed een MBA in de VS. Als organisatie-ontwikke­lingsexpert en Management Development manager werkt ze zowel in profit als non profit omgevingen: industrie, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Haar authentieke aanwezigheid, open oordeelloosheid en haar vermogen om aan te sluiten bij mensen en situaties maken haar effectief en invloedrijk in organisaties.

Hoen, Paulien t 2014Paulien ’t Hoen heeft ruim twintig jaar ervaring met het begeleiden van socratische gesprekken. Kenmerkend in haar benadering zijn scherpte, humor en vasthoudendheid. Met een achtergrond in kunstgeschiedenis, communicatie en management, ligt haar werkervaring zowel in de culturele sector als in het bedrijfsleven. In de verbinding van logos met verbeelding ligt voor haar de essentie van de socratische werkwijze.

Kijk voor meer informatie op www.radius-svp.nl