Laden Evenementen

Plato’s ideeënwereld

Filosofen voeren geen experimenten uit, maar wel gedachte-experimenten. Zij voeren ons naar mogelijke werelden. Hoewel sommige zich dichtbij de actuele wereld bevinden, zijn andere zo verafgelegen dat het niet duidelijk is hoe ze ons iets kunnen leren. In de Masterclass Mogelijke Werelden scherpen we onze verbeelding aan, om zo tot diepe inzichten te komen betreffende de structuur van de wereld, onze kennis ervan, en hoe we ons tot die wereld en elkaar behoren te verhouden. Met Tim De Mey

Is de wereld zoals we die denken te kennen slechts een schaduw?

Is de wereld een geactualiseerde mogelijkheid? Of is ze slechts een schaduwwereld die afgeleid is van de eeuwige, onveranderlijke Ideeënwereld of Vormenwereld. De centrale teksten van dit weekend zijn Plato’s Theaetetus en Meno. Deze Socratische dialogen gaan in de eerste plaats over de vragen wat kennis is en waarom kennis waardevoller is dan louter ware overtuiging. Hoewel Plato’s antwoorden zijn Ideeënleer veronderstellen, zullen we inzien hoe ze vooruitlopen op een recente benadering die ingezet kan worden in het terugdringen van waarheidsverval.

Studiebelasting

Deze cursus bevat 9 contacturen. Daarnaast neemt het lezen van eventuele lesmaterialen circa 4 uur in beslag. Let op! Plato’s  Theatetus en Meno is verplicht studiemateriaal, maar niet bij het cursusgeld inbegrepen.

Leerdoelen

Tijdens onze filosofiecursussen doe je kennis op over filosofen en hun ideeën. Je leert je eigen ideeën en standpunten toetsen, scherpen en verdiepen door met de docent en anderen in gesprek te gaan. Daarnaast oefen je communicatieve vaardigheden zoals: aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen, en betekenisvolle vragen stellen.

Data

Zaterdag 16 september 2023 10.30 uur tot zondag 17 september 2022 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 379,50 (inclusief diner met wijn, 2 x lunch en koffie/thee),

Arrangement 2: € 449,25 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt),

Arrangement 3: € 459,25 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt),

Arrangement 4: € 466,75 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docent

Tim de Mey is universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus School of Philosophy te Rotterdam.  In 2014 publiceerde Lemniscaat Het voordeel van de twijfel, het examenkatern over scepticisme dat hij voor 6VWO schreef. In 2015 volgde de bundel Het nadeel van de zekerheid. In die boeken en in zijn onderwijs ligt de nadruk op kenleer in het algemeen en op wetenschapsfilosofie in het bijzonder.

×