Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Niemand past in één hokje. 4e Landelijke bildungsconferentie over bildung en burgerschapsvorming

3 februari om 10:00 tot 17:00

Voor iedereen met hart voor onderwijs

In deze bildungsconferentie staat het burgerschapsonderwijs centraal. Hoe leid je als docent kritische burgers op? Ben je als leraar/docent primair verantwoordelijk voor het overdragen van het vak of neem je in het lesgeven ook jezelf mee, laat je ook iets van jezelf zien? Start je het spannende gesprek in de klas als je merkt dat er iets aan de hand is of ga je verder met de les? Kun je, durf je jouw grens aan te geven bij een spannend onderwerp? Ben je in staat om in gesprek te gaan en je kwetsbaar op te stellen?

Programma

Vanaf 9.00 uur inloop met koffie/thee. U kiest gelijk uw workshops.
10.00 uur: Ontvangst door Mathi Vijgen en Dick de Wolff (lounge)
10.10 uur: Workshops, tafelgesprekken, zeepkistsessies en informatiestands

1) Zeepkistsessies en informatiestands (Lounge)

Door langs de stands te wandelen ontdekt u wat er wordt gedaan om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig, kritisch burger (boeken, lessen, lesstof, media, games, enz.) Op de zeepkist (10 minutensessies in de lounge) treft u de volgende sprekers:

 1. – 10.20 uur: Prof. Cok Bakker: over levensbeschouwelijke vorming / normatieve professionalisering.
 2. – 10.40 uur: Isabelle Dobbe: een gespreksinstrument voor een speelse gesprek over burgerschap.
 3. – 11.00 uur: Prof. Jan Bransen over een nieuw bildungsplatform.
 4. Stands zijn er van Utrecht in Dialoog (Sascha van Rooijen). Daarnaast is er een stand rond het net verschenen boek Bildung Special (Gerard van Stralen) en rond het gespreksinstrument voor burgerschap van het Netwerk burgerschap mbo. Eric Oostdijk (Han) vertelt over mindfulness en bildung en rond het Agoramodel van de ISVW, en Wouter Sanderse over onderzoek naar bildung.

2) Workshops en tafelgesprekken

 • Reimanzaal: Tafelgeprek onder leiding van Mathi Vijgen, Karin Verouden en Bart van Haaster over de Notitie bildung en burgerschap van de landelijke regiegroep bildung (Reimanzaal)
 • Brouwerzaal: Frauke de Kort van het College voor de Rechten van de Mens: ‘Het samenspel van Bildung, Burgerschap en Mensenrechten in de professionalisering van de leraar’. Interactieve workshop over Bildung en Burgerschap in het kader van het kinder- en mensenrecht op goed onderwijs. In dialoog gaan we op zoek naar een concreet handelingsperspectief om dit samenspel in lerarenopleidingen toe te passen of te versterken.
 • Mennickezaal: Hans Schnitzler over: Van digitale onthouding, naar digitale geletterdheid (verhaal met nagesprek)
 • Van Eedenzaal: Tanja Jadnanansing   (Albeda College MBO Rotterdam): LEFF en humor in deze interactieve workshop gegarandeerd. Studenten van het Albeda College creëerden samen met Tanja een module voor persoonlijke leiderschap waar luisteren, empathie, flexibiliteit en feedback centraal staan. In deze workshop krijgt u een aantal ideeën aangereikt om zelf LEFF toe te passen. (Deze workshop wordt niet herhaald in de tweede ronde).

11.10 uur: Koffie/thee

11.30 uur: Tweede ronde (mogelijkheid om een van de eerder genoemde workshops (m.u.v. Jadnanansing) te volgen of op de markt te genieten van de zeepkistsessies en de marktkramen). Op de zeepkist:

 • – 11.40 uur: Prof. Cok Bakker: over levensbeschouwelijke vorming / normatieve professionalisering.
 • – 12.00 uur: Isabelle Dobbe: een gespreksinstrument voor een speelse gesprek over burgerschap.
 • – 12.20 uur: Prof. Jan Bransen over een nieuw bildungsplatform.

 

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Middagprogramma

1) Zeepkistsessies en informatiekramen (Van Eedenzaal). Tussen de zeepkistsessies wandelt u langs de tafels waar instellingen en docenten hun visie op bildung en burgerschap uitleggen.

Op de zeepkist:  

 • – 13.40 uur: Eric Verouden: Fysieke Intelligentie in het licht van bildung. Hoe en wat kunnen we leren van fysieke tradities in de kunsten (theater, circus) en martial arts (aikido) voor het onderwijzen?
 • – 14.00 uur: Peter Hartkamp: Het gedwongen onderwijs voorbij, een pleidooi voor het invoeren van mensenrechten binnen school.
 • – 14.20 uur: Huub Braam (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) over cultuureducatie in het mbo.

2) Workshops en tafelgesprekken

 • Van Eedenzaal: Hanke Drop over burgerschapsonderwijs voor vluchtelingen (workshop).
 • Mennickezaal: Daan van Riet workshop over bildung en burgerschap in het mbo.
 • Reimanzaal: Werkvormen meervoudige identiteiten door Bart van Haaster, Mathi Vijgen en Karin Verouden naar aanleiding van de Notitie bildung en burgerschap.
 • Brouwerzaal: Gertie Blaauwendraad en Anouk Zuurmond: tafelgesprek over Hannah Arendt en bildung.

14.30 uur: Koffie/thee

15.00 uur: Tweede ronde. Mogelijkheid om een van de eerder genoemde workshops te volgen of op de markt te genieten van de zeepkistsessies en de marktkramen. Op de zeepkist:

 • – 15.10 uur: Eric Verouden: Fysieke Intelligentie in het licht van bildung. Hoe en wat kunnen we leren van fysieke tradities in de kunsten (theater, circus) en martial arts (aikido) voor het onderwijzen?
 • – 15.30 uur: Peter Hartkamp: Het gedwongen onderwijs voorbij, een pleidooi voor het invoeren van mensenrechten binnen school.
 • – 15.50 uur: Huub Braam (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) over cultuureducatie in het mbo.

16.00 uur: Kick out door Tina Rahimy over diversiteit en binding (lounge).

16.20 uur: De slotborrel (wordt u aangeboden)


Over de sprekers/gespreksleiders

Tanja Jadnanansing is programmamanager strategie en externe betrekkingen aan het Albeda College MBO Rotterdam en oud Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij hield zich als Kamerlid bezig met hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Frauke de Kort is werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl en houdt zich bezig met het recht op onderwijs, waaronder mensenrechteneducatie, inclusief onderwijs en gelijke kansen. Zij heeft een aantal universitaire diploma’s, waaronder de European Master’s degree (E.MA) in human rights and democratization en een MSc leraar voortgezet hoger onderwijs maatschappijleer en maatschappijwetenschappen). Frauke heeft jarenlang voor de VN gewerkt op het gebied van kinderrechten, heeft onderzoek gedaan op het gebied van tekstboekanalyse, en richt zich momenteel op samenwerking met lerarenopleidingen om  de mensenrechteneducatie van aankomende leraren te versterken.

Hans Schnitzler is filosoof, publicist en voormalig columnist van de Volkskrant. In maart 2015 is zijn boek Het digitale proletariaat verschenen en onlangs verscheen zijn Kleine filosofie van de digitale onthouding. Aanvankelijk opgeleid als docent geschiedenis, werkte hij tevens enkele jaren in het voortgezet en (hoger)beroepsonderwijs. Vanaf september 2015 is hij als ‘leermeester’ betrokken bij de Bildung Academie.

Tina Rahimy is politiek-filosoof. Ze heeft gestudeerd op de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op verschillende vormen van politieke betrokkenheid. Zij is al een aantal jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs aan de hogescholen Inholland en Hogeschool Rotterdam. Zij is actief geweest in de stedelijke ontwikkelingen met betrekking tot kunst en cultuur bij Centrum Beeldende Kunst en De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Hanke Drop is verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Mathi Vijgen is voorzitter van de programmaraad bildung FE/HU en voorzitter van de voorbereidingsgroep landelijke bildungsconferentie.

Dick de Wolff is directeur van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Hij is voorloper bildung Lerarenagenda en initiatiefnemer van de landelijke bildungsconferentie.

Karin Verouden is journalist en docente binnen het bètacluster van de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg.

Daan van Riet is projectleider Expertisecentrum Kritisch Denken en docent filosofie en loopbaanbegeleider aan het ROC Midden-Nederland.

Gertie Blaauwendraad promoveert begin maart op: Toch liever geen idioot?! Beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering.

Bart van Haaster is Senior Researcher Ethics & Global Citizenship aan de Saxion Hogeschool.

Anouk Zuurmond is docent filosofie aan de Hogeschool Utrecht. Ze werkt aan een proefschrift met de titel Transnational Literary Projects and the European Identity.

 

Aanmelden

Toegang bedraagt € 25,-. Voor een lunch en koffie/thee wordt gezorgd. Voor studenten is de deelname gratis. (Als je student bent, dan graag een verzoek tot deelname per mail richten info@isvw.nl. Graag kopie studentenkaart bijsluiten). Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen wordt bij de selectie met name rekening gehouden met de spreiding van de vertegenwoordiging van de groepen die betrokken zijn bij de opleidingen: lerarenopleiders, docenten, studenten, management en vertegenwoordigers van het beroepenveld en de onderwijswereld.

Ter voorbereiding op de conferentie verdient het aanbeveling om de bijgevoegde tekst Notitie bildung en burgerschap door te nemen. Het biedt een belangrijke achtergrond en discussiestof voor respectievelijk het ochtend- en het middagprogramma.

 

Landelijke Regiegroep Bildung

Deze conferentie is een initiatief van de Landelijke Regiegroep Bildung. Hierin zijn verschillende lerarenopleidingen van hbo’s en universiteiten en van enkele bildungsorganisaties vertegenwoordigd. Bij de organisatie zijn betrokken: Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Academie Pedagogiek & Onderwijs van Saxion, Hogeschool Windesheim, Hogeschool InHolland, Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, het Centrum Humanistische Vorming, het Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) en de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). De organisaties hebben de krachten gebundeld om deze eerste landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleidingen te organiseren. De conferentie heeft als doel om te laten zien hoezeer bildung in het huidige onderwijs al leeft en na te gaan hoe we verder vorm en inhoud kunnen geven aan bildung in de verschillende lerarenopleidingen en op scholen in het werkveld.

Waarom is deze dag voor jou de moeite waard:

Er is ruimte om je eigen voorbeelden van bildung en burgerschap uit je opleiding in te brengen en je maakt kennis met good practices van andere opleidingen.
* Je ontmoet denkers over bildung en gaat onder leiding van deze denkers met elkaar in gesprek over specifieke aspecten van bildung en hun relevantie voor het onderwijs.
* Je inbreng wordt verwerkt op een site waarop je je ervaringen met bildung in het onderwijs kunt plaatsen en waar je inspiratie kunt opdoen voor je eigen bildungsonderwijs.
* Indien gewenst ontvang je een certificaat van deelname.
Voor meer informatie en contact: info@isvw.nl, tel 033-4650700.

Het organisatieteam

Voorzitter: Mathi Vijgen – Hogeschool Utrecht (mathi.vijgen@hu.nl).
Cok Bakker – Hogeschool Utrecht (cok.bakker@hu.nl)
Gertie Blaauwendraad – Hogeschool Utrecht (gertie.blaauwendraad@hu.nl)
Tamara Cop – Hogeschool Arnhem Nijmegen (tamara.cop@han.nl)
Hanke Drop – Hogeschool Utrecht (hanke.drop@hu.nl)
Erno Eskens – Internationale School voor Wijsbegeerte (erno.eskens@isvw.nl)
Bart van Haaster – Saxion (b.n.m.vanhaaster@saxion.nl)
Remi Hartel – Hogeschool Arnhem Nijmegen (remi.hartel@han.nl)
Tom van den Hoek – ROC Midden Nederland (t.vandenhoek@rocmn.nl)
Marthe Kerkwijk – Internationale School voor Wijsbegeerte (marthe.kerkwijk@isvw.nl)
Frauke de Kort – College voor de rechten van de mens (f.de.kort@mensenrechten.nl)
Klaas van der Laan – Hogeschool van Amsterdam (n.j.van.der.laan@hva.nl)
Francien Lange – Windesheim (f.Lange@windesheim.nl)
George Lengkeek – Universiteit Utrecht (george@qualitas.nl)
Marijke van Meenen – Humanistisch Vormingsonderwijs (m.vanmeenen@hvo.nl)
Ibeline Polak – Humanistisch Vormingsonderwijs (i.polak@hvo.nl)
Gerard van Stralen – Onderwijsadviseur (vstralen@gmail.com)
Jan Veldman – Driestar Educatief (J.Veldman@driestar-educatief.nl)
Sandra Verbruggen – De Bildung Academie (sandra.verbruggen@gmail.com)
Karin Verouden – Fontys Lerarenopleiding Tilburg (k.verouden@fontys.nl)
Frans Veul – Nimeto (F.veul@nimeto.nl)
Jan de Vlaming – Saxion (j.devlaming@saxion.nl)
Claudia van Werkhoven – Fontys Hogescholen (c.vanwerkhoven@fontys.nl)
Koen Wessels – De Bildung Academie (koen@debildungacademie.nl)
Dick de Wolff – Hogeschool Utrecht (dick.dewolff@hu.nl)

Het congres is mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht

Locatie

Landgoed ISVW
Dodeweg 8
Leusden, 3832 RD Nederland
Telefoon:
033 – 465 07 00
Website:
isvw.nl

Organisator

ISVW
Telefoon:
033 465 0700
E-mail:
receptie@isvw.nl
Website:
www.isvw.nl

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Programmakrant ISVW

 • Laatste kans!

  ma 23

  Voorbij het verstand. Een mystieke kritiek van de rede

  23 juli om 10:30 tot 27 juli om 12:30
  ma 23

  Vrije markt en democratie

  23 juli om 10:30 tot 27 juli om 12:30
  wo 25

  Tao & qigong

  25 juli om 10:30 tot 29 juli om 12:30
  ma 30

  Dostojevski de denker

  30 juli om 10:30 tot 3 augustus om 12:30
  ma 30

  Socratisch gesprek

  30 juli om 10:30 tot 3 augustus om 12:30
  aug 06

  Frontiers of Astronomy

  6 augustus om 10:30 tot 10 augustus om 17:15
  aug 13

  Amor fati. Liefde voor het lot

  13 augustus om 10:30 tot 17 augustus om 12:30
  aug 15

  Kierkegaard. Over de vertwijfeling

  15 augustus om 10:30 tot 19 augustus om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte