Laden Evenementen

NGC Congres: Masterclasses Integriteit (uitverkocht)

Het openbaar bestuur ligt steeds meer onder een vergrootglas. Dit komt door mondige burgers en de opkomst van social media, maar ook door ontwikkelingen als #metoo en ondermijnende criminaliteit. Het Nederlands Gesprek Centrum en het blad Binnenlands Bestuur organiseren daarom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het congres Masterclasses integriteit. Na een inleidend gesprek waarin prominente experts u bijpraten over de actuele ontwikkelingen rondom integriteit, kunt u kiezen uit twee van een achttal aangeboden masterclasses. Hierin spreekt u in kleine groepjes met een expert over een deelaspect van integriteit. Alle deelnemers brengen hun vragen, ervaringen en expertise in, zodat maximaal van elkaar geleerd wordt.

Programma

12.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Marianne van den Anker en gesprek met Zeger van der Wal (hoogleraar Bestuurskunde Ien Dales leerstoel), Gerd Leers (waarnemend burgemeester van Brunssum en voormalig minister en burgemeester van Maastricht) en Michiel de Vries (hoogleraar Bestuurskunde).
14.00 uur Pauze
14.15 uur Negen interactieve masterclasses over verschillende thema’s rondom integriteit. Een expert houdt een korte inleiding waarna een relatief vrije discussie volgt om de aanwezige kennis en ervaring aan tafel maximaal uit te wisselen.
15.15 uur Pauze met sandwiches
15.45 uur Interactieve masterclass, deel 2. Bezoekers kunnen een tweede masterclass bezoeken.
16.45 uur Plenaire afsluiting
17.00 uur Borrel

Masterclasses

1) Klokkenluiders
De omgang met klokkenluiders is essentieel voor een goed integriteitsbeleid maar ook omgeven door veel vragen: hoe moet je een meldpunt integriteit opzetten, bijvoorbeeld binnen jouw organisatie of juist erbuiten? Wanneer kunnen klokkenluiders gerehabiliteerd worden binnen de eigen organisatie? Hoe om te gaan met de pers? De masterclass wordt verzorgd door het Huis voor Klokkenluiders.

2) Integriteit in kleine kernen
In kleine kernen kent men elkaar en dat geeft een speciaal karakter aan integriteitskwesties. Inleider Gerd Leers gaat dieper in op het belang van ‘de basis op orde’ en ‘een transparante cultuur’ voor adequaat integriteitsbeleid. Hoe lukt dat in tijden van politieke spanningen?

3) Integriteit in steden
Christiaan Kooman, onderzoeker bij het bureau Partners in Integriteit schreef De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester waarin hij een reeks integriteitskwesties in het openbaar bestuur behandeld. Hij zal vertellen over een spraakmakende casus in een stad.

4) De waarde van instrumenten
Voor de bevordering van integriteit zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zoals de onlangs de Basisscan Integriteit. De projectleider die op dit moment deze scan evalueert zal deze masterclass inleiden.

5) Sociale media
Wat mogen ambtenaren, bestuurders en politici op social media zetten? Waar prominente politici hun online aanwezigheid als integraal onderdeel van hun politiek opvatten, geldt dat uiteraard in veel mindere mate voor uitvoerende ambtenaren, maar ook zij blijven vertegenwoordigers van het openbaar bestuur. Wat mag wel en wat mag niet? Zeger van der Wal heeft op recentelijk op dit aspect onderzoek gedaan en zal de inleiding verzorgen.

6) Geheimhouding
Wat moet je tijdens integriteitskwesties openbaar maken en wat moet geheim blijven? De informatievoorziening is vaak een complexe balanceert tussen allerlei belangen, die op zichzelf een hoge mate van integriteit verlangt.

7) Integriteit op het kruispunt van bestuur en ambtenaren
Gemeentesecretarissen en griffiers werken op het kruispunt van bestuur en ambtenarij. Dit is een speciale plek van waaruit integriteit met een eigen dynamiek heeft. De griffier van Hilversum Paul van Ruitenbeek zal ingaan op de integriteit en subsidiëring van gelieerde instellingen en daarbij een recente casus behandelen waarin onderzoek is gedaan door een extern onderzoeksbureau.

8) Werken aan een cultuur van integriteit
Volgens Sander Schaepman moet integriteit in de haarvaten van de organisatie zitten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Schaepman heeft decennialange ervaring met veiligheids- en integriteitskwesties in diverse leidinggevende functies en is ook bekend als hoofd opsporing bij het TV-programma Hunted. Hij wordt geroemd om zijn creativiteit, zo bestreed hij ooit wildplakkers met een extra sticker ‘afgelast’, waardoor de aangekondigde evenementen werden platgebeld door verontruste ticketkopers.

9) De structuur van integriteitskwesties
Burgemeester van Dronten Jean Paul Gebben heeft ervaring met vermeende integriteitskwesties in Losser, Renkum en Dronten. Hij ontwikkelde een kleurenmodel waarlangs integriteitskwesties gelegd kunnen worden.

Data

Woensdag 12 februari 2020.

Aanvang om 13.00 uur, einde om 17.00 uur.

Deelname

Het NGC congres is inmiddels uitverkocht. Ben je na aanmelding toch verhinderd, bericht ons dan zo snel mogelijk.

Sprekers

Gerd Leers is waarnemend burgemeester van Brunssum. Daarvoor was hij Minister voor Immigratie en Asiel in het kabinet Rutte-1 en burgemeester van Maastricht.
 
 
 
 
 
Zeger van der Wal is bijzonder hoogleraar Bestuurskunde Ien Dales Leerstoel. Hij houdt zich bezig met de rollen, waarden en competenties van de publieke manager in een veranderende arbeidsomgeving. Ambtelijk vakmanschap en het belang van kernwaarden en integriteit hebben daarbij zijn bijzondere aandacht.
 
 
 
Michiel de Vries is hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onder meer onderzoek naar integriteitsonderzoeken en is kritisch over de kwaliteit daarvan.
 
 
 
 
Paul van Ruitenbeek is griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek was in de periode 2011-2019 bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers. Hij is voorzitter van de commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers en hij is actief als trainer bij Berghauser Pont Academy.
 
 
 
Sander Schaepman heeft decennialange ervaring met veiligheids- en integriteitskwesties in diverse leidinggevende functies en is ook bekend als hoofd opsporing bij het TV-programma Hunted.
 
 
 
 
Jean Paul Gebben is burgemeester van Dronten. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester van Losser en burgemeester van Renkum.
 
 
 
 
 
Christiaan Kooman werkte als onderzoeksjournalist bij televisie en krant. Van 2008 tot 2018 was hij werkzaam bij BING waarvoor hij tientallen integriteitsonderzoeken uitvoerde en hij werkt nu voor Partners in Integriteit. Hij schreef De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester, over prominente integriteitskwesties in de afgelopen jaren.

Over het NGC

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St. Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum.