Laden Evenementen

De Koran

Voor moslims is de Koran het woord van God, zoals dat aan de profeet Mohammed is geopenbaard. Hoe verhouden moslims en niet-moslims zich tot deze tekst? Hoe lezen islamgeleerden, historici, voorgangers, mystici, feministen, dichters, rechtsgeleerden en gelovigen de Koran? En hoe rijmden de middeleeuwse filosofen uit Bagdad hun ratio met de openbaring?

Het woord van God is een, maar er zijn veel perspectieven van verschillende mensen die met de tekst leven. Zijn die perspectieven verenigbaar? In deze cursus komen allerlei sprekers aan bod die vanuit hun expertise hun licht werpen op de Koran. De gespreksleiding is in handen van Ton Maas.

Met Kader Abdolah Mirza, Kamel Essabane, Marlies Ter Borg, Abdulwahid van Bommel, Anne Dijk, Peter Derie, Anton Wessels, Gé Speelman, Mounir Samuel, Thijl Sunier en Gerko Tempelman.

Data

Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 17.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 781,45 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee),

Arrangement 2: € 974,85 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt),

Arrangement 3: € 1.014,85 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt) Uitverkocht,

Arrangement 4: € 1.044,85 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Sprekers

Kader Abdolah Mirza (pseudoniem voor Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani) is Iraans-Nederlands schrijver en columnist. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2008 verscheen van zijn hand De Koran en De boodschapper bij Uitgeverij de Geus. Zijn recentste werk is Het pad van de gele slippers (Prometheus, 2018).

 
Kamel Essabane studeerde filosofie, religiewetenschap en voor docent godsdienst/levensbeschouwing aan de universiteit van Utrecht. Hij is docent islamitische godsdienst aan de Thomas More Hogeschool in Vlaanderen en onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing bij Arkade in Amsterdam. Daarnaast is hij cursusleider islamitische filosofie en bestuurslid bij het FAHM-instituut en betrokken bij Su-Shi Intrafaith dialogue.

Marlies Ter Borg is een Nederlandse filosofe en socioloog. Zij studeerde sociologie en filosofie en promoveerde op het vooruitgangsgeloof. Als freelancer heeft zij een project geïnitieerd over Koran en Bijbel in Verhalen, waarover in 2007 een publicatie verscheen. Haar meest recente publicatie is Sharing Mary: Bible and Qur’an Side by Side (Createspace Independent Publishing Platform,2010).
 

Anne Dijk is religiewetenschapper, Islamoloog en Islamitisch Theoloog met een specialisatie in autoriteitsstructuren. Dijk is oprichter en directeur van Fahm Instituut, adviseur op het gebied van islam en sociale vraagstukken en hoofddocent van diverse Fahm cursussen. Ze houdt zich als analyst en consultant vooral bezig met onderzoek en begrijpelijk maken van informatie.
 

Peter Derie studeerde arabistiek, islamkunde en religiewetenschappen. Derie vindt dat religie een belangrijke cultuurfunctie heeft, een fenomeen is dat je maar best in de ogen kijkt. Daarom houdt hij lezingen en vormingen over islamitisch gedachtengoed. Hij publiceerde onder andere de Koran echt zegt (2016, Davidsfonds/Kok). Zijn recentste publicatie handelt over de theologie en de geschiedenis van de Koran.
 

Anton Wessels studeerde theologie en godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijks Universiteit Utrecht en Leiden en de Cairo Universiteit in Cairo (Egypte).Hij schreef een proefschrift over het beeld van de profeet Mohammed in de Moderne Arabische Literatuur (1972). Van 1978-2003 was hij hoogleraar aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.
 

Thijl Sunier is hoogleraar culturele antropologie, leerstoel ‘Islam in Europese samenlevingen’ (VU Amsterdam). Momenteel doet hij onderzoek islamitisch gezag en islamitische kennisproductie onder moslims in Europa. Hij is verder betrokken bij een Europees (door de EU gefinancierd) onderzoeksproject Mediating Islam in the Digital Age (MIDA). Hij publiceerde in 2016 het populairwetenschappelijke boekje Islam in de serie Elementaire Deeltjes van uitgeverij AUP.

Mounir Samuel is politicoloog, herhaaldelijk bekroond journalist, auteur van tien boeken, performance artist en theatermaker van Egyptisch-Nederlandse afkomst. Hij won de Dick Scherpenzeelprijs Aanmoedigingsprijs voor grootste buitenland journalistiek talent van Nederland en Vlaanderen (2012), werd genomineerd voor de Bob den Uyl-prijs en won de Lira Correspondentprijs voor journalistiek talent (2015). Zijn recentste boek is God is groot: eten, bidden en beminnen met moslims (2018).

Abdulwahid Van Bommel was onder meer geestelijk verzorger en docent geestelijke verzorging in zorginstellingen aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Naast verschillende publicaties over de Islam verschenen er van zijn hand in 2013 een vertaling van de Masnawi van Rumi en in 2016 bij uitgeverij Parthenon de allereerste Nederlandse Koran voor kinderen.
 
 
Gerko Tempelman is filosoof, theoloog en schrijver. Als filosoof denkt hij graag out-of-the-box en zoekt hij plekken op waar het schuurt. Hij geeft regelmatig cursussen, waarover een cursus Filosofie en de Islam. Zijn recentste publicatie is Ongeneeslijk Religieus (Uitgeverij Kokboekencentrum, 2018) en een e-book over de geschiedenis van wetenschap in het Arabische Rijk.
 

Gé Speelman doceert aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ze is betrokken bij interreligieuze activiteiten en schreef onder meer, samen met Karel Steenbrink, het boek Een kleine Koran. Praktische hulp bij het lezen van de koran aan de hand van de tweede soera (Narratio, 2011).
 
 
 
Ton Maas is gespreksleider tijdens deze cursusweek. Hij werkte lange tijd als interviewer bij de Ikon en als muziekrecensent bij de Volkskrant. Hij is cultureel antropoloog en studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij kenner van het werk van Gregory Bateson en is hij actief als vertaler Engels-Nederlands.