Laden Evenementen

In de wereld

Op reis met filosofen uit Afrika, China en het Zwarte Woud

Hoe sta jij in de wereld? Zie je jezelf als een autonoom individu, iemand die zich in een omgeving beweegt, maar in zekere zin toch daarvan onderscheiden is? Of ben je onderdeel van je omgeving, en je omgeving van jou? Bestaat er een grens tussen jou en de wereld?

In onze tijd staat de leefomgeving van de mens onder druk. De moderne mens was ten tijde van de Verlichting optimistisch over het menselijk vermogen de natuurlijke omgeving te controleren. Dat optimisme gaat uit van een scheidslijn tussen de rationele individu enerzijds en de grillige natuur anderzijds. Vandaag de dag komen er barsten in dat beeld. Is de grens tussen mens en natuur, tussen mij en mijn omgeving, wel zo scherp? En wat zijn de alternatieven voor dit beeld?

De omgeving van de ISVW nodigt uit om stil te staan bij onze relatie tot onze omgeving. In deze summerschool zullen we aandachtig in het bos gaan wandelen. Met Martin Heidegger onderzoeken we de verhouding tussen onze omgeving en onszelf. Hij deed dat in het Zwarte Woud, wij in het Leusder Bos. Met Laozi ervaren we de saamhorigheid van mens en natuur door de stilte en de leegte op de hei. We maken kennis met de Ubuntufilosofie van Mogobe Ramose, het complementair denken van Sophie Oluwole en hedendaags Afrofuturisme, Afrikaanse stromingen die ons ervan bewust maken dat we in de toekomst anders in de wereld kunnen staan. Drie filosofische tradities, drie verschillende manieren om na te denken over de relatie tussen onszelf en de wereld.

Voor een constructieve vergelijking tussen deze verschillende tradities benutten we de interculturele methode van Heinz Kimmerle.

Programma

Dag 1: Interculturele dialoog en kennismakingswandeling
Bespreking: David Bohm: ‘De aard van collectief denken’ / Heinz Kimmerle: Interculturele filosofie

Dag 2: In het bos
Inleiding: van Heraclitus tot Heidegger. Zijn in wording en wederzijdse betrekkingen.
Bespreking: Heidegger: Identiteit en differentie (passages)

Dag 3: In wording
Inleiding: Oosterse filosofie en het taoïsme
Bespreking: Laozi: Dao de Jing

Dag 4: Ubuntu en Afrofuturisme
Bespreking: Mogobe Ramose: Ubuntu – stroom van het bestaan als levensfilosofie

Dag 5: gesprek en wandeling: is ons denken veranderd?

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en (optioneel) enkele uren zelfstudie. Bij de cursus wordt een reader op de eerste dag ter beschikking gesteld. De teksten uit deze reader komen vooraf ook op onze Digitale Leeromgeving beschikbaar voor deelnemers aan deze cursus. Het is niet verplicht om deze teksten vooraf te hebben gelezen, maar wel verdient het de aanbeveling om alvast een blik te werpen. Je zal dan meer uit de cursus kunnen halen.

Data

Maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2020.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 781,45 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 974,85 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.014,85 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.044,85 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docenten

Renate Schepen studeerde wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, aan de University of Ghana in Legon en aan de Universidad de La República in Montevideo. Momenteel doet zij promotie-onderzoek op het gebied van interculturele filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.
 
 
 
Jan Flameling studeerde filosofie in Groningen, Amsterdam, Keulen en Berkeley. In 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij geeft trainingen in morele oordeelsvorming aan o.a. organisatieadviseurs, artsen, en medewerkers van de openbare ministeries. Samen met Hans Baaijens publiceerde hij Oosterse denkers in de polder (ISVW, 2012).