Laden Evenementen

Grote denkers in de oosterse filosofie

Na groot succes van de summerschool Grote denkers, 2500 jaar westerse filosofie in de zomer van 2018 biedt ISVW op verzoek van velen een nieuwe overzichtscursus. Ditmaal vliegen we oostwaarts, waar in India wijsheidsteksten uit de twaalfde eeuw voor de christelijke jaartelling te vinden zijn. In deze vedische teksten, opgetekend in het Sanskriet, komt de vraag of het universum altijd al bestaan heeft of uit het niets is voortgekomen aan de orde. Een aantal eeuwen later, terwijl in Athene Socrates op de markt rondloopt, zoekt Siddharta in India naar verlichting, wat hem de naam Boeddha oplevert. Tegelijkertijd zoekt Confucius in China naar een deugdenleer om in het turbulente Zhou-rijk enige houvast te bieden. Net als in de westerse traditie roept ook in het oosten van Azië elke filosofische stroming een tegenbeweging op. In China breekt het tijdperk van de Strijdende Staten aan. Politieke onrust betekent een bloeiperiode voor de ‘honderd scholen’ van de filosofie, waarin de taoïstische filosoof Zhuang Zi, in navolging van Lao Zi, pleit voor vrijheid, spontaniteit en non-conformisme als tegengeluid tegen de deugdenleer en het conservatisme van Confucius. In India redetwisten eeuwen later de volgelingen van Boeddha met voorstanders van de hindoeïstische filosofie van Shankara.

Japan mengt zich vanaf de zesde eeuw met een heel eigen filosofisch geluid in de traditie. Het shintoïsme, dat als de oorspronkelijke religie van Japan wordt beschouwd, kent fascinerende filosofische ideeën. Zo stelde de vijftiende-eeuwse shintofilosoof Kanetomo dat het menselijk lichaam een miniatuuruitvoering was van het universum. Vanaf de achtste eeuw ontstond, naast het shintoïsme, het zenboeddhisme met als voornaam vertegenwoordiger de dertiende-eeuwse zenmeester Dōgen Zenji.

In vroegmoderne tijden ontstond in India een bloei van analytische filosofie. Ook in China ontstond hernieuwde interesse in metafysica, epistemologie en taalfilosofie. De rijke debatten over de vraag naar wat we kunnen weten bieden overtuigend tegenwicht tegen het eendimensionale beeld van oosterse filosofie dat soms in het westen heerst: het beeld van spirituele toevlucht voor de uitgedroogde westerse ziel.

Tot op de dag van vandaag zijn de vier hoofdstromingen in de oosterse filosofie – het boeddhisme, het hindoeïsme, het confucianisme en het taoïsme – invloedrijk. Vooral het praktische karakter van hedendaagse vormen van deze filosofieën trekt geïnteresseerden uit alle windrichtingen. Vooral de laatste eeuwen is een filosofische ontmoeting te zien tussen oost en west, met Tu Weiming in China, Mahatma Ghandi in India en Kitaro Nishida en zijn Kyotoschool in Japan als belangrijkste manifestaties daarvan in de 20e eeuw.

De ISVW organiseert deze summerschool in samenwerking met Filosofie Oost-West.

Wat leer je?

Deze cursus biedt een overzicht van invloedrijke denkers, teksten en stromingen in de oosterse filosofische traditie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ‘oosters’ in dit verband uiteraard een Eurocentrisch begrip is, aangezien we het hier uiteraard hebben over de filosofie uit het Rijk van het Midden en verre omstreken. Tevens beperken we ons hier tot India, China en Japan met, indien noodzakelijk, enige uitstapjes naar Tibet, Nepal of Korea. Beperkingen als deze zijn altijd noodzakelijk wanneer men een selectie moet maken, maar dat neemt niet weg dat we met grote spijt interessante filosofische stromingen, niet in het minst het zoroastrianisme, buiten beschouwing moeten laten. Ook binnen de door onszelf opgelegde begrenzingen kan geen enkel overzicht volledig zijn. Toch komt uit de gekozen denkers en stromingen een beeld naar voren van de filosofische vragen waar men in deze gebieden, door de eeuwen heen, mee worstelde. Dat is het voornaamste leerdoel van deze cursus.

Lesmateriaal

Je ontvangt bij aanvang van de cursus een reader met enkele tekstfragmenten, handouts en/of achtergrondartikelen. Daarnaast gaan de docenten ervan uit dat elke deelnemer beschikking heeft over het Basisboek Oosterse filosofie.

Indien je dit boek nog niet hebt, kun je dat hier bestellen. Tijdens de cursus zijn enkele exemplaren te koop bij de receptie. We kunnen echter niet garanderen dat er voldoende exemplaren voorradig zijn voor alle deelnemers. Online bestellen verdient daarom de aanbeveling. Het boek is niet bij de prijs van de summerschool inbegrepen.

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 29 contacturen en circa 15 uur zelfstudie.

Data

Maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus 2019.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 17.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 954,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 1.146,70 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.186,70 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.216,70 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docenten

Michel Dijkstra is filosoof en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Hij studeerde filosofie, journalistiek en Sanskriet aan de Universiteit Groningen. Sindsdien specialiseert hij zich in de oosterse filosofie. Hij publiceerde onder andere Basisboek Oosterse filosofie (ISVW 2016) en redigeerde Inleiding in de taoïstische filosofie (ISVW 2015).
 
 
Dr. Rico Sneller is filosoof en docent filosofische antropologie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde onder meer Wild Beasts of the Philosophical Desert (2014, met Hein van Dongen en Hans Gerding) en Pluraliteit van de levenskunsten (2018, met Tatjana Kochetkova en Nelleke Canters).
 
 
 
Dr. Woei-Lien Chong is sinoloog, docent en filosoof. Ze promoveerde in de filosofie aan de Universiteit Leiden. Aan deze universiteit was zij ook 25 jaar lang universitair docent Chinese filosofie. Ze publiceerde bij Damon in 2016 Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi. Bij de ISVW droeg zij bij aan Inleiding taoïstische filosofie, geredigeerd door Michel Dijkstra (2015).
 
 
Dr. Hein van Dongen is filosoof. Hij doceert aan verschillende onderwijsinstellingen en is bestuurder van de stichting Filosofie Oost-West. Ook is hij filosofisch consulent. In zijn werk probeert hij filosofie praktisch toe te passen door zich te richten op het dagelijks leven. In 2014 publiceerde Van Dongen Bergson, een introductie tot de belangrijkste ideeën van Henri Bergson over tijd en leven.
 
 
Prof. dr. Paul van der Velde is hoogleraar Aziatische Religies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is deskundige in het hindoeïsme en het boeddhisme. Van zijn hand verschenen meerdere werken over de oosterse filosofie, waaronder in 2018 Zinzoekers. Dialogen over religie tussen oost en west (Abdij van Berne, met Thomas Quartier Osb).