Laden Evenementen

Filosofisch practicus 2020-2021

Dé beroepsopleiding tot filosofisch practicus

De leergang 2020-2021 is inmiddels volledig geboekt. Wil je in aanmerking komen voor de wachtlijst? Dat word je door een e-mail te sturen naar marieke.schilderman@isvw.nl.

De beroepsopleiding tot filosofisch practicus aan de ISVW biedt deelnemers een intensieve scholing in wat de Gilde-methode is gaan heten: de door Harm van der Gaag ontwikkelde Socratische gespreksdiscipline. Sinds de opleiding van start ging, vijf jaar geleden, heeft een zestigtal mensen zich deze methode eigen gemaakt. Sommigen van hen deden dit met het oogmerk een eigen filosofische praktijk te beginnen, anderen vanuit de behoefte in hun huidige professionele context een ander soort gesprekken te kunnen voeren — bijvoorbeeld een decaan met leerlingen, een projectleider met medewerkers, een hoogleraar met de wetenschappelijke staf. De Gilde-methode is niet de enige methode van filosofische 1-op-1-gespreksvoering, maar inmiddels in Nederland wel de toonaangevende.

Met het verschijnen van het boek Wie het niet weet, mag het zeggen (Harm van der Gaag, ISVW Uitgevers, 2014) heeft de methode een ‘basistekst’ gekregen, waarin uitgangspunten, doelstelling en instrumentarium uiteengezet worden. Wie overweegt de opleiding te gaan volgen, wordt verwacht dit boek gelezen te hebben voorafgaand aan het toelatingsgesprek met de docent.

Inhoud

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten aan de ISVW, van steeds vier dagdelen, op zaterdagochtend, -middag en -avond en zondagochtend, plus een zestal een-op-een-sessies met de docent en een groepssessie in kleine groepen, waarbij de cursist de cliënt is. De zes een-op-een sessies kunnen zowel voorafgaand aan de opleiding als tijdens de eerste twee maanden opleiding worden gehouden. Het lesjaar wordt afgerond met een praktijkexamen. Om toegang te krijgen tot dit examen moeten cursisten gedurende het jaar een mondeling tentamen en een schriftelijk tentamen hebben gehaald en een opstel hebben geschreven. Deelname aan de opleiding is overigens ook mogelijk voor wie niet aan het examen wil deelnemen.

Tijdens de weekends in Leusden wordt het leeuwendeel van de tijd besteed aan oefening. Cursisten zijn daarbij afwisselend practicus en bezoeker (cliënt) en gaan in gesprek over kwesties die de bezoeker in het eigen leven bezighouden. De sessies worden door de docent intensief begeleid en telkens uitvoerig nabesproken met de hele groep. Daarnaast is tijd ingeruimd voor uitleg en instructie, voor groepsgesprekken over het vak, en voor supervisie, in de groep, over de oefensessies die cursisten vanaf de derde bijeenkomst ook gaan voeren met door henzelf in hun eigen omgeving geworven proefcliënten.

De literatuur die je bestudeert, naast het al genoemde boek van Van der Gaag, is ondersteunend en verbredend van karakter: gesprekstechniek, psychodiagnostiek en kritisch denken (drogredenen herkennen, zindelijk argumenteren). De opleiding concentreert zich op de Gilde-methode en examineert die ook. Alternatieve vormen van filosofische (anti-)coaching komen slechts en passant aan de orde.

Harm van der Gaag: Wie het niet weet mag het zeggen. from ISVW on Vimeo.

Eindtermen

– Hij of zij heeft zich een filosofische gesprekshouding eigen gemaakt, waardoor hij of zij in staat is een inzicht-vergrotende, maar niet oplossingsgerichte, vrije, onderzoekende dialoog met een derde op gang te brengen en te helpen ontwikkelen over een kwestie die deze derde wil bespreken, met inachtneming van vormen en voorwaarden die passend zijn voor een beroepsmatige, vertrouwelijke gesprekssessie.

– Teneinde te komen tot de bedoelde filosofische gesprekshouding heeft zij of hij zich eerst en vooral bekwaamd in de methode van het bevragen van de vraag en het werken van vraag naar vraag, zoals ontwikkeld door Harm van der Gaag.

– Hij of zij heeft in voldoende mate kennis genomen van andere werkstijlen en opvattingen van het ambacht en heeft daarmee een belangrijk deel van het materiaal in handen waarmee op termijn een eigen werkstijl kan worden opgebouwd.

– Zij of hij beschikt over voldoende instrumentarium voor het uitvoeren van het filosofische handwerk. Zij of hij is in staat een kwestie op uiteenlopende wijzen te benaderen, verborgen vooronderstellingen aan het licht te brengen, drogredenen te ontmaskeren, enzovoort.

– Hij of zij beschikt over basiskennis van de psychodiagnostiek, heeft zicht op de grenzen van zijn of haar professioneel handelen als filosofisch practicus en kan zich een oordeel vormen over de noodzaak van doorverwijzing naar andere professionals, met name in de geestelijke gezondheidszorg.

– Zij of hij is in staat tot kritische reflectie op het vak en op het eigen handelen als filosofisch practicus en heeft daarvan in gesprek en geschrift blijk gegeven.

– Hij of zij heeft een realistische verwachting van de eigen verdere ontwikkeling in dit ambacht en een gegrond besef van de noodzaak door super- en intervisie de kwaliteit van de gevoerde gesprekken op peil te houden en waar mogelijk te verhogen.

– Zij of hij heeft alle opleidingsbijeenkomsten bijgewoond, zes of meer individuele gesprekken van drie kwartier gevoerd met de hoofddocent en een groepsgesprek, een voldoende of ruim voldoende aantal oefengesprekken met cliënten van buiten de opleiding gevoerd, de vereiste schriftelijke verslagleggingen en reflecties ingeleverd, de tentamens gehaald, en actief deelgenomen aan de groepsdiscussies.

Deelnemers aan de opleiding kunnen lid worden van het Gilde van Filosofisch Practici (als leerling). Na het behalen van hun certificaat kunnen zij als gezel binnen het Gilde hun vorming als filosofisch practicus voortzetten. Toetreding tot het Gilde is noodzakelijk om de titel filosofisch practicus op termijn te blijven voeren.

Om in het aanmerking te komen voor het certificaat is het nadrukkelijk gewenst alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Aanwezigheid bij de eerste bijeenkomst is verplicht. 

Voor wie?

Eenieder die beroepsmatig inzicht verschaffende gesprekken voert of dat wil gaan doen en zich deze methode eigen wil maken, is uitgenodigd om bij de ISVW een toelatingsgesprek met de docent aan te vragen. Doel van dit gesprek is te onderzoeken of men met de juiste verwachtingen aan de opleiding begint en of men een goede kans maakt de opleiding met een bevredigend resultaat af te ronden. Om een eerste indruk te krijgen van de werkwijze, en als voorbereiding op het toelatingsgesprek, kunnen belangstellenden het artikel ‘Wat is er filosofisch aan de filosofische praktijk?’, geschreven door de docent, opvragen bij de ISVW.

Een academische graad in de filosofie is geen vereiste voor deelname.

Studiebelasting

Deze opleiding bestaat uit circa 60 contacturen en circa 30 uur zelfstudie. Daarnaast voert elke deelnemer circa 40 gesprekken in totaal, waaronder gesprekken met de docent en oefengesprekken met cliënten van buiten de opleiding. Elk van deze gesprekken duurt ongeveer drie kwartier.

Opbouw opleiding

– Zes bijeenkomsten op zaterdagen en zondagochtenden.
– Zes individuele sessies met de docent, in Utrecht.
– Een groepssessie met de docent en enkele medecursisten van 3 of 4 uur, in Utrecht.
– Arrangement met diner op zaterdag, lunchbuffetten op zaterdag en zondag en koffie/thee gedurende de bijeenkomst.
– Overnachtingen in een comfortkamer op Landgoed ISVW.
– Syllabus met een deel van de verplichte literatuur.
– Examendag start 10.00-17.00 (inclusief lunch, koffie en thee).
– Uitreiking van een certificaat bij afronding van alle onderdelen.

Elke cursusweekend heeft dezelfde opbouw. Zaterdag, 09.45 uur ontvangst met koffie/thee, 10.30 uur aanvang. Einde op zondag 12.30 uur met daarna een afsluitende lunch.

Data

Zaterdag 12 en zondag 13 december 2020,
Zaterdag 20 en zondag 21 februari 2021,
Zaterdag 13 en zondag 14 maart 2021,
Zaterdag 24 en zondag 25 april 2021,
Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021 (29 en 30 mei reservedatum),
Zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021 (10 en 11 juli reservedatum),
Examendag: Zaterdag 10 juli 2021 (17 juli reservedatum).

Aanvang zaterdag 10.30 uur, einde zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

De leergang 2020-2021 is inmiddels volledig geboekt. Wil je in aanmerking komen voor de wachtlijst? Dat word je door een e-mail te sturen naar marieke.schilderman@isvw.nl.

Arrangement 1: € 4.572,80 (€ 4.352,45 excl. btw) (inclusief diner met wijn, 2 x lunch en koffie/thee).
Arrangement 2: € 5.033,00 (€ 4.781,76 excl. btw) (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Literatuurlijst

Harm van der Gaag, Wie het niet weet, mag het zeggen (lezen ter voorbereiding op het intakegesprek, direct aan te schaffen direct bij via isvw.nl)
Tracy Bowell & Gary Kemp, Critical Thinking: A Concise Guide, 4th edition, Taylor & Francis Ltd., 2014 (apart aanschaffen)
Willem van der Does, Zo ben ik nu eenmaal, Scriptum, 2013 (apart aanschaffen)
Bruce Fink, Fundamentals of Psychoanalytic Technique, W. W. Norton & Co., 2011 (apart aanschaffen)
Plato, Theaetetus (vert. Xaveer de Win, 1978, niet de herziene versie) (niet meer leverbaar, komt in de syllabus)
Harry Stroeken, Kleine psychologie van het gesprek, Boom, 1995 (apart aanschaffen)

Docent

Harm van der Gaag opende in 2004 de filosofische praktijk Denk dieper in de binnenstad van Utrecht. Na een aantal magere jaren kwam de praktijk goed op gang en kon Harm als eerste in Nederland met dit werk in zijn levensonderhoud voorzien. Inmiddels is de werkwijze die Harm ontwikkelde toonaangevend in het vakgebied. Hij geeft daarnaast supervisie aan gezellen binnen het Gilde.

Op de websites van de ISVW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De ISVW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer details zie Voorwaarden en Privacy

Cookie instellingen/settings

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen / Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctioneleOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken / Our website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalytischeOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid / Our website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociale mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden te tonen, zoals YouTube en FaceBook. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen / Our website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertentieOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen / Our website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OverigeOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn / Our website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.