Laden Evenementen

Filosofie en film: het gebroken hart

“Een gebroken hart is geen ziekte’

In films worden veel harten gebroken, maar filosofen kunnen er ook wat van. Want wat wil het gebroken hart zeggen? Is het gebroken hart een denkfout, zoals Boëthius beweert, of is het, zoals Camus stelt, kenmerkend voor ons als opstandige wezens om te rebelleren tegen de teloorgang van de liefde? Inzichten van Augustinus en Arendt gaan leven met films als Vertigo van Hitchcock.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor mensen die:

  • hun reeds bestaande filmliefhebberij willen uitbreiden door de filosofische laag in films te leren herkennen
  • belangstelling hebben voor filosofen als Boëthius, Zhuangzi, Nietzsche, Arendt en Camus
  • een gebroken hart hebben en/of het hart van een ander gebroken hebben en/of dat weer te boven zijn gekomen en die een geschikte filosofie zoeken die past bij hun ervaring
  • op een onderhoudende manier kennis willen maken met een aantal belangrijke ideeën uit de geschiedenis van de filosofie, door middel van een herkenbaar thema
  • graag mooie films kijken en daarover graag lang en uitvoerig napraten

Deze cursus is minder geschikt voor mensen die:

  • primair op zoek zijn naar kennis over filmgeschiedenis of over de filosofie van cinema als zodanig (dit is primair een filosofiecursus; de films dienen ter illustratie)
  • van hun gebroken hart af willen (deze cursus biedt geen therapie. Sterker nog, de docent kan niet beloven dat de cursus het niet alleen maar erger maakt. We gaan per slot van rekening Nietzsche bespreken. Deelname is op eigen risico.)

Voor deze cursus is zowel voor absolute beginners in de filosofie geschikt, als voor mensen die al het een en ander hebben gelezen en dit willen toepassen op een thema. Geen voorkennis vereist.

Wat leer je?

Net als voorgaande filosofie-en-film-cursussen bestaat ook deze cursus uit hoorcollege, films en gesprek, afwisselend en ongeveer in gelijke mate. We beginnen met een inleidend hoorcollege, waarbij de filosofische probleemstelling duidelijk zal worden. Aan het eind van de cursus bespreken we of het ons, met hulp van de filosofen en films die we hebben gezien, gelukt is om een oplossing voor dit probleem te formuleren. Dat betekent dat de cursus interactief van aard is, waarbij deelnemers actief bijdragen aan het onderwijs. Zo leer je een filosofisch standpunt in te nemen, deze van argumentatie te voorzien en waar nodig aan te passen of bij te sturen op grond van goede redenen. Deelnemers reageren daarbij op elkaars argumentatie in een veilige, respectvolle maar ook uitdagende gespreksvorm. Je doet kennis op van het werk van een aantal filosofen en leert in dat landschap je positie en koers te bepalen. Je leert filosofische lagen in films te herkennen en te expliciteren. Optioneel is er ruimte voor eigen inbreng: een uur per dag is gereserveerd voor de presentatie van korte films of filmfragmenten door deelnemers. Deelnemers die dit willen doen worden uitgenodigd hun gekozen fragment in te leiden en uit te leggen waarom dat fragment filosofisch relevant is voor het te bespreken thema.

Kortom: deelnemers doen filosofische kennis op en leren deze toe te passen op concrete gevallen door middel van film.

Lesmateriaal

Voor deze cursus wordt een reader met Nederlands- en Engelstalige teksten ter beschikking gesteld. Het lezen van deze teksten is optioneel, maar warm aanbevolen voor degenen die het maximale uit de cursus willen halen. Daarnaast lezen deelnemers materiaal uit het nog te verschijnen boek Lul! Waarom het gebroken hart gelijk heeft van Marthe Kerkwijk.

Films zijn waar mogelijk Nederlands ondertiteld. Een enkele keer zal een film Engelstalige ondertitels bevatten. Indien dat het geval is, wordt dat op het programma vooraf duidelijk gemaakt.

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 30 contacturen en (optioneel) circa 15 uur zelfstudie.

Data

Vrijdag 27 t/m maandag 30 december 2019.

Aanvang vrijdag om 10.30 uur, einde maandag om 17.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 646,65 (programma inclusief 3 x diner, 4 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 790,80 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 820,80 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 843,30 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

U ontvangt bij deze cursus een reader met teksten en een fragment uit het boek Lul! Waarom het gebroken hart gelijk heeft (voorpublicatie). 
Liever in termijnen betalen? Klik hier om te zien of je in aanmerking komt voor gespreid betalen.
 
 
 
 
 


 
 
Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Hoofddocent

Marthe Kerkwijk is filosoof en programmacoördinator bij de ISVW. Ze gaf colleges politieke en sociale filosofie aan de University of London en richtte de West London Philosophy School op. Ze geeft workshops over gedachte-experimenten en schrijft een boek over de logica van het gebroken hart. Daarnaast is ze wekelijks in het filmhuis te vinden.

Gastdocent

Piet Gerbrandy (foto: Thijs Gerbrandy) is dichter, essayist en classicus. Hij studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam en heeft sindsdien meerdere malen Griekse dichters vertaald naar het Nederlands, waaronder in 2019 Boëthius’ Troost in filosofie (Damon). In 2018 verschenen van zijn eigen hand Grondwater (essays) en Vloedlijnen (poëzie) bij Atlas Contact.