Laden Evenementen

Filosofie als manier van leven

Hoe te leven?

Voor veel filosofen staat filosofie in het teken van de vraag ‘Hoe te leven?’. Zij zien filosofie niet als een formele denkmethode, maar als een levenswijze die een thuis biedt voor onze existentiële vragen, behoeftes en verlangens. Een manier van leven die vraagt om heldere denkgewoonten en de oefening van bepaalde houdingen ten opzichte van onszelf en de wereld. Wat kunnen we leren van levenskunstfilosofen als Epicurus, Zhuangzi, Epictetus, Spinoza, Kierkegaard en Foucault? Welke rol speelt filosofische levenskunst in een moderne, geseculariseerde samenleving? Zijn filosofische wijsheden uit de oudheid relevant voor ons moderne leven? Dries Boele combineert het lezen van inspirerende klassieke teksten met filosofische gesprekken en denkoefeningen.

Filosofie was in de Oudheid meer dan een theorie. Zij was eerst en vooral een levenswijze, inclusief oefeningen. Theorie stond in het teken van de vraag hoe te leven. Zij bood een scala aan opvattingen die in de eerste plaats geleefd dienden te worden. Hoe ging dat toen in z’n werk? En zou zo’n levenswijze ook voor ons nog een optie zijn, bijvoorbeeld als een seculier alternatief voor religie?

Voor veel mensen is religie niet meer de aangewezen plek voor hun levensvragen. Zou filosofie onderdak kunnen aan onze existentiële vragen, behoeften en verlangens? Wat zou daar dan voor nodig zijn?

Eerst zullen we filosofen uit de Oudheid onderzoeken op de levenswijze die zij voorstonden. Met name Epicurus en Stoa. Wat was hun ideaal? En hoe brachten zij dat in praktijk? Wat te doen en hoe te denken om een gelukkig en optimaal leven te leiden?

Vervolgens treffen we een vergelijking met Taoïsme en Zen. Wat hebben zij te bieden? Hoe anders is hun blik op het leven? Of is het minder vreemd dan het lijkt?

Voor een hedendaagse blik op filosofie en levenskunst zullen we te rade gaan bij Nietzsche, Sartre, Foucault, Taylor en Irigaray. Hoe dachten zij over zaken als creativiteit, vrijheid, macht, authenticiteit en sekseverhoudingen?

Vraag blijft of het mogelijk/ wenselijk is om ook nu filosofie weer op te vatten als een levenswijze. Leven wij ondertussen niet in een ander soort tijd en cultuur, met andere eisen aan het leven en aan onszelf? Wat is er anders geworden? En waarin kunnen we nog leren van de vroegere levenskunstfilosofen?

Naast inleidingen op de genoemde filosofen, bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten, plus enkele oefeningen, in een koppeling met de eigen ervaring.

Studiebelasting en lesmateriaal

Bij de cursus wordt een reader op de eerste dag ter beschikking gesteld. De teksten uit deze reader komen vooraf ook op onze Digitale Leeromgeving beschikbaar voor deelnemers aan deze cursus. Het is niet verplicht om deze teksten of het boek vooraf te hebben gelezen, maar wel verdient het de aanbeveling om alvast een blik te werpen. Je zal dan meer uit de cursus kunnen halen.

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en (optioneel) enkele uren zelfstudie.

Leerdoelen

Tijdens onze filosofiecursussen doe je kennis op over filosofen en hun ideeën. Je leert je eigen ideeën en standpunten toetsen, scherpen en verdiepen door met de docent en anderen in gesprek te gaan. Daarnaast oefen je communicatieve vaardigheden zoals: aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen, en betekenisvolle vragen stellen.

Data

Maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus 2023.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 800,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 999,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.039,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.069,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docent

Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is sinds 1983 betrokken bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, en sinds 1994 leidt hij het filosofisch café Hotel de Filosoof in Amsterdam. Hij houdt zich met name bezig met filosofisch consulentschap, socratische gesprekken en dilemmatrainingen.

×