Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Farmaceutische ethiek

13 maart om 09:45 tot 14 maart om 17:00

Ethiek draait om de beantwoording van de vraag: Hoe moreel verantwoord te handelen ofwel het juiste te doen? Vanaf de Griekse Oudheid hebben filosofen zich bezig gehouden met de zoektocht naar ethische richtlijnen voor menselijk handelen. Het leidde tot verschillende ethische benaderingen. In het seminar Farmaceutische ethiek maakt u kennis met vijf belangrijke stromingen binnen de ethiek. Zo is er aandacht voor Aristoteles’ eudaimonistische uitgangspunt (deugdenethiek), Kants deontologische benadering (plichtethiek), Mills consequentialistische standpunt (gevolgenethiek), Levinas’ metafysische ethiek, waarin ‘de Ander’ centraal staat, en de zorgethiek (care ethics) van Tronto.

De eudaimonistische ethiek van Aristoteles

Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek? Wat beschouwde hij als het doel van handelen? Wat verstond hij onder voortreffelijkheid van karakter? Welke rol speelde verstandigheid in het streven naar een ‘gelukt’ leven? Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit de Ethica Nicomachea.

 • Inleiding: AristotelesFilosofie als ‘politicologisch project’: een combinatie van levenshouding, manier van denken en politiek engage­ment
 • Bespreking: Aristoteles’ Ethica Nicomachea – ‘Volledig tot bloei komen’ (eudaimonia) als doel (telos) van het menselijk bestaan, voortreffelijkheid (arete) van karakter en van intellect als voor­waar­den voor een goed leven en het belang van verstandigheid (phronesis)

De deontologische ethiek van Immanuel Kant

Hoe tonen we in ons handelen goede wil, als we deze niet meer vereenzelvigen met Gods wil? Kunnen wij – vrij en redelijk dat wij zijn – doen wat wij behoren te doen? Wat is het bovenste principe van de zedelijkheid? Wat verstaat Immanuel Kant onder de categorische imperatief? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij passages uit de Fundering voor de metafysica van de zeden.

 • Inleiding: Immanuel KantFilosofie als een transcendentaal-filosofisch project en de   opvatting van de mens als rationeel en autonoom subject
 • Bespreking: Immanuel Kants Fundering voor de metafysica van de zeden – Moreel handelen uit plichtsbesef, de categorische imperatief:  handel alleen volgens die maxime waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat ze een algemene wet wordt, de autonomie van de wil als het hoogste beginsel van zedelijkheid en de (regulatieve) idee van vrijheid.

De consequentialistische ethiek van John Stuart Mill

John Stuart Mill geldt als een van de grondleggers van het politieke liberalisme. In zijn werk maken we kennis met een uitilistische en consequentialistische ethiek. Het beginsel van utiliteit (of het beginsel van het grootste geluk), vrijheid van denken, spreken en handelen en het schadebeginsel vormen de uitgangspunten van deze ethiek. We bespreken belangrijke passages uit Utilitarianism en Over vrijheid.

 • Inleiding: John Stuart MillUtilisme en liberalisme, feminisme en consequentialisme
 • Bespreking: J. S. Mills Utilitarianism en Over vrijheid – Het utiliteitsbeginsel, geluk als doel van het handelen, geluk als plezier en soorten van plezier. Vrijheid van denken en spreken, individualiteit en het schade-beginsel.

De metafysische ethiek van Emmanuel Levinas

Kent niet elke handelingssituatie een ‘economisch’ uitgangspunt en een ethische dimensie? Is leven niet gericht op genieting? Ben jij niet gevoelig voor lijden, van jezelf en van een ander. Hoort heteronomie niet het uitgangspunt te zijn van ethiek? Horen wij niet te (leren) ‘luisteren naar het gelaat van de Ander’? Om ‘Ja’ als antwoord op deze vragen te horen te krijgen, bespreken wij belangrijke passages uit Het menselijk gelaat en Anders dan zijn of het wezen voorbij.

 • Inleiding: Emmanuel LevinasHet menselijk bestaan, Auschwitz en het primaat van de ethiek
 • Bespreking: Emmanuel Levinas’ Het menselijk gelaat – Autonomie als de reductie van het Andere tot het Zelfde en het gelaat van de Ander.
 • Bespreking: Emmanuel Levinas’ Anders dan zijn of het wezen voorbijGenieting, gevoeligheid als kwetsbaarheid of blootstaan aan de ander en plaatsvervanging/substitutie

De zorgethiek van Joan Tronto

Is zorg niet een proces van antwoord geven op de vraag van de ander? De zorgethische benadering benadrukt het belang van inlevingsvermogen, compassie, liefde en commitment. Op moreel verantwoorde wijze zorg verlenen vraagt om aandacht, verantwoordelijkheid, competentie en responsitiviteit. We bespreken (onder meer) passages uit Moral boundaries van Joan Tronto.

 • Inleiding: Joan Tronto – Van contractdenken naar zorgperspectief, Carol Gilligan: In a different voice en ‘care ethics’
 • Bespreking: Joan Trontos Moral boundaries – Vier dimensies van zorg: zich zorgen maken om (caring about), zorg op zich nemen (taking care of), zorg verlenen (care-giving) en zorg ontvangen (care-receiving)

Ethiek in de praktijk

Wat hebben wij echter – in de farmaceutische praktijk – aan de opvattingen van Aristoteles, Kant, Mill, Levinas en Tronto? De bruikbaar­heid van de vijf ethische benaderingen onderzoeken we met behulp van de werkwijze van het dilemmaberaad aan de hand van casuïstiek uit de apothekerspraktijk.

Bovendien voeren we een gesprek over (de toekomst van) de farmaceutische ethiek.

 • Recapitulatie: Van Aristoteles tot TrontoVoortreffelijkheid van karakter door verstandigheid, de categorische imperatief, het schadebeginsel, gevoel voor verantwoor­de­lijk­heid en zorg als houding als verschillende ethische uitgangspunten
 • Dilemmaberaad
 • Naar een farmaceutische ethiek
 • Gesprek

 

Data

Maandag 13 maart 2017 t/m dinsdag 14 maart 2017
Start maandag om 09.45 uur, einde dinsdag om 17.00 uur.

Deelname

Deelname aan deze training bedraagt € 1.242,- inclusief 2 x lunch, 1 x diner, koffie/thee, overnachting in een comfortkamer en ontbijt.

Accreditatie

Dit seminar is aangeboden ter accreditatie bij het beroepsregister voor openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.


Docent

Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. Hij geeft workshops aan organisatie-adviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de ISVW.

Locatie

Landgoed ISVW
Dodeweg 8
Leusden, 3832 RD Nederland
Telefoon:
033 – 465 07 00
Website:
isvw.nl

Organisator

ISVW
Telefoon:
033 465 0700
E-mail:
receptie@isvw.nl
Website:
www.isvw.nl

Back to Top ↑
 • ISVW-programmagids

  Klik op de cover om te bladeren door onze gids. Wilt u de gids thuis ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@isvw.nl
 • Laatste kans!

  za 29

  Start: Filosofisch Kompas Plus

  29 april om 14:00 tot 17:00
  mei 06

  Interculturele filosofie: Afrikaanse filosofie

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 12:30
  mei 07

  Filosoferen met kinderen en jongeren

  7 mei om 10:30 tot 17:00
  mei 22

  Big History

  22 mei om 10:30 tot 26 mei om 17:00
  mei 27
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte