Laden Evenementen

Basiscursus Ethiek: Martha Nussbaum – Joan Tronto – Kate Raworth – Donna Haraway

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’ Ethiek biedt ons verschillende procedures om op verantwoorde wijze te reageren.

In de Basiscursus Ethiek maken we kennis met vijf belangrijke ethische benaderingen. Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene over een voortreffelijk en ‘gelukt’ leven? Wat schreef Immanuel Kant over autonomie en de categorische imperatief? Hoe luidt het ethisch beginsel van het liberalisme volgens John Stuart Mill en Harriet Taylor? Wat verstaat Emmanuel Levinas onder ‘luisteren naar het gelaat van de Ander dat spreekt’? Tot slot bespreken we de teksten van vier hedendaagse denkers die ethiek, opgevat als verantwoordelijkheid voor de ander(e), verbinden met een oproep om anders politiek, economisch en ecologisch te denken en te leven. Om een antwoord op dergelijke vragen te vinden, lezen we de teksten van Aristoteles, Kant, Mill, Levinas, Nussbaum, Tronto, Raworth en Haraway.

Wat hebben wij– in ons eigen leven – aan de opvattingen van deze belangrijke denkers op het gebied van de ethiek? De bruikbaarheid van hun opvattingen onderzoeken we met behulp van de werkwijze van het dilemmaberaad aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven.

De Basiscursus Ethiek biedt dan ook een kennismaking met filosofie en de kans om zelf te filosoferen. Met Jan Flameling.

Bekijk hier de overzichtspagina van de gehele basiscursus Ethiek.


Gedurende het laatste weekend maken wij kennis met vier hedendaagse filosofen die ethiek, opgevat als verantwoordelijkheid voor de ander(e), verbinden met een oproep om anders politiek, economisch en ecologisch te denken en te leven. Van Martha Nussbaum krijgen we te horen dat niet voortreffelijkheid van karakter maar door gevoelige verhalen gevoed medeleven ons kan overtuigen ons samen leven vorm te geven met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Joan Tronto benadrukt in haar zorgethiek dat niet de rede en autonomie maar inlevingsvermogen, compassie, liefde en commitment van belang zijn bij de zorg voor de ander(e). Stel dat wij anderen geen schade willen berokkenen, dan hebben wij een nieuwe, andere economie (‘donuteconomie’) nodig die het streven naar een rechtvaardige samenleving verbindt met aandacht voor moeder aarde – aldus Kate Raworth. Volgens Donna Haraway houdt verantwoordelijkheid voor de ander eveneens in dat we een andere omgang met de oikos (de bomen, beken en beesten) ons eigen maken en dat intersoortelijke rechtvaardigheid ons samen leven hoort te kenmerken. Hedendaagse ethiek vraagt van ons dan ook niet alleen ethisch verantwoord te leven maar ook politiek, economisch en ecologisch.


Studiebelasting

Deze cursus bevat 9 contacturen. Daarnaast neemt het lezen van eventuele lesmaterialen circa 4 uur in beslag.

Data

Zaterdag 2 maart 2024 10.30 uur tot zondag 3 maart 2024 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 379,50 (inclusief diner met wijn, 2 x lunch en koffie/thee),

Arrangement 2: € 449,25 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt),

Arrangement 3: € 459,25 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt),

Arrangement 4: € 466,75 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docent

Jan Flameling studeerde filosofie in Groningen, Amsterdam, Keulen en Berkeley. In 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij geeft trainingen in morele oordeelsvorming aan o.a. organisatieadviseurs, artsen, en medewerkers van de openbare ministeries. Samen met Hans Baaijens publiceerde hij Oosterse denkers in de polder (ISVW, 2012).
Foto @Valerie Granberg


×