Laden Evenementen

Denken in tijden van versnelling

Met Hartmut Rosa en andere filosofen op zoek naar alternatieven voor het neoliberalisme

Kan de filosofie een ander mensbeeld ontwerpen, en andere vrijheid dan die van de vrije markt?

De politiek van onze eeuw koestert een heilig geloof in marktwerking. De vrije markt geeft ons de vrijheid, want ze biedt oneindige mogelijkheden tot ontplooiing. Toch worden de mensen daardoor gereduceerd tot ondernemers van hun eigen bestaan: het leven is als een bedrijf, soms succesvol, soms op de rand van faillissement. Hoe denken filosofen over dit mensbeeld?

In deze zomerweek leggen we eerst een basis voor onze kennis van het neoliberale denken, met aandacht voor de geschiedenis. Daarna behandelen we met behulp van een reader een waaier aan spannende denkers over dit thema, zoals voormalig Denker des Vaderlands Hans Achterhuis en de Amerikaanse politiek-filosofe Wendy Brown, en artikelen uit het actuele debat in de pers en de media. Het voorlopig programma treft u hierboven. De reader met het definitieve programma zal half juni 2019 beschikbaar zijn.

De rode draad van deze zomerweek is echter het werk van de Duitse socioloog en filosoof Hartmut Rosa. Hij ontwerpt een theorie van de resonante samenleving. Prof. Laurens ten Kate geeft dagelijks een uitvoerige uitleg van deze theorie aan de hand van diverse boeken en artikelen van Rosa. We ontdekken gaandeweg dat hij een kritiek van de versnelling en de groei ontwikkelt, en een pleidooi voert voor een nieuwe, resonante relatie met de wereld. Gezamenlijk bediscussiëren we of we Rosa’s visie een serieus alternatief vinden voor de neoliberale samenleving.

Wat leer je?

We verkennen in deze cursus de diverse filosofische visies op neoliberalisme, pro en contra. Aan het einde van deze zomerweek neemt u mee naar huis: verdieping van uw kennis en inzicht in neoliberalisme, en veel nuancering; daarnaast een nieuwe blik op uw eigen praktijk of leven, door toepassingen, casestudies en voorbeelden.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor eenieder die geïnteresseerd is in de voors en tegens van marktwerking en de invloed daarvan op onze cultuur, maatschappij en ons eigen leven en denken. Ook ondernemers, beleidsmakers en economen kunnen voordeel hebben van deze cursus.

Denken in tijden van versnelling is een nieuwe cursus die net als de in 2018 gegeven zomerweek Vrijheid en democratie en de in 2017 gegeven summerschool Hoe vrij is de vrije markt? nieuw licht laat schijnen op de neoliberale samenleving waarin we leven. Deze cursus is bijzonder geschikt voor deelnemers aan deze eerdere cursussen, die behoefte hebben aan verdieping. Ook voor mensen die niet aan deze eerdere cursussen hebben deelgenomen, maar wel interesse hebben in het werk van Hartmut Rosa, in het neoliberalisme of in politieke filosofie in het algemeen, is deze cursus zeer geschikt.

Literatuur die alvast ter voorbereiding gelezen kan worden, in afwachting van de reader:

  1. Thomas Biebricher’s handzame inleiding, Onvermoed en onvermijdelijk: de vele gezichten van het neoliberalisme (2016).
  2. Ten Kate’s De vreemde vrijheid: nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme (2016) is een van onze discussieteksten.
  3. Hartmut Rosa’s Leven in tijden van versnelling. Een pleidooi voor resonantie (Amsterdam: Boom 2016), een mooie bundeling (samengesteld door voormalig Denker des vaderlands Marli Huijer) van teksten van de Duitse denker, die een goed beeld geeft van hoe hij te werk gaat.

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en circa 20 uur zelfstudie.

Data

Maandag 15 t/m vrijdag 19 juli 2019.

Aanvang maandag 10.30 – einde vrijdag 12.30 met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 771,45 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 963,65 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.003,65 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt). Let op: al onze pluskamers zijn eenpersoonskamers.

Arrangement 4: € 1.033,65 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wilt u korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of u in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docent

Prof. dr. Laurens ten Kate is hoofddocent filosofie en religiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Tevens is hij bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme aan dezelfde universiteit. Zijn leerstoel is het initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. Ten Kate stelde een Encyclopedie van de filosofie samen (Boom 2007). Onlangs verscheen van hem De vreemde vrijheid (Sjibbolet 2016, 3de druk 2019), en in samenwerking met Marcel Poorthuis 25 Eeuwen theologie. Teksten en toelichtingen (Boom 2017).