Laden Evenementen

Denken over slavernij en ‘ras’

Dankzij Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter heeft de antiracisme beweging de laatste jaren sterk aan invloed gewonnen. Startpunt van deze cursus is het publieke debat over zaken als alledaags racisme, het Nederlandse aandeel in slavenhandel en slavernij, en hoe we als samenleving deze geschiedenis verwerken. We gaan na hoe filosofen in verschillende tijden en denktradities aankeken tegen slavernij. Hoe verhouden die denkbeelden zich met de tijd en plaats waarin ze werden ontwikkeld, hun mensbeeld en hun kijk op andere volkeren? We bestuderen ‘westerse’ denkers als Aristoteles, Cicero, Voltaire, Kant, DuBois en Appiah, maar ook niet-westerse filosofen zoals Mencius, Maimonides, Ibn Khaldūn, Yacob en Equiano. Met docent Baukje Prins en gastdocenten Francio Guadeloupe, Amade Mcharek en René Koekkoek

‘Ik geloof dat allen broeders zijn: zwart, bruin en wit’ – W.E.B. DuBois

Programma

Deelnemers krijgen een programma van inleidingen waarin grote lijnen worden geschetst, afgewisseld met het zelf lezen en individueel lezen en daarna gezamenlijk bespreken van filosofische teksten  Daarnaast bekijken we documentaires, en gaan in gesprek met gastsprekers over de impact van het slavernij verleden op onze huidige samenleving en het hedendaagse denken in termen van ‘ras’. Tenslotte krijgen deelnemers die dat willen de ruimte om een eigen (klein) onderzoek te doen (over een eigen vraag, of keuze uit lijst met suggesties van de docent) en van de resultaten verslag te doen aan de groep.

‘Niets is vernederender dan slavernij’ – Cicero

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor deelnemers die geïnteresseerd zijn in de problematiek van hedendaagse racisme, en de impact van de transatlantische slavernij. Zij zijn nieuwsgierig naar een bredere inbedding van deze problematiek in de mondiale geschiedenis van maatschappelijke verhoudingen en het denken daarover. Ze willen meer inzicht in de filosofische, religieuze of wetenschappelijke argumenten waarmee slavernij werd goedgekeurd of bekritiseerd, en op welke manier die argumenten gekoppeld waren aan aannames over ‘ras’. Tenslotte willen ze begrijpen in hoeverre ideeën over ‘ras’ nog doorwerken in ons hedendaagse denken, durven ze het ongemakkelijke gesprek daarover aan, en zijn ze op zoek naar alternatieve visies die dit denken kunnen doorbreken.

Leerdoelen en werkvormen

Tijdens deze cursus kom je meer te weten over verschillende vormen van slavernij, de ontstaansgeschiedenis van raciaal denken in Europa en de relatie met transatlantische slavenhandel. Je maakt kennis met het denken van westerse en niet-westerse filosofen over deze thematiek. Je krijgt meer inzicht in de complexiteit en traumatische impact van slavernij en raciaal denken. Je bent in staat in hedendaagse debatten een eigen onderbouwd standpunt in te nemen.

Doorheen het programma is ruimte voor interactie met docent(en) en deelnemers onderling, waarbij openheid en nieuwsgierigheid worden gestimuleerd. In de selectie van teksten is gezorgd voor een diversiteit aan stemmen, van bijvoorbeeld zowel verdedigers als tegenstanders van slavernij, vertegenwoordigers en critici van raciaal denken. Bovengenoemde leerdoelen worden bereikt middels enerzijds informatie overdracht, anderzijds betrokkenheid en meedenken van deelnemers middels allerlei activerende werkvormen.

Studiebelasting en lesmateriaal

Bij de cursus wordt een reader op de eerste dag ter beschikking gesteld. De teksten uit deze reader komen vooraf ook op onze Digitale Leeromgeving beschikbaar voor deelnemers aan deze cursus. Het is niet verplicht om deze teksten of het boek vooraf te hebben gelezen, maar wel verdient het de aanbeveling om alvast een blik te werpen. Je zal dan meer uit de cursus kunnen halen.

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en (optioneel) enkele uren zelfstudie.

Data

Maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september 2022.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 800,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 999,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.039,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.069,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docent

Baukje Prins is freelance filosoof en is gespecialiseerd in het onderwerp filosofie en diversiteit. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Utrecht, en was daarna docent filosofie aan diverse universiteiten. Van 2009 tot 2017 was ze lector burgerschap en diversiteit aan De Haagse Hogeschool. Van haar hand verschenen o.m. Voorbij de onschuld (Van Gennep, 2004), Superdivers! (Eburon, 2013), Gemengde gevoelens (Van Gennep, 2014) en Geboren en getuige in de Schilderswijk (HHs, 2017).

Gastdocenten

Amade M’charek is hoogleraar aan de Wetenschapsantropologie aan Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Ze studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 2000 op een proefschrift over het Human Genome Diversity Project. M’charek doet onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en samenleving in het bijzonder naar ontwikkelingen in de forensische genetica en onze ideeën over ‘ras’, afstamming en identiteit. In 2021 won ze de Emma Goldman Award. Haar artikelen verschenen in gerenommeerde internationale tijdschriften als Citizenship Studies en American Anthropologist.

Francio Guadeloupe is onderzoeker en auteur. Hij is verbonden aan de vakgroep sociologie en antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij senior onderzoeker aan het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) te Leiden. Belangrijk thema in zijn werk is de manier waarop de erfenis van het kolonialisme en het globale kapitalisme hun invloed uitoefenen op nationalisme, multiculturalisme, media en religie. In 2021 verscheen van zijn hand Black Man in the Netherlands. An Afro-Antillean Anthropology (University Press of Mississippi).

René Koekkoek is universitair docent Politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek focust hij zich op geschiedenis van burgerschap, soevereiniteit, slavernij, koloniale imperia en historisch rechtsherstel. In 2019 verscheen van zijn hand The Citizenship Experiment. Contesting the Limits of Civic Equality and Participation in the Age of Revolutions (Brill).

Op de websites van de ISVW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De ISVW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer details zie Voorwaarden en Privacy

Cookie instellingen/settings

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen / Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctioneleOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken / Our website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalytischeOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid / Our website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociale mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden te tonen, zoals YouTube en FaceBook. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen / Our website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertentieOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen / Our website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OverigeOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn / Our website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.